ПОЕЗІЯ КИЇВСЬКИХ «НЕОКЛАСИКІВ». ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ’ЯТЬ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять, українська література

Хід заняття Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово

Уявляєте, у західноєвропейських гімназіях ХІХ ст. учні за рік вчили напам’ять більше 400 віршів! І знали! Тому були цікавими співрозмовниками, могли добре висловити власну думку й підтвердити її цитатами з поезії у письмовому творі, усному виступі, мали розвинені естетичні смаки. Це сприяло також загальній освіті школярів. Сьогодні ж ми маємо продемонструвати знання одного твору, але так, щоб вразити слухачів, переконати їх в ідейно-естетичній вартісності творів київських «неокласиків».

II. Актуалізація опорних знань

Колективна робота.

Повторення відомостей з теорії виразного читання (темп, інтонація, пауза, логічний наголос, міміка, жести).

Робота в парах.

(Повторення, корекція виразного читання поезій напам’ять.)

III. Основний зміст роботи

Виразне читання напам’ять поезій М. Зерова, М. Рильського.

(Можна провести у вигляді конкурсу із журі та визначенням переможців.)

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок

Робота над аналізом поезії.

Зробіть аналіз сонета М. Зерова «Саломея» або «Сон Святослава», визначивши класичну формальну структуру (14 рядків, схема рим абба-абба-ввг-дгд; система віршування — п’ятистопний ямб) та внутрішню логіку розвитку змісту: перший чотиривірш — теза, другий — антитеза, заключні два тривірші — синтез, узагальнення думки).

Проблемне завдання.

Знайдіть у віршах М. Зерова ознаки «неокласичної» поезії.

Орієнтовна відповідь

Використання античних тем, сюжетів, міфологічних образів і мотивів, прикладів із національної історії; підкорення змісту суворій логіці думки, досконалій формі.

Колективна робота.

Поєднайте приклади художніх засобів, використаних у творах «неокласиків», з їх визначенням.

вітер граєепітет
б’ється, як в огніпоетичне звертання
ясної вродиметафора
веселий світенеологізм
нерозумно-милийінверсія
простір блакитно-білийокличне риторичне речення
ходім! Солодкий світ!порівняння

VI. Домашнє завдання

Виписати афористичні вислови із творів поетів-«неокласиків».

Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *