УРОК № 69. Тема. Контрольна робота № 6. «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування, українська література 11 клас

УРОК № 69. Тема. Контрольна робота № 6. «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування, українська література 11 клас

Мета: актуалізувати, систематизувати й узагальнити знання учнів, виявити рівень їхніх знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, удосконалювати навички аналізу літературного твору, порівняння та оцінювання літературних явищ, висловлення власних думок та вражень із посиланням на текст; виховувати повагу до літератури, її творців, прагнення до сповідування загальнолюдських цінностей.

Очікувані результати: учні знають навчальний матеріал, що вивчався, вміють аналізувати твори, характеризувати літературні явища та героїв, висловлювати власні думки в письмовій формі щодо актуальних проблем, порушених у творах, аргументуючи їх цитатами з текстів та прикладами з власних спостережень.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку № 69. Тема. Контрольна робота № 6. «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування, українська література 11 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант I
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Хто із цих письменників не є творцем історичної прози:
А З. Тулуб;
Б Р.Іванчук;
В Гр. Тютюнник;
Г Ю. Мушкетик.

2. Сучасне літературне угруповання — це:
А АУП;
Б Аспанфут;
В ВАПЛіте;
Г ВУСПП.

3. Назвіть 2-3 сучасні українські часописи.

4. Продовжіть речення. Постмодернізм — це…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Розкрийте образ Сивоока з роману П. Загребельного «Диво».

6. Складіть тези (3-4 пункти) до теми «Українська російськомовна поезія».

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть есе «Шляхи розвитку сучасної української поезії».
Б Напишіть твір-роздум на тему «Я і література».

Варіант II
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Хто з названих письменників не є представником сучасної літератури:
А Ю. Андрухович;
Б Є. Маланюк;
В О. Забужко;
Г І. Римарук.

2. Творче об’єднання 1920-х років — це:
А «Ланка»;
Б «Пропала грамота»;
В «Червона Фіра»;
Г «Нова дегенерація».

3. Напишіть, на які дві категорії за якістю і призначенням поділяється література.

4. Продовжіть речення.
Ознаками й прийомами модернізму є: …

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Схарактеризуйте образ Софії Київської, змальований у романі П. Загребельного «Диво» (або образ Ярослава Мудрого).

6. Складіть тези (3-4 пункти) до теми «Література рідного краю».

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть есе «Шляхи розвитку сучасної української прози».
Б Напишіть твір-роздум на тему «Я і мій улюблений сучасний літературний герой».

III. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці мені вдалося…

ІV. Домашнє завдання
Повторити весь пройдений у курсі української літератури 11 класу матеріал.

УРОК № 69. Тема. Контрольна робота № 6. «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування, українська література 11 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Комментарии закрыты.