УРОК № 70. Тема. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. Конспекти уроків математики, 1 клас

УРОК № 70. Тема. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. Конспекти уроків математики, 1 клас

Мета: скласти таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9; вправляти в табличному додаванні і відніманні, у розв’язанні задач на зменшення числа на кілька одиниць та знаходження остачі, у різницевому порівнянні відрізків; розвивати просторову уяву; виховувати позитивне ставлення до предмета

Обладнання: індивідуальний лічильний матеріал.

ХІД УРОКУ № 70. Тема. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. Конспекти уроків математики, 1 клас

I. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Математичний диктант.
1) Зменшити 10 на 2;
2) збільшити 8 на 2;
3) знайти суму чисел 3 і 6;
4) від 9 відняти 7;
5) на скільки 8 більше ніж 7?
6) на скільки 3 менше від 5? (Записати тільки відповіді.)

II. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдання 1 на с. 73 підручника.
Знайомство з таблицями додавання і віднімання чисел 8 і 9.

2. Виконання завдання 1 на с. 43 зошита.

3. Виконання завдань 2, 6 на с. 73 підручника.

III. РОЗВИТОК І ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання завдання 3 на с. 73 підручника.

Збиралась Мишка в гості йти.
Які ж прикраси одягти?
Вже переміряла чимало.
У скриньці залишилось мало…

— Полічіть, скільки прикрас Мишка вже переміряла. (Десять.)
— Складіть задачу, поставте запитання. (10 – 6 = 4. Відповідь: у скриньці 4 прикраси.)

2. Виконання завдання 4 на с. 73 підручника.

3. Виконання завдання 5 на с. 73 підручника.
— Виміряйте довжину кожного відрізка. (10 см, 8 см.)
— Який з них довший?
— На скільки сантиметрів довший?
— Якою дією розв’язують задачі, у яких порівнюють, на скільки одне число більше або менше за інше? (Учні записують розв’язання: 10 – 8 = 2. Відповідь: перший відрізок на 2 см довший.)

4. Виконання завдання 7 на с. 73 підручника. Відповідь: 8 дітей.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Збудуємо снігову фортецю».
Учні складають вираз зі значенням, яке пропонує вчитель, записують його на дошці і обводять. Гру можна проводити як змагання двох або трьох команд, якщо кожна має свій варіант виразу.

848

УРОК № 70. Тема. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків. Конспекти уроків математики, 1 клас

Повернутись на сторінку Конспекти уроків математики, 1 клас