УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

  УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

  Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати навички самостійного читання художньої літератури, виділення головного та деталей, їх коментування, висловлювання власних суджень та оцінок; виховувати вдумливе ставлення до ідей художньої літератури, прагнення до чесного й справедливого життя.

  Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них.

  Теорія літератури: художній образ, типове та екстремальне.

  Хід уроку № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Існує думка, що в людину від народження закладено все — і добро, і зло. Якщо життя зруйнує духовні цінності, орієнтири чесного, справедливого життя — переможе зло. Що залежить від генетичної спадщини, що від суспільства, а що — від самої людини, спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці. І чи мали рацію радянські літературознавці, які стверджували, що Чіпка — бунтар, протестант, правдошукач, якого до злочину змусили вдатися соціальні обставини.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  III. Актуалізація опорних знань учнів

  Складання «сюжетного ланцюжка».

  (Учні складають «сюжетний ланцюжок» за ІІІ-ІV частинами роману, коментують основні епізоди.)

  Частина III

  ukrainska_literatura_10_klass_11

  Частина IV

  ukrainska_literatura_10_klass_12

  IV. Формування вмінь та навичок

  1. Слово вчителя. Складання таблиці.

  Панас Мирний та Іван Білик у своєму творі відобразили картини українського народного життя. Заповніть таблицю про зображене в романі.

  Суспільні, історичні події Верстви населенняСуспільні явища
  — Кріпосництво
  — реформа 1861 року
  — «Голодна воля»
  — селянські заворушення
  — придушення бунтів за допомогою армії
  — Пани-кріпосники
  — пани в земстві, предводителі дворянства
  — чиновники різних рангів
  — кріпаки
  — козаки
  — селяни
  — москалі
  — розбійники
  — хуторяни
  — жиди, шинкарі
  — Історія закріпачення
  — облаштування земств
  — вибори
  — землеустрій

   

  2. Складання лінії-графіка.

  • Зобразіть за допомогою ламаної лінії-графіка історію життя Чіпки зі злетами та падіннями.

  ukrainska_literatura_10_klass_14

  3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  • Які висновки ви можете зробити, склавши цю лінію-графік?

  Орієнтовні відповіді

  — Чіпці не щастило від самого народження, він наслідував негативні гени.

  — У житті Чіпки були люди (баба Оришка, дід Улас), які вчили його добра.

  — Були в героя злети й падіння. У Чіпки підвищене почуття справедливості, але він не може реально оцінювати дійсність (земля їм дісталася теж не зовсім справедливо; Грицько, такий самий безземельний сирота, заробив грошей і купив землю).

  — Те, що не взяли громадським пастухом, вигнали із земства, не є непереборними життєвими обставинами, які дають право озлитися на весь світ.

  — І в злочинній сім’ї може вирости чесна, справедлива людина, як, наприклад, Галя.

  — Багато залежить від характеру людини, її життєвого вибору й здатності розрізняти добро та зло.

  4. Проблемне запитання до учнів.

  — Що, на ваш погляд, у романі можна віднести до типового, а що до екстремального?

  (Типове: життя покріпаченого селянства та «голодна воля» пореформеного періоду, порядки в армії; тяга селянина до землі, повага до хліба, працьовитість.

  Екстремальне: двожонство, розбійництво, вигнання матері з хати, заява матері на сина.)

  V. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення. «Я думаю, що Чіпка …»

  «Мої очікування щодо роману …»

  «Мене вразило …»

  VІ. Домашнє завдання

  Вміти характеризувати головного героя, висловлювати власну думку про нього.

  УРОК № 9 Тема. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.