Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею, навчання грамоти

Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею, навчання грамоти

Хід заняття Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею, навчання грамоти

II. Повторення вивченого матеріалу

1. Прочитайте прислів’я

694

— Як ви його розумієте?
— У яких словах звуків буде більше, ніж букв? Чому?

2. Робота за малюнком, на якому зображений юнга
1) Бесіда.
— Хто зображений на малюнку?
— А як називають ще зовсім юного, недосвідченого моряка? (Юнга)
— Скільки складів у слові юнга? Назвіть перший склад; другий. 2) Звуко-буквений аналіз слова юнга.

III. Повідомлення теми і мети

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Демонстрування зразка букви

2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви ю

3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того як тримати ручку та розміщувати зошит під час письма, виконання вправ для розвитку м’язів руки
• Правила сидіння за партою.
• Розміщення зошита на парті.
— Розгорніть зошит, покладіть перед собою, лівою рукою притримуйте його. (Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей)
• Вправи для розвитку м’язів руки.
• Правила користування ручкою.

4. Письмо рядкової букви ю
Рядкова буква ю складається з трьох елементів: короткої прямої лінії, короткої горизонтальної лінії й овалу.

Алгоритм написання рядкової букви ю

1. Починаємо писати коротку пряму лінію від верхньої робочої лінії вниз на себе до нижньої рядкової лінії
2. Від середини першого елемента праворуч ведемо коротку горизонтальну пряму лінію на відстань, що дорівнює половині висоти робочого рядка
3. Відступивши від кінця другого елемента на ширину овалу, пишемо третій елемент
4. Починаємо нижче верхньої рядкової лінії
5. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядочка
6. Торкнувшись верхньої робочої лінії, заокруглюємо ліворуч
7. Ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи
8. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч
9. Торкнувшись нижньої рядкової лінії, ведемо вгору до початку овалу
— Пишемо під рахунок раз, два, і-три-і.

1) «Письмо» букви в повітрі.
2) Письмо в зошиті елементів букви.
3) Письмо букви в зошиті.

5. Письмо складів і буквосполучень
юл юм юс юв юн ють

6. Письмо слів
— Прочитайте слова.
— Що таке люк?
— Хто такий юнак?

7. Звуко-буквений аналіз слова юнак
— Скільки складів у слові?
— Назвіть перший склад.
— Чому буква ю позначає два звуки?
— Складіть речення зі словом юнак.

8. Письмо речення Я танцюю
— Прочитайте речення, уявивши, що в кінці нього замість крапки стоїть знак оклику, знак питання.

V. Розвиток мовлення. Розмова по телефону

1. Розглядання ілюстраціїу зошиті
— Хто зображений на малюнку?
— Як одним словом можна назвати маму і дітей?
— Що готує сім’я? Чому ви так гадаєте?

2. Читання вірша І. Січовика «Юшка»
— Зіставте малюнок і вірш.
— Як звуть кожного з дітей? Чому ви так гадаєте?

3. Вступна бесіда
— Відгадайте загадку.

• Через поле і лісок
Подається голосок.
Він біжить по проводах,
Скажеш тут, а чути там. (Телефон)

— Правильно. Це телефон. Які бувають телефони? Для чого вони потрібні?
— Так. Телефон — наш надійний помічник. Він допомагає вирішувати багато важливих справ. Інколи допомагає людям не виконувати зайвих дій: до когось іти або їхати, витрачаючи час.
— Слово телефон складається з двох слів: tele — далеко, phon — звук.

4. Повторення правил телефонного етикету
— Якою має бути розмова? (Короткою, ввічливою)
— Що потрібно обов’язково зробити на початку розмови? А у кінці розмови?
— Якою може бути мета телефонної розмови? (Щось з’ясувати, викликати когось, домовитися про зустріч, передати інформацію, зробити замовлення, привітати, поспілкуватися.)

 Пам’ятайте:
• на початку розмови назвіть себе;
• коли телефонуєш, не можна запитувати, хто говорить;
• говорити слід коротко і ясно;
• телефонувати потрібно у зручний для співрозмовника час.

5. Слухання діалогів
— Прослухайте діалог. Охарактеризуйте його з точки зору правильності ведення розмови.

Діалог 1
— Алло. Хто це?
— А хто вам потрібен?
— Оленка, це ти?
— Вона спить, уже 10 година ночі.
— Аз ким я говорю?
— Це її мама. А ви хто?

Діалог 2
— Добрий день! Це говорить Марічка. А вдома Катруся?
— Так, вона зараз підійде. Як твоє здоров’я, ти ж хворіла?
— Дякую. Вже все добре, я ходжу до школи.
— А ось і Катруся. Всього доброго.
— До побачення.

VI. Підсумок
— Яку нову букву ви навчилися сьогодні писати?
— В яких словах зустрічається ця буква?

Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *