Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, українська мова

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, українська мова

Хід заняття Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, українська мова

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте загадки і відгадки.
 • Поділіть слова-відгадки для переносу.
 • Розкажіть правила переносу слів, якими довелося скористатися.

2. Словникова робота

 • Вставте букви, запишіть словникові слова.

Д…кт…нт

З…вд…нн

В…вт…р…к

Ч…т…нн

 • Які букви вставили?
 • Які звуки вони позначають?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ

Сьогодні ми повторимо те, що ви знаєте про голосні звуки, будемо впізнавати голосні звуки.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

 • Повторимо за таблицею ваші знання про звуки.

Учу я звуки голосні.
Чому так весело мені?
Бо вчу я звуки голосні,
Їх рівно шість. Я всі назву:
А, І та Е, О, И та У.
І. Січовик

 • Вимовте голосні звуки.
 • За допомогою чого утворюються голосні звуки?
 • Як проходить повітря через ротову порожнину під час промовляння голосних звуків?

Голосні звуки — це звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить через ротову порожнину, не зустрічаючи перешкод.

Голосних звуків у нашій мові 6. Цей знак [ ] — скобочки-коробочки, у яких ховаються звуки.

Голосні звуки: [а], [о], [у], [е], [и], [і].

2. Первинне закріплення

 • Послухайте звуки. Чи однаково вони вимовляються?
 • Вимовте подані звуки.
 • Під час вимови яких звуків повітря проходить вільно через ротову порожнину? Як називаються ці звуки?

[с], [а], [о], [к], [у], [м], [л], [и], [е], [р], [дз], [н], [в].

 • Доберіть кілька слів із цими звуками. Що означають ці слова, на які питання відповідають?

3. Робота за підручником

Вправа

 • Вимовте різні голосні звуки.
 • Поміркуйте, чому вони мають таку назву. Порівняйте свої міркування з правилом на с. 20.

Вправа (робота в групах)
Прочитайте текст.

 • Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами. Вимовте голосні звуки у виділених словах.

Вправа
Учні читають вірш, складають звукові моделі слів кораблі, любить.

 • Назвіть голосні і приголосні звуки у слові любить.
 • До слова Батьківщина доберіть близькі за значенням слова.

Вправа
Учні читають слова, протяжно вимовляючи у кожному з них останній голосний звук, записують букву, якою він позначений.

 • Назвіть різні голосні звуки, які ви вимовили.
 • Порахуйте, скільки їх.
 • А скільки букв ви записали?
 • Перевірте свої записи за правилом нас. 21.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Продовжіть речення:

• Звуки ми… (вимовляємо, чуємо).

• Букви ми …(бачимо,читаємо, пишемо).

 • Скільки букв в українській абетці? (33)
 • Як поділяються всі звуки української абетки? (На голосні і приголосні.)
 • Скільки голосних звуків в українській мові? (6 звуків.)
 • Як визначити кількість складів у слові?

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *