УРОК № 7 Тема. Композиція «Простір». «Осінь. Місто», «Осінній парк». Лінійний малюнок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  УРОК № 7 Тема. Композиція «Простір». «Осінь. Місто», «Осінній парк». Лінійний малюнок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Мета: учити зображувати форму в просторі з уяви, по пам’яті та свідомо користуватися лінійною перспективою; розвивати асоціативно-образне мислення; формувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особисте ставлення до них, аргументуючи власні думки; виховувати любов до рідного краю та бережне ставлення до природи

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: для вчителя — відеоряд осінніх пейзажів, фотографії паркової скульптури, плакати з різними видами перспективи, роздавальний матеріал (картка-схема «Компоненти оцінки художнього твору»); для учнів — альбом, графітовий олівець, гумка, ескізи садово-паркової скульптури.

  ХІД УРОКУ № 7 Тема. Композиція «Простір». «Осінь. Місто», «Осінній парк». Лінійний малюнок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності

  Слово вчителя.
  Характер людини, а тим більше художника, багато в чому залежить від природи, серед якої від зростав. Природа батьківщини, що оточує людину від народження, незримо присутня в ній усе життя. Те, що ми любимо з дитинства, залишається найціннішим у світосприйнятті й у зрілі роки. Колись у дитинстві Єфрем Зверьков побачив репродукцію картини «Золота осінь» І. Левітана, привезену батьком з міста. Ця картина багато пояснила хлопцеві, який народився і ріс у маленькому селі Нестерово, в глушині тверських зе мель. Можливо, «Золота осінь» і визначила його майбутню долю.
  Пейзаж — один з найбільш традиційних жанрів російської школи живопису, що подарував світовому мистецтву блискучу плеяду майстрів.
  Ісаак Ілліч Левітан (1860—1900) народився у бідній родині, яка скоро після народження хлопчика переїхала до Москви. У 13 років він вступив до Московського училища живопису, скульптури і архі тектури. Талант пейзажиста виявився у Левітана досить рано. Початок 80-х рр. XIX ст.— час пошуків. Художник шукає теми, мотиви, співзвучні його характеру, душевному складу. Пише він чистими фарбами, свіжо і яскраво, завжди з натури («Перша зелень», «Березовий гай»).
  У 1895 р. була написана картина Левітана «Золота осінь». Чим же так вразила Є. Зверькова ця картина?

  III. Організація сприймання матеріалу
  Учитель пропонує учням зробити опис картини І. Левітана «Золота осінь» (мал. 49), використовуючи картку-схему.

  75Мал. 49. І. Левітан «Золота осінь»

  Картка-схема

  Компоненти оцінки художнього твору
  1. Опис зображених явищ природи.
  2. Аналіз композиційного вирішення (доцільність виділення планів, розміщення окремих деталей тощо).
  3. Відповідність реальності, наявність контрастів.
  4. Що переважає в картині — статика чи динаміка і в чому це виявляється.
  5. Лаконічність та символічність зображення.
  6. Визначення художньої техніки виконання.
  7. Визначення образності твору.
  8. Виявлення загального настрою.
  9. Висловлення особистого враження від твору.
  10. Використання в оцінці художнього твору епітетів, порівнянь, метафор, асоціативних аналогій та зіставлень. Учитель просить учнів зробити порівняльний аналіз картин І. Левітана «Золота осінь» і «Осінній день. Сокольники» (мал. 50), звертаючи увагу на передачу простору, настрою в картинах, якими художніми засобами добився цього майстер.

  76Мал. 50. І. Левітан «Осінній день. Сокольники»

  Учитель демонструє учням відеоряд осінніх пейзажів художників: І. Левітан «Вечірній дзвін», Є. Зверьков «Осінь», «Осінь.
  Сонячний день» (мал. 51, 52), І. Шишкін «Серед долини…», Л. Бродська «Золота осінь». В.-К. Є. Пурвіт «Осінній пейзаж», М. Кримов «Осінь» (мал. 53), Л. Туржанський «Золота осінь».

  77Мал. 51. Є. Зверьков «Осінь»

  78Мал. 52. І. Левітан «Вечірній дзвін»

  79Мал. 53. М. Кримов «Осінь»

  Практична робота складається з двох етапів:
  1) два-три начерки осінньої композиції олівцем (на зворотному боці попереднього малюнка);
  2) лінійний малюнок на аркуші великого формату композиції «Осінь. Місто» або «Осінній парк».
  Щоб вирішити композицію майбутньої роботи «Осінь. Місто» або «Осінній парк», учні попередньо виконують невеличкі начерки олівцем, у яких шукають або опрацьовують сюжет, формат, композиційну побудову, розташування предметів у просторі (узагальнено намічають споруди, дерева, землю, небо).
  Розробка кількох ескізів виконується не лише з метою вибору кращого ескізу для подальшої роботи над його вдосконаленням, вона потрібна для розвитку творчої уяви, фантазії учнів.

  Працюючи над основним ескізом сюжетної композиції на аркуші великого формату, насамперед слід подбати про правильне композиційне розташування предметів і персонажів, взаємозв’язок усіх елементів композиції (мал. 54, 55).
  Точка зору в картині є важливим елементом побудови композиції. Правильний її вибір залежить від сюжету картини і допомагає урівноважити образи відносно простору картинної площини, знайти в ній лінію горизонту, яка впливає на перспективну побудову композиції, її сприйняття.

  80Мал. 54

  81Мал. 55

  Високий горизонт у композиції (пейзажу) дає змогу художнику показати безмежну далечінь земних просторів. Композиція з горизонтом на рівні очей передає більш спокійне враження. Низький горизонт у композиції створює передусім відчуття монументальності фігур першого плану, величавості зображених в ній образів.
  Учитель підкреслює, що учні мають вирішити, що вони покажуть на першому плані: садово-паркову скульптуру, кущі, групу дерев або дерево, будівлі, птахів, людей.

  V. Завершення уроку
  Учитель підводить підсумки: оцінює діяльність учнів на уроці; аналізує ескізи, звертаючи увагу на недоліки, характерні помилки.

  VI. Домашнє завдання
  Спостереження за природою.
  Принести виконаний на уроці лінійний малюнок композиції. Підготувати художні матеріали для закінчення композиції.

  УРОК № 7 Тема. Композиція «Простір». «Осінь. Місто», «Осінній парк». Лінійний малюнок, образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

  Комментарии закрыты.