Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, навчання грамоти

Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, навчання грамоти

Хід заняття Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, навчання грамоти

II. Повторення вивченого матеріалу

1. Бесіда за матеріалом попереднього уроку читання
— З якою літерою ви ознайомилися на попередньому уроці читання?
— Які звуки позначає на письмі буква є?
— Наведіть приклади слів, у яких зустрічається ця літера.

2. Артикуляційно-слухові вправи, в основі яких лежить вивчений звук
1) Виділення звуків зі скоромовки.

Єнотик з кошиком блукає,
Квіти й жолуді шукає.

2) Активне вимовляння виділених звуків, спостереження за артикулюванням.

ЄдністьспіваєЄвген
єдиниймалюєЄвгенія
єднаннятанцюєЄвгенко
єдинствострибаєЄвгенівна
єдиноборствовишиваєЄвгенович

Висновок. Буква є позначає два звуки [йе], якщо стоїть на початку складу, після голосного.
3) Зіставлення різних випадків вживання букви є.
— У якій позиції буква є позначає один звук? (Якщо буква є стоїть після приголосного, вона позначає один звук і вказує на м’якість попереднього приголосного.)
— Прочитайте. Порівняйте вимову звуків, які позначаються на письмі буквою є.

Європасинє
єнотвечірнє
Євасусіднє

— Зробіть висновок. (Буква є позначає два звуки, якщо стоїть на початку слова або на початку складу, після голосного, і один звук, якщо стоїть після приголосного.)

III. Повідомлення теми та мети
— Ми готові розпочати гру «Поле чудес». Під час гри ми закріпимо знання про звукове значення букви є на початку складу, опрацюємо текст «Морозів малюнок», будемо удосконалювати вміння і навички звуко-буквеного аналізу слів. А завдання гри, які розташовані на нашому табло, будуть пов’язані з різними предметами, у назвах яких заховалася буква є.

IV. Гра «Поле чудес»

І відбірковий тур

1. Складання звукових схем слів. Звуковий аналіз слів. Друкування цих слів у зошиті з читання
— Відгадати загадку, скласти звукову схему слова-відгадки.

• Є у лісі звір пухнастий,
А у нього хвіст смугастий.
Знає звір багато нот,
Називається… (єнот).

710

• Ні, це зовсім не їжак,
Хоч на тілі голки видно,
Не комаха і не птах,
Цю істоту звуть… (єхидна).

711

— Щоб стати учасниками першого туру гри, необхідно потренуватися читати слова з буквою є, та виконати низку цікавих завдань.

2. Аналітичні вправи на правильну артикуляцію звуків [йе]. Читання складів таблиці

ємєлєпєрєтнєцє
єшєсєдєкєглєде
єнєшєвєчєйтезє

3. Синтетичні вправи

712

4. Гра «Прочитай правильно»
[мал’уйе] малює
[сп’івайе] співає
[продайе] продає
[друкуйе] друкує
[п’дм’ітайе] підмітає

5. Перепусткою до участі у першому турі буде таке завдання
— Зробіть звуковий аналіз слів: бігає, стрибає, єдність.

713

— Перші троє учнів, які правильно виконають завдання, стануть учасниками І туру нашої гри.

І тур

Як називається кущова трав’яниста рослина, дуже запашна, гірка на смак? Друга назва цієї рослини — степовий полин.

є в ш а н

Додаткова інформація

ЄВШАН-ЗІЛЛЯ
Євшан-зілля у степах Виростає на вітрах. Дуже звичне євшан-зілля До свободи, до привілля. Силу й мудрість всім дає, Хто це зілля дістає. Євшан-зілля упізнаєш? Є в степу такий полин: Запах чудодійний має Наших гір, горбів, долин. Раз дихнеш — здоровий будеш, Рідний край свій не забудеш.
Г. Храпач

II відбірковий тур

1. Прочитати прислів’я

714

Відповідь. Є що їсти й пити, та нема з ким говорити.

2. Прочитати прислів’я, з’єднуючи праву його частину з лівою. Пояснити значення одного з прислів’їв

Що хата має,та немає чого їсти.
Той багато встигає,те й пожнеш.
Є де сісти,тим і приймає.
Що посієш,хто рано встає.
Хто дбає,вродить рясно.
Двічі літоа лінь марнує
Хто грамоти вміє,той і має.
Труд чоловіка годує,не буває.
Посієш вчасно,той краще сіє.

3. Творче читання
Прочитати вірш, вставляючи пропущені літери.

КОЛИ НАМ ВЕСЕЛО БУВАЄ
Коли нам весело бува..?
Як пташка в гаї заспіва..,
Коли барвінком чи розма..м
Себе весною заквітчаєм.
Коли ми деревце пригоже
Посадим, гарно обкопа..м,
Коли ми зробим щось хороше,
Тоді нам весело бува…
Г. Гриненко

— Яку букву вставили на місці пропусків? (є)
— Про кого розповідається у вірші? (Про дітей, про нас)
— Коли ж нам буває весело?
— А коли ще вам буває весело?
— Прочитайте слова, у яких зустрічається буква є.

