Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади, українська мова

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади, українська мова

Хід заняття Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте утворені словосполучення.
 • Вимовте звуки і назвіть букви у словах майорить і гайові.
 • Як ви поділили їх для переносу?

2. Словникова робота

 • Прочитайте слова.
 • Які голосні пропущено?
 • Запишіть слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Ч … тв … р

м … д … ль

г … р … й

ш … ф … р

 • Скільки складів у кожному слові?
 • Який склад у кожному слові наголошений? Як його розпізнати?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Тема нашого уроку «Наголос».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають уривок із тексту.

 • Що ви дізналися про наголос?

Слово про слово

Наголос — виділення складу в слові посиленням голосу; значок над літерою, який указує на виділення звука в слові посиленням голосу.

Вправа
Учні читають вірш Олександра Олеся і порівнюють його з віршем Ліни Костенко (с. 4). У виділених словах підраховують кількість голосних звуків і роблять висновок про кількість складів у цих словах.

 • Прочитайте склади, позначені однією буквою. Назвіть звуки, які позначаються цими буквами.

Слово про слово

Канва — сітчаста основа для вишивання.

Вправа
Учні записують слова — назви зображених предметів, ставлять наголос.
Роблять висновок про те, як наголошуються слова в українській мові: в українській мові слова можуть мати наголос на… складі.

— У слові один голосний звук і склад із цим звуком вимовляється з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. Решта голосних звуків і складів у слові — ненаголошені.

2. Первинне закріплення

 • Прочитайте «луною» (за вчителем), виділяючи голосом наголошений склад у таких словах: кішка, собака, папуга, рибка.
 • Прочитайте слова кожної групи, виділяючи голосом наголошений голосний.

Ліс, лісовий, лісник, лісок. Липень, липа, липовий, липка. Вода, водичка, водяний,водний.

 • Як називаються слова кожної групи?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над віршем

Прочитайте вірш уголос.

Вовк ведмедя розбудив:
Вже весна, вставай, іди!
Виліз велетень з барлога —
Вовк втікає в ліс від нього.

 • Випишіть виділені слова. Поставте знак наголосу.

2. Гра «За абеткою»

 • Запишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.

Малина, абрикос, трава, сидить, росте, сонце.

3. Робота в групах

— Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть їх. Над словами поставте наголос.

• ліс, у, весна, прийшла;

• одяглися, у, дерева, вбрання, зелене;

• над, бджоли, гудуть, квітами.

4. Робота в парах

 • Прочитайте акровірш. Запишіть слово-відгадку. Поставте наголос. Складіть звукову модель слова.

Віє, віє, повіває
І всюди він гуляє.
То холодний, то колючий,
Енергійний, хоч куди!
Раді йому вітряки.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Що таке наголос?
 • Який склад називається наголошеним?
 • Чи може бути в слові два наголошені склади?
 • Як називаються склади на які не падає наголос?

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *