Оповідання про випадок із життя, Українська мова

Оповідання про випадок із життя, Українська мова

Хід заняття Оповідання про випадок із життя, Українська мова

І. Оголошення теми та мети
З вами, безперечно, траплялися найрізноманітніші пригоди — повчальні, веселі, сумні, небезпечні, неймовірні. І вам, напевно, хочеться поділитися тим, що відбулося, розповісти про все так захоплююче, щоб усі заслухалися.
Повчимося ж цікаво розповідати про те, що трапилося з кожним із нас.

II. Аналіз тексту
Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку.

Чому не спиться Пилипкові?
Пилипко по дорозі до школи знайшов ручку. Писала вона двома кольорами — синім і червоним. Треба тільки по черзі натискати.
Прийшов до школи та й став писати знайденою ручкою.
На перерві до нього підійшов Петрик. Подивився пильно на ручку та й каже: «У мене така була… загубив».
Пилипко відчув, як усе тіло його немов жаром обсипало. Він боявся підвести очі. Ледве дочекався, доки Петрик відійшов.
Після уроків Пилипко рушив додому не тією дорогою, що завжди ходив. Ішов берегами, через греблю. На мосту зупинився. Вийняв з кишені ручку. Довго дивився на бурхливий водоспад, за яким чорнів вир. Кинув ручку у той вир і побіг додому.
Наступного дня на перерві до нього знову підходить Петрик.
— А де ж твоя ручка? — питає.
— Я теж загубив її,— каже Пилипко.
— Як це дивно…— прошепотів Петрик.
Тієї ночі Пилипко майже не спав (В. Сухомлинський).

1) Визначте тип мовлення тексту. (Розповідь)
2) Який твір за жанром? (Оповідання)
3) Що називається оповіданням? (Невеликий розповідний твір про одну, але важливу подію в житті людини або кількох людей)
4) Як повелися б ви на місці Пилипка?
5) Сформулюйте основну думку оповідання.
6) Простежте за послідовністю перебігу подій:
• З чого починається розвиток усіх подальших дій?
• Як розгорталися події в оповіданні?
• Знайдіть момент найвищої напруги в розвитку дії. Які слова і вирази допомагають його відтворити й уявити? Поясніть значення підкреслених образних висловів.

ІІІ. Пояснення
В основі розповіді лежить подія (випадок, пригода). Тому в оповіданні розрізняють частини, пов’язані з перебігом цієї події: початок, розвиток дії, її кінець. Про них ідеться в основній частині.
В оповіданні можуть бути вступ і заключна частина. У вступі роз’яснюється, де, коли, з ким відбувалася пригода, а в заключній частині автор розмірковує з приводу події, підсумовує, чого навчив випадок, який слід залишив у пам’яті.
Будову оповідання можна зобразити схематично:

900

Спробуйте придумати самостійно вступ і заключну частину до тексту попередньої вправи. Складіть план тексту (письмово) і перекажіть його (усно) за цим планом.

Теми творів:
• Пам’ятний день із шкільного життя.
• Лісова пригода.
• Випадок на річці.
• Одна моя витівка.
Згадайте один із повчальних, смішних, сумних, страшних, захоплюючих чи неймовірних випадків зі свого життя. Розкажіть про нього.
Намагайтесь за допомогою основного тону висловлювання, темпу, гучності, міміки й жестів передати своє ставлення до того, про що розповідатимете.

Продумайте:
• З якою метою говоритимете, що хочете: розважити слухачів, створити їм гарний настрій, довести їм щось, здивувати, розсмішити?
• Про що саме говоритимете, щоб краще розкрити тему, висловити основну думку?
• Яким тоном її виділите?
• Як почнете. Як продовжите і як закінчите своє висловлювання? Для зв’язку частин твору вживайте слова:
Початок: якось, одного разу, це було, це трапилося, випадок стався, пригадується мені…
Послідовність дії: та ось, згодом, потім, пізніше, у той самий час, після того, тоді, наступного дня, через кілька днів, раптом, несподівано…
Кінець оповідання: нарешті, ось так, так закінчилася, ось такий випадок, ось така історія…

VI. Домашнє завдання
Складіть невеличкий твір-оповідання на одну з поданих тем або пригадайте цікаву історію, яка трапилася з вами, опишіть її. Намагайтеся якомога точніше, вірогідніше відтворити факти, події, переживання, переконливо передати свої враження, думки з приводу того, що відбулося, зацікавити тих, кому адресоване ваше оповідання. Додержуйтесь основних структурних частин оповідання. Скористайтесь пам’яткою.

Як працювати над твором
• Оберіть тему (про що ви писатимете).
• Визначте основну думку твору (що стверджуватимете).
• Подумайте: кого, в чому і як переконуватимете.
• Визначте, який тип мовлення (розповідь, опис, роздум) буде основним у творі.
• Визначте стиль висловлювання, продумайте його особливості.
• Доберіть потрібний матеріал, уникаючи зайвого, що не стосується теми висловлювання.
Зміст майбутнього твору підпорядковуйте темі й основній думці висловлювання.
• Стежте за послідовністю викладу думок.
• Використовуйте різноманітні засоби зв’язку між реченнями в тексті (займенники, синоніми, спільнокореневі слова тощо).
• Додержуйте композиції, типу, жанру мовлення.
• Використовуйте мовні засоби, характерні для конкретного стилю мовлення.

Оповідання про випадок із життя, Українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *