Букви, що позначають голосні звуки, українська мова

Букви, що позначають голосні звуки, українська мова

Хід заняття Букви, що позначають голосні звуки, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Назвіть осінні місяці.
 • Розкажіть, чому вони мають такі назви.
 • Назвіть голосні звуки і букви, які їх позначають.

2. Вправи на повторення

 • Прочитайте вірш уголос.

Один осел в гніздо осине
оберемок сіна кинув.
От оказія була —
оси жалили осла!

 • Який звук найчастіше зустрічався?
 • Який він — голосний чи приголосний?
 • Якою буквою він позначається?
 • Випишіть з вірша слова, у яких є буква О. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.
 • Поділіть слова для переносу. Назвіть голосні звуки.

Пенал, жолудь, журавель, олень.

 • Скільки голосних звуків в українській мові?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Тема нашого уроку «Букви, що позначають голосні звуки».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Вправа
Учні читають слова і ділять їх дужками знизу на склади за зразком.

 • Вимовте склади з буквами я, ю, є, і.
 • Назвіть звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах.
 • Прочитайте правило на с. 22.

Вправа
Учні читають вірш спочатку мовчки, міркують, які слова треба виділяти голосом. Потім читають виразно вголос.

 • До чого закликає нас поет?
 • Як він говорить про українську мову?
 • Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.

Пам’ятайте!
Під час переносу сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: ра-йон, га-йок.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «За абеткою»

— Запишіть слова за алфавітним порядком. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Олень, дідусь, театр, льон, вуж, метро, диван.

2. Робота в парах

1) Гра «Розгубилися склади».

 • Запишіть утворені слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

вед . . . ли

ве . . . ця . . . мідь

ву . . . си . . . сло

2) Гра «Шифрувальник».

 • Розшифруйте слова і запишіть їх. Назвіть одним словом. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

ПАВМА

КАБІЛ

КАЛАСТІВ

ЛЕКАЛЕ

РОКАСО

СУКБОР

3. Списування

 • Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

Збудувала хатку, піч і поличку,
Запрошу я в гості хитру лисичку.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 • Як поділяються всі звуки української мови?
 • Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.
 • Скількома буквами вони позначаються на письмі? Назвіть їх.

Букви, що позначають голосні звуки, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *