Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. читання текстів різних типів і жанрів мовлення, Українська мова

Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. читання текстів різних типів і жанрів мовлення, Українська мова

Хід заняття Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. читання текстів різних типів і жанрів мовлення, Українська мова

ІІ. Повторення вивченого про стилі мовлення

1. Бесіда

2. Завдання
1) Прочитати текст, визначити його тему та основну думку. Про що в тексті розповідається? Що в ньому описується? Щодо чого наводиться в тексті роздум? Чому складено оцінку? Назвати відомі вам типи мовлення. Усно переказати уривок, що є описом.
Був кінець осені. Земля промерзла, негустий сніжок сухо шурхотів по асфальту, зміївся під пронизливим вітром.
Смеркало рано. Ми сиділи вдома, уроків не було, тож читали. Батьки поїхали на ділянку в чотири сотки, де вже другий рік стояла хатинка на бетонних стовпах, так звана дача. Влітку пололи бур’яни і поливали, на зиму деревця молодого садка треба було обв’язати од зайців хоч старими газетами.
Батьки повернулися вже поночі, змерзлі та якісь загадкові. У мами під шубою щось попискувало.
Виявляється, на ділянку прибилася з малям якась бездомна собака. Її нагодували. Коли вона збиралася йти, цуценя залишилося. Собака побігла, тоді повернулася за щеням, але воно не пішло. Довелося батькам забрати його з собою, тому що кинути цуцика напризволяще їм і на думку не спало.
Песик був дуже кумедний, схожий на плюшеву іграшку. Він був ніби рожевого кольору — крізь пушок виднілася ніжна шкіра. лапки були в білих «шкарпетках», на грудях мав маленьку маніжку. Назвали його Русиком. Він справді був чудовим.
Русик виявився порядним псом, бо одразу почав проситися надвір. спочатку ми його виносили на руках, тому що п’ятий поверх був для малого непоборною перешкодою. Коли ж Русик підріс, то терпляче сидів на підвіконні, виглядав, поки хтось не повернеться із школи. Тоді він заходився дзвінким радісним гавкотом. Ми дуже полюбили собачку (За Л. Яриком).
2) Прочитати висловлювання. Хто може бути адресатом кожного з них? У якій ситуації кожне з них може бути використане? Яким чином ситуація та мета спілкування впливають на вибір стилю? З’ясувати стиль кожного з висловлювань.
а) Кут ока зору сови — 160 градусів. Голову птах може обертати 270 градусів від фронтального положення.
У нічній темряві сова бачить при освітленні 0,000002 люкса. Гострота зору інших птахів може дорівнювати до зору сови за умови наявності освітлення у 46 000 разів потужнішого. Для порівняння: літнього дня сонце освітлює землю з силою 100 000 люксів (з довідника).
б) Око кругле, вилупкувате, що дивиться некліпно, наче проникаючи в суть усього на світі,— які заповідні таємниці сховані у цій банькуватій совиній голові? Через оцю витрішкуватість, незворушність, філософський спокій, з яким сова озирає світ, й оголосили її стародавні греки символом мудрості й пізнання (з журналу).
3) Прочитати. Визначити стиль кожного з уривків, свою думку обґрунтувати. Назвати відомі стилі мовлення та сфери вживання кожного з них.

а) Здатність естетично сприймати довкілля людина набувала в процесі історичного розвитку.
Уміння зі смаком одягнутися, створити красу в побуті, зрозуміти й оцінити художній твір — усе це можливе лише за наявності естетичного смаку (З підручника естетики).
б) Яким повинен бути одяг сучасного школяра? Ну, звичайно, гарним, скажете ви. А ще? Зручним, доцільним, функціональним. Саме цим вимогам повинна відповідати нова шкільна форма, що впроваджується в навчальних закладах України останнім часом. Уніфікований одяг для дітей завжди мав прибічників та супротивників. Та ніхто не заперечуватиме проти того, що єдина форма дисциплінує, організовує. Вартість її повинна бути невисокою, доступною для всіх верств населення. Досить вагомі аргументи, чи не так? (З газети).
Словник: Естетика — наука про закономірності освоєння людиною дійсності, про перетворення життя за законами краси. Естетичний — такий, що стосується естетики. Функціональний — такий, що відповідає призначенню. Уніфікований — зведений до єдиного стандарту, зразка.
4) Скласти та записати висловлювання-розповідь у відповідному до мети та ситуації спілкування стилі (обсяг 6—8 речень про те, як висівається, росте і якого догляду потребує ваша улюблена рослина, уявивши, що ви передаєте цю інформацію: меншій сестричці вдома; на засіданні шкільного гуртка ботаніки; у листі до найкращого друга.
5) Прочитати вірш. Яка його основна думка? Про що в ньому говориться? Як довести, що текст художнього стилю? Що автор розуміє під виразом степ хвилюється, як море?

Іду шляхом, сонце сяє,
Вітер з травами говорить,
Перед мене й позад мене
Степ хвилюється, як море.
А затихне вітер буйний,—
Степ, мов камінь, не рухнеться
І, як килимом барвистим,
Весь квітами убереться.
(Я. Щоголів)

3. Вправи на конструювання речень
1) Скласти речення із словосполученнями золотий браслет, золоті руки, золоте волосся; гострий кут, гострий язик, гострий зір; гіркий перець, гірка доля. Яке значення мають прикметники? Які із словосполучень мають емоційне забарвлення і чому?
2) Скласти речення із словосполученнями написати диктант, розв’язувати задачу, відповідати урок, виконувати вправу, працювати в майстерні. Коли ми користуємося такими реченнями? До якого стилю вони належать?
3) Скласти речення з фразеологізмами ахіллесова п’ята, дамоклів меч, танталові муки, сізіфова праця, архімедова спіраль. Що означають фразеологізми? Для яких стилів вони характерні?
4) Скласти речення в розмовному і художньому стилях, вживаючи в ролі присудка слова: бух, хляп, гав, стук, скок, зирк. Порівняти подані слова з відповідними дієсловами. Які з них більш експресивні й чому?

Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. читання текстів різних типів і жанрів мовлення, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *