УРОК № 7 Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література 9 клас

УРОК № 7 Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література 9 клас

Мета: допомогти учням з’ясувати ідейно-художні особливості та значення біблійних легенд; розвивати навички виразного читання, аналізу релігійно-філософських творів, висловлення власних міркувань; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, прагнення жити відповідно до них.

Обладнання: Біблія у різних виданнях, ілюстрації до неї.

Теорія літератури: легенда, художні засоби.

ХІД УРОКУ № 7 Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література 9 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Близько двох тисячоліть любов до Бога була неодмінною умовою життя більшості українців. І підтримувала віру в Господа «Книга книг» — Біблія. У ній і дуже освічені, і прості люди знаходили відповідь на всі життєві питання. Разом із тим Біблія — чи не найперший зразок літератури світу, з якого митці — письменники, художники, музиканти, скульптори — черпали своє натхнення, використовуючи біблійні образи, сюжети, мотиви, навіть художні прийоми й засоби.

Біблією захоплювалися, її вивчало багато вчених зі світовим іменем — фізики, хіміки, природознавці тощо.

Українською мовою Книгу книг перекладали найвідоміші письменники та вчені — Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, Іван Огієнко та ін.

Тож долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела мудрості!

II. Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Розповідь «ланцюжком» за планом про українську середньовічну літературу X-XV століть.

2. «Аукціон» цікавих фактів, повідомлень з давньої літератури — оригінальної та перекладної.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Біблія, або Святе Письмо складається зі Старого і Нового Заповітів та збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень) — усього 50 окремих книг. Це один із найдавніших творів світу, написання якого тривало з XII ст. до н. е. до II ст. н. е.; у ньому зібрано мудрі проповіді, повчання, пророцтва (які, до речі, здійснюються), міфи, історичні хроніки, легенди й перекази. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей, а закінчили його Христові апостоли (учні).

У Старому Заповіті вміщені легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Вавилонську вежу, Мойсея.

У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа, його вчення, вчинені ним чудеса, його мученицьку смерть, воскресіння та вічне життя. Картину страшного суду подає остання книга Святого Письма — «Апокаліпсис».

Зазвичай, прості люди читали не саму Біблію, а біблійні книги — Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Євангелій було чотири — від святих апостолів Матвія, Марка, Луки та Іоанна.

Немає, мабуть, жодного великого письменника, який хоч раз не звернувся б до змісту Біблії. Образи Святого Письма надихали Байрона, Данте, Шекспіра, Пушкіна, Шевченка, Лесю Українку, Франка, Куліша та багатьох інших митців. Із цього можна зробити висновок, що Біблія мала і має колосальний вплив на розвиток мистецтва, всього духовного життя українського народу.

2. Виразне читання біблійних легенд.

(Учні виразно читають біблійні легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея.)

3. Словникова робота.

4. Обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Біблійні легенди ви вже, напевне, чули, знали раніше. Що нового відкрилося для вас при прочитанні? Що вас вразило, здивувало?

— Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про створення світу? (Добро (воно є).)

— Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про створення світу, тлумачать та роз’яснюють її? («Шестидневи».)

— Які гріхи людей засуджуються в біблійних легендах? (Гординя, пияцтво, блуд, ідолопоклонництво, непослух та ін.)

— Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви віднесли до крилатих, афоризмів чи сентенцій (на зразок «створити за образом і подобою своєю»).

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання і запитання до учнів.

• Викресліть «третє зайве»:

П. Куліш

І. Пулюй

І. Нечуй-Левицький

(П. Куліш та І. Нечуй-Левицький — письменники, І. Пулюй — вчений-фізик.)

— Що об’єднує цих людей? (Переклад Біблії українською мовою.)

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть фразу:

«Я вважаю, що Біблія — …»

«Мені здається, я по-новому …»

«Кожна освічена людина повинна …»

«Моральні цінності, закладені в Біблії, …»

VII. Домашнє завдання

Вміти розповідати про Біблію, виразно читати, переказувати, коментувати біблійні легенди; вивчити напам’ять молитву «Отче наш»; підготувати повідомлення про інші біблійні легенди.

УРОК № 7 Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

біблійні легенди

Комментарии закрыты.