УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати навички самостійного читання художньої літератури, виділення головного та деталей, їх коментування, висловлювання власних суджень та оцінок; виховувати вдумливе ставлення до ідей художньої літератури, прагнення до чесного й справедливого життя.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них.

Теорія літератури: художній образ, типове та екстремальне.

Хід уроку № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Існує думка, що в людину від народження закладено все — і добро, і зло. Якщо життя зруйнує духовні цінності, орієнтири чесного, справедливого життя — переможе зло. Що залежить від генетичної спадщини, що від суспільства, а що — від самої людини, спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці. І чи мали рацію радянські літературознавці, які стверджували, що Чіпка — бунтар, протестант, правдошукач, якого до злочину змусили вдатися соціальні обставини.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів

Складання «сюжетного ланцюжка».

(Учні складають «сюжетний ланцюжок» за ІІІ-ІV частинами роману, коментують основні епізоди.)

Частина III

ukrainska_literatura_10_klass_11

Частина IV

ukrainska_literatura_10_klass_12

IV. Формування вмінь та навичок

1. Слово вчителя. Складання таблиці.

Панас Мирний та Іван Білик у своєму творі відобразили картини українського народного життя. Заповніть таблицю про зображене в романі.

Суспільні, історичні події Верстви населенняСуспільні явища
— Кріпосництво
— реформа 1861 року
— «Голодна воля»
— селянські заворушення
— придушення бунтів за допомогою армії
— Пани-кріпосники
— пани в земстві, предводителі дворянства
— чиновники різних рангів
— кріпаки
— козаки
— селяни
— москалі
— розбійники
— хуторяни
— жиди, шинкарі
— Історія закріпачення
— облаштування земств
— вибори
— землеустрій

 

2. Складання лінії-графіка.

• Зобразіть за допомогою ламаної лінії-графіка історію життя Чіпки зі злетами та падіннями.

ukrainska_literatura_10_klass_14

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

• Які висновки ви можете зробити, склавши цю лінію-графік?

Орієнтовні відповіді

— Чіпці не щастило від самого народження, він наслідував негативні гени.

— У житті Чіпки були люди (баба Оришка, дід Улас), які вчили його добра.

— Були в героя злети й падіння. У Чіпки підвищене почуття справедливості, але він не може реально оцінювати дійсність (земля їм дісталася теж не зовсім справедливо; Грицько, такий самий безземельний сирота, заробив грошей і купив землю).

— Те, що не взяли громадським пастухом, вигнали із земства, не є непереборними життєвими обставинами, які дають право озлитися на весь світ.

— І в злочинній сім’ї може вирости чесна, справедлива людина, як, наприклад, Галя.

— Багато залежить від характеру людини, її життєвого вибору й здатності розрізняти добро та зло.

4. Проблемне запитання до учнів.

— Що, на ваш погляд, у романі можна віднести до типового, а що до екстремального?

(Типове: життя покріпаченого селянства та «голодна воля» пореформеного періоду, порядки в армії; тяга селянина до землі, повага до хліба, працьовитість.

Екстремальне: двожонство, розбійництво, вигнання матері з хати, заява матері на сина.)

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення. «Я думаю, що Чіпка …»

«Мої очікування щодо роману …»

«Мене вразило …»

VІ. Домашнє завдання

Вміти характеризувати головного героя, висловлювати власну думку про нього.

УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

Комментарии закрыты.