Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Хід заняття Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею, навчання грамоти

II. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
— Утворіть злиття зі звуків: [ґ] [е], [ґ] [а], [ґ] [р] [у], [ґ] [в] [а], [ґ] [У] [л], [ґ] [е] [л], [ґ] [а] [з], [ґ] [р] [о].
— Які слова можна утворити з кожним злиттям? (Ґедзь, ґава, ґанок, ґрунт, аґрус, ґвалт, ґуля, ґелґіт, ґазда, ґаздиня, ґаздівство, ґроно)
— Складіть кожен на парті звукову схему слів ґанок та ґуля. Охарактеризуйте звук [ґ] у цих словах. (Приголосний твердий) Якою буквою він позначається на письмі? (Буквою «ґе»)
— Хто може нагадати правило про букву «ґе»? (Буква «ґе» на письмі позначає приголосний твердий звук [ґ].)

III. Повідомлення теми

IV. Актуалізація опорних знань

1. Робота з реченням
— Погляньте на дошку і спробуйте прочитати речення. гава на ганку пекла запіканку, гелготали ґуси у садку.
— Чи правильно написані слова? (Ні) Чому? (Треба написати букву «ґе» у словах ґава, ґанку, ґелґотали, а у слові гуси — букву «ге».) Правильно, а як написані речення, що вимагає виправлення? (Перше слово у реченні треба писати з великої букви.)
Учитель робить виправлення на дошці.

2. Аналіз структури речень, складання схеми речень

V. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з рукописною літерою

2. Порівняння рукописної та друкованоїлітери

3. Аналіз графічної будови літери Ґ(«ґе»)
Велика буква Ґ («ґе»), як і маленька, складається з двох елементів: короткої прямої, що починається з правого заокруглення, і горизонтальної короткої лінії, вигнутої вниз.

Алгоритм написання

— Починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо вправо, торкаючись нижньої лінії робочого рядка. Продовжуємо довгу лінію до верхньої міжрядкової, не відриваючи руки, ведемо коротку горизонтальну лінію, вигнуту вниз на ширину великої букви И: і-раз, два. (Учитель пише на дошці.)

VI. Вправи з письма
Обведіть літери за поданим у зошиті контуром. Не поспішайте, правильно покладіть зошит та правильно тримайте ручку.
— Далі напишіть три літери самостійно. Порівняйте їх зі зразком, подивіться, який елемент гарно написаний, а який — не дуже. Ще раз подивіться і послухайте, як пишеться велика буква Ґ (« ґе »). (Учитель коментує письмо на дошці.) Допишіть рядок до кінця.

— Пропишіть велику букву Ґ («ґе») до кінця другого рядка. (Спочатку діти пишуть під лічбу учителя.)
— На дошці записані злиття великої букви Ґ («ґе»): Ґав Ґул Ґро Ґе Ґо Ґми Ґлу Ґну Ґґр. Наше завдання — записати злиття, починаючи з верхнього з’єднання, далі — середнього і закінчуючи нижнім. Назвіть злиття, які мають верхнє з’єднання з великою буквою Ґ («ґе»)? (Ґул Ґро Ґну) Записуємо їх у зошит разом зі мною. (Учні пишуть за зразком учителя.) Знайдіть злиття з середнім з’єднанням великої букви Ґ («ґе»). (Ґав Ґе Ґо) Запишемо, продовжуючи рядок у зошитах. Які залишилися злиття з нижнім з’єднанням? (Ґми Ґлу Ґґр) Продовжуємо писати за зразком.
— Зверніть увагу на речення на дошці, промовте по звуках слова ґава та ґелґотали. Запишіть їх у зошити, за моїм зразком. (Учитель записує на дошці, коментуючи з’єднання великої букви Ґ («ґе» ) з наступною.)

— Складіть речення зі слів за схемою та запишіть їх у зошитах.

Кожен варіант виконує завдання за картками:
1) Ґавеня____.
аґрус, допомагало, садити, мамі
2) Ґедзь______.
із, сидів, ранку, ґанку, на, самого.
3) Ґаздиня____.
у, гусей, дворі, годувала.

— Прочитайте речення, які ви записали. (Учні читають свої речення.) Скажіть, хто у реченнях працював, а хто — ні . (Працювали Ґавеня і ґаздиня, ґедзь нічого не робив.) На кого ви хотіли б бути схожими та чому? (Відповіді учнів.) Чи допомагаєте ви батькам і як саме? (Відповіді учнів.)

VII. Підсумок
— Яку букву навчилися писати сьогодні?
— Підведіть руку, хто сьогодні був уважний!
— А хто навчився гарно писати велику букву Ґ («ґе»)? Учитель аналізує роботу учнів.

Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею, навчання грамоти

Повернутися на сторінку Навчання грамоти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *