Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

Мета: актуалізувати, закріпити й узагальнити знання учнів, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, вміння аналізувати художні твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, співставляти та проводити аналогії; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: драматичний етюд, неореалізм, постмодернізм.

Хід уроку № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

ІІІ. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Які тенденції наявні у творчості О. Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.

2. Перша збірка малої прози В. Винниченка має назву:
А «Краса і сила»;
Б «Сила і краса»;
В «Намисто»;
Г «Сонячна машина».

3. Допишіть речення.
«Вірш О. Олеся, що став популярним романсом — …»

4. Дайте визначення поняття «драматичний етюд», наведіть приклад.

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте героя-оповідача і панну з новели В. Винниченка «Момент», їхнє світобачення.

6. Складіть тези до теми «Сучасна поезія» (3-4 пункти).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір-роздум «Проблеми та ідеї творів В. Винниченка, які мені близькі і ті, що зацікавили».
Б Висловіть судження: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Дорога в Казку з твору О. Олеся — це символ:
А нездійсненної мрії;
Б творчості, фантазії;
В духовних поривань до кращого життя;
Г обману, хибного шляху.

2. Укажіть перший український науково-фантастичний роман:
А «Слово за тобою, Сталіне!»;
Б «Сонячна машина»;
В «Машина часу»;
Г «Аеліта».

3. Допишіть речення.
«Експресивне висловлювання патріотичних почуттів звучить у вірші О. Олеся …»

4. Дайте визначення поняття «неореалізм», назвіть представника цього літературного жанру.

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Напишіть, як у новелі «Момент» поєднуються реалістичне змалювання дійсності та філософський підтекст.

6. Складіть тези до теми «Сучасна проза» (3-4 пункти).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Чи є нині актуальними проблеми, порушені у творчості О. Олеся?».

Б Висловіть власні судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини (за вивченими творами та власними спостереженнями).

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання
Повторити увесь вивчений матеріал з історії й теорії літератури.

Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників», українська література 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

Комментарии закрыты.