Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література

Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література

Варіант І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Які тенденції наявні у творчості О. Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.

2. Перша збірка малої прози В. Винниченка має назву:
А «Краса і сила»;
Б «Сила і краса»;
В «Намисто»;
Г «Сонячна машина».

3. Допишіть речення.
«Вірш О. Олеся, що став популярним романсом — …»

4. Дайте визначення поняття «драматичний етюд», наведіть приклад.

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте героя-оповідача і панну з новели В. Винниченка «Момент», їхнє світобачення.

6. Складіть тези до теми «Сучасна поезія» (3-4 пункти).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір-роздум «Проблеми та ідеї творів В. Винниченка, які мені близькі і ті, що зацікавили».
Б Висловіть судження: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Дорога в Казку з твору О. Олеся — це символ:
А нездійсненної мрії;
Б творчості, фантазії;
В духовних поривань до кращого життя;
Г обману, хибного шляху.

2. Укажіть перший український науково-фантастичний роман:
А «Слово за тобою, Сталіне!»;
Б «Сонячна машина»;
В «Машина часу»;
Г «Аеліта».

3. Допишіть речення.
«Експресивне висловлювання патріотичних почуттів звучить у вірші О. Олеся …»

4. Дайте визначення поняття «неореалізм», назвіть представника цього літературного жанру.

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Напишіть, як у новелі «Момент» поєднуються реалістичне змалювання дійсності та філософський підтекст.

6. Складіть тези до теми «Сучасна проза» (3-4 пункти).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Чи є нині актуальними проблеми, порушені у творчості О. Олеся?».

Б Висловіть власні судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *