БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ, ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ ТА ІНШІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література

Хід заняття Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Близько двох тисячоліть любов до Бога була неодмінною умовою життя більшості українців. І підтримувала віру в Господа «Книга книг» — Біблія. У ній і дуже освічені, і прості люди знаходили відповідь на всі життєві питання. Разом із тим Біблія — чи не найперший зразок літератури світу, з якого митці — письменники, художники, музиканти, скульптори — черпали своє натхнення, використовуючи біблійні образи, сюжети, мотиви, навіть художні прийоми й засоби.

Біблією захоплювалися, її вивчало багато вчених зі світовим іменем — фізики, хіміки, природознавці тощо.

Українською мовою Книгу книг перекладали найвідоміші письменники та вчені — Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, Іван Огієнко та ін.

Тож долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела мудрості!

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь «ланцюжком» за планом про українську середньовічну літературу X-XV століть.

2. «Аукціон» цікавих фактів, повідомлень з давньої літератури — оригінальної та перекладної.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

Біблія, або Святе Письмо складається зі Старого і Нового Заповітів та збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень) — усього 50 окремих книг. Це один із найдавніших творів світу, написання якого тривало з XII ст. до н. е. до II ст. н. е.; у ньому зібрано мудрі проповіді, повчання, пророцтва (які, до речі, здійснюються), міфи, історичні хроніки, легенди й перекази. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей, а закінчили його Христові апостоли (учні).

У Старому Заповіті вміщені легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Вавилонську вежу, Мойсея.

У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа, його вчення, вчинені ним чудеса, його мученицьку смерть, воскресіння та вічне життя. Картину страшного суду подає остання книга Святого Письма — «Апокаліпсис».

Зазвичай, прості люди читали не саму Біблію, а біблійні книги — Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Євангелій було чотири — від святих апостолів Матвія, Марка, Луки та Іоанна.

Немає, мабуть, жодного великого письменника, який хоч раз не звернувся б до змісту Біблії. Образи Святого Письма надихали Байрона, Данте, Шекспіра, Пушкіна, Шевченка, Лесю Українку, Франка, Куліша та багатьох інших митців. Із цього можна зробити висновок, що Біблія мала і має колосальний вплив на розвиток мистецтва, всього духовного життя українського народу.

2. Виразне читання біблійних легенд.

(Учні виразно читають біблійні легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея.)

3. Словникова робота.

4. Обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Біблійні легенди ви вже, напевне, чули, знали раніше. Що нового відкрилося для вас при прочитанні? Що вас вразило, здивувало?

— Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про створення світу? (Добро (воно є).)

— Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про створення світу, тлумачать та роз’яснюють її? («Шестидневи».)

— Які гріхи людей засуджуються в біблійних легендах? (Гординя, пияцтво, блуд, ідолопоклонництво, непослух та ін.)

— Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви віднесли до крилатих, афоризмів чи сентенцій (на зразок «створити за образом і подобою своєю»).

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання і запитання до учнів.

• Викресліть «третє зайве»:

П. Куліш

І. Пулюй

І. Нечуй-Левицький

(П. Куліш та І. Нечуй-Левицький — письменники, І. Пулюй — вчений-фізик.)

— Що об’єднує цих людей? (Переклад Біблії українською мовою.)

VII. Домашнє завдання

Вміти розповідати про Біблію, виразно читати, переказувати, коментувати біблійні легенди; вивчити напам’ять молитву «Отче наш»; підготувати повідомлення про інші біблійні легенди.

Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *