Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

  Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

  Мета: актуалізувати, закріпити й узагальнити знання учнів, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, вміння аналізувати художні твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, співставляти та проводити аналогії; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: драматичний етюд, неореалізм, постмодернізм.

  Хід уроку № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

  I. Оголошення теми й мети уроку

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

  ІІІ. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант І
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Які тенденції наявні у творчості О. Олеся?
  А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
  Б імпресіоністичні, неоромантичні;
  В неореалістичні, експресіоністичні;
  Г неоромантичні, символістські.

  2. Перша збірка малої прози В. Винниченка має назву:
  А «Краса і сила»;
  Б «Сила і краса»;
  В «Намисто»;
  Г «Сонячна машина».

  3. Допишіть речення.
  «Вірш О. Олеся, що став популярним романсом — …»

  4. Дайте визначення поняття «драматичний етюд», наведіть приклад.

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Порівняйте героя-оповідача і панну з новели В. Винниченка «Момент», їхнє світобачення.

  6. Складіть тези до теми «Сучасна поезія» (3-4 пункти).

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть невеликий твір-роздум «Проблеми та ідеї творів В. Винниченка, які мені близькі і ті, що зацікавили».
  Б Висловіть судження: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

  Варіант II

  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Дорога в Казку з твору О. Олеся — це символ:
  А нездійсненної мрії;
  Б творчості, фантазії;
  В духовних поривань до кращого життя;
  Г обману, хибного шляху.

  2. Укажіть перший український науково-фантастичний роман:
  А «Слово за тобою, Сталіне!»;
  Б «Сонячна машина»;
  В «Машина часу»;
  Г «Аеліта».

  3. Допишіть речення.
  «Експресивне висловлювання патріотичних почуттів звучить у вірші О. Олеся …»

  4. Дайте визначення поняття «неореалізм», назвіть представника цього літературного жанру.

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Напишіть, як у новелі «Момент» поєднуються реалістичне змалювання дійсності та філософський підтекст.

  6. Складіть тези до теми «Сучасна проза» (3-4 пункти).

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Чи є нині актуальними проблеми, порушені у творчості О. Олеся?».

  Б Висловіть власні судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини (за вивченими творами та власними спостереженнями).

  IV. Підбиття підсумків уроку

  V. Домашнє завдання
  Повторити увесь вивчений матеріал з історії й теорії літератури.

  Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.