4. Учасниками II туру гри стануть учні, які першими прочитають текст-анаграму і дадуть правильні відповіді на запитання вчителя

СБРУОК
рсуБок звлготяаоє сбіо ибгри. інВ спитнро мавийє опькени і сда-клає ан куупк. Дкіея неес од нкгаявили. Тма ойог суарншя.

Відповідь
БОРСУК

Борсук заготовляє собі гриби. Він спритно виймає опеньки і складає на купку. Деякі несе до галявинки. Там його сушарня.

Запитання до 1-го учасника II туру
— Що заготовляє собі борсук?

Запитання до 2-го учасника II туру
— Як він це робить?

Запитання до 3-го учасника II туру
— Для чого він це робить?

II тур
— Отже, завдання II туру.
Місто сонячне іскриться,
Раде всім воно гостям.
Це Вірменії столиця,
Зветься місто — … (Єреван).

Додаткова інформація
Місто Єреван було засновано у 782 г до н. е. царем Урарту Аргишти І. Під час розкопок у місті була знайдена кам’яна плита, на якій було висічено: «В им’я бога Халди, я, Аргишти — син Менуа, побудував замок цей і назвав його Єребуні…» Єреван — одне з найстародавніших міст світу отримало свою назву саме від цієї фортеці.

III відбірковий тур

1. Робота в парах змінного складу. Читання слів з буквою є
Приклади карток із завданнями для читання в парах змінного складу

граєЄваєнот
грієЄгорзаєць
співаєЄвгенєхидна
малюєЄвдокимрясніє
стрибаєЄлизаветагаєчка
піднімаєЄрусалимміцніє
мандруєблукаєлікує
молодієрадієлітає
старієсумуєпірнає
гуляєМаєтокпитає
єднаєрозумієгостює
ательєчитаєнемає
навчаєсіємиє
плаваєлаєриє
вітаєкуєвіє
п’єлягаєприпікає
б’єсмієтьсяполиває
в’єодягаєтьсялякає

2. Опрацювання тексту «Морозів малюнок»
1) Ознайомлення з текстом «Морозів малюнок».
а) Відгадування загадки.

• Візерунки на вікні
Він намалював мені,
Я по вулиці гуляв —
Він за ніс мене щипав.
Хто впізнає невидимку,
Того, що поруч ходить взимку? (Мороз)

б) Питання перед первинним сприйманням тексту.
— Про що розповідається в тексті?
— Хто головні герої розповіді?
в) Читання тексту «Морозів малюнок» учителем.
г) Лексичний аналіз мови художнього твору.
— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.
— Доберіть до слів, вжитих у переносному значенні, слова, вжиті у прямому значенні.
• Посипає гілля срібним інеєм —> посипає піском, листям тощо.
• Мороз заглядає у вікно —> мама заглядає у вікно.
• На склі виростає дерево —> у саду виростає дерево.
• Мороз тихенько стукає і промовляє —> бабуся тихенько стукає і промовляє.
• Мороз ходить хлопчик ходить.
д) Мовчазне читання тексту учнями.
— Розкажіть, що роблять герої прочитаного тексту?
е) Читання «ланцюжком».
ж) Вибіркове читання.
— Кого побачив Євгенко за вікном?
— Де ходив Мороз?
— Про що хотів розповісти Мороз хлопчику?
— Як він це зробив?
— Який перший малюнок з’явився на вікні?
— Що ще намалював Мороз?
— Якими були останні слова Мороза?
— Як ви вважаєте, це хлопчику наснилося, чи ні? Учитель демонструє малюнок зимового візерунка.
— Розкажіть, які морозові малюнки на шибках спостерігали ви.
з) Побудова речень, які відповідають заданим моделям за текстом прочитаного.

715
2) Тест.
— Учасниками третього туру нашої гри стануть учні, які швидко і правильно дадуть відповіді на запитання тесту (міні-підручник у кожного учня).

1. Головним героєм оповідання є:
а) Миколка;
б) Євгенко;
в) Петрик.

2. Події відбуваються:
а) навесні;
б) влітку;
в) взимку.

3. На вікнах малював:
а) художник;
б) маляр;
в) Мороз.

4. На шибках було намальовано:
а) дерева, траву, квіти;
б) яблука, груші, банани;
в) море, сонце, пляж.

III тур
— Увага, завдання III туру!
Цю казкову істоту зазвичай уявляють у вигляді коня із рогом. (Єдинорог)

Гра з глядачами

Як називається континент, на якому розташована наша держава — Україна? (Євразія)

Фінал
— Розпочинаємо фінал нашої гри. У фіналі беруть участь переможці трьох турів.

— Як називають людину, яка є капітаном плоскодонного венеціанського човна з піднятим носом і кормою? (Гондольєр)

Суперфінал

— Як називають людину-мисливця, працівника заповідників, що доглядає тварин? (Єгер)

V. Підсумок
Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отриманих фішок: за 5-6 фішок учень отримує подяку «Добре!», за 7-8 фішок — «Молодець!», якщо фішок 8 і більше — «Розумничок! Розумничка!»

Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *