УРОК № 8 Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей, українська література 9 клас

  УРОК № 8 Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей, українська література 9 клас

  Мета: допомогти учням осмислити ідейно-художній зміст, загальнолюдську цінність біблійних притч, десяти Божих заповідей; розвивати навички змістовного переказу, коментування та аналізу епічних творів; виховувати повагу до святинь людства, усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

  Обладнання: різні видання Біблії, ілюстрації до притч (репродукції картин Рембрандта, Сальвадора Роза, Шевченка та ін.), словник літературознавчих термінів.

  Теорія літератури: притча.

  ХІД УРОКУ № 8 Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей, українська література 9 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Доктор філологічних наук, сучасний літературознавець Тетяна Бовсунівська пише в одній зі своїх праць: «Можна прочитати весь Старий Заповіт від палітурки до палітурки і не знайти там жодної формальної дефініції; предмет з’ясовується не через визначення, а через уподібнення за принципом притчі». Освячена тисячоліттями традиція побудови висловів продовжена і в Євангеліях: «Царство небесне подібне до того-то і того-то» і жодного разу ми не зустрічаємо: «Царство небесне є те-то і те-то»». Оцей принцип алегорії, недомовленості, аналогій примушує тисячі вчених, митців замислюватися над загадками наймудрішої Книги книг — Святого Письма. І саме це допомагає людині бачити в біблійних оповідях щось близьке собі, якусь підказку в складних життєвих ситуаціях. Тому зміст притч і Божих заповідей стане предметом обговорення на сьогоднішньому уроці.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  «Хвилинка мудрості».

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Робота в парах.

  (Учні розповідають один одному молитву «Отче наш» напам’ять.)

  2. Розповідь про Біблію, переказ основних біблійних легенд.

  3. Повідомлення-переказ інших біблійних легенд.

  (Учні можуть, наприклад, переказати легенди про Каїна та Авеля, потоп, історію Йосипа та ін.)

  ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  Слово вчителя.

  Мойсей, біблійний пророк, визволив давніх євреїв з єгипетського полону. Після низки чудес він вивів єврейський народ з Єгипту і через 40 років блукань по Синайській пустелі привів до «Землі обітованої (обіцяної)» — Ханаану (тепер — Палестина). У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам’яних скрижалях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до раю. Пройшли тисячоліття, а нічого мудрішого, раціонального людство так і не вигадало. Навіть комуністи, жорсткі противники релігії, у радянську добу використали деякі з десяти заповідей у своєму «Кодексі будівника комунізму».

  2. Виразне читання десяти Божих заповідей.

  3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

  4. Евристична бесіда.

  — Які із заповідей ви віднесли б (за призначенням) віруючим, а які — всім людям?

  — Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для людського суспільства, найважливішими? Чому саме?

  — Чи дотримуються цих заповідей у вашій родині, чи говорять вам про них ваші батьки, дідусі, бабусі?

  5. Робота з літературознавчим словником. (Учні роблять записи до словничків.)

  Притча — повчальне алегоричне оповідання про людське життя з яскраво висловленою мораллю. Сюжет у притчі наявний, але він цілком підкорений моралізуючій частині твору, часто служить розгорнутою алегорією.

  Для притчі характерна можливість різнотлумачення та різноманітного застосування. Зв’язок притчі з епохою й конкретними обставинами лише опосередкований.

  6. Евристична бесіда.

  — З якими притчами ви вже знайомі з попередніх класів? («Казка про яян» Еми Андієвської, «Планетник» Б. Харчука.)

  — Які моральні настанови даються в цих притчах? (Потрібно чути й поважати не тільки себе, а й інших, уміти жити в суспільстві; людина нерозривно пов’язана з природою, треба вміти «читати» її «знаки», вміти мріяти й любити людей.)

  7. Виразне читання «Притчі про блудного сина».

  8. Демонстрування ілюстрацій; словникова робота.

  9. Евристична бесіда.

  — Яке враження справила на вас притча? Чому саме?

  — Чи згодні ви з її мораллю? Свою думку обґрунтуйте.

  10. Коментар учителя.

  У творах художньої літератури мотив повернення блудного сина нерідко набуває філософського змісту і трактується як повернення людської душі до предковічних істин, витоків. Прикладом такого переосмислення може служити вірш Івана Драча «Матері від блудного сина».

  11. Виразне читання «Притчі про сіяча».

  12. Словникова робота, обмін враженнями.

  13. Евристична бесіда.

  — З яких двох виразних частин складається притча? (Сюжет (фабула) і мораль.)

  — З якими моральними настановами сучасності можна співвіднести мораль цієї притчі? (Про «добрий ґрунт», його необхідність для навчання, виховання.)

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Інтерактивна вправа «Гронування».

  • Визначте риси християнської моралі.

  ukrainska_literatura_9_klas_8

  VI. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення:

  «Я думаю, що євангельські притчі в нашому житті…»

  «Десять Божих заповідей для мене…»

  «Раніше я не замислювався (замислювалася)…»

  VII. Домашнє завдання

  Виразно читати, переказувати й аналізувати притчі; вивчити десять заповідей напам’ять; підготувати повідомлення про інші притчі (за бажанням).

   

  УРОК № 8 Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей, українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.