Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи» (творчість Максима Рильського, Григора Тютюника, Миколи Вінграновського, література рідного краю). Тестові завдання, українська література

Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи» (творчість Максима Рильського, Григора Тютюника, Миколи Вінграновського, література рідного краю). Тестові завдання, українська література

Перебіг заняття Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи» (творчість Максима Рильського, Григора Тютюника, Миколи Вінграновського, література рідного краю). Тестові завдання, українська література

1-й варіант

I (правильна відповідь — 0,5 б.).

1. Повість «Сіроманець» належить перу…
А М. Вінграновського;
Б М. Рильського;
В Г. Тютюнника;
Г Т. Шевченка.

2. Любив малювати на снігу герой твору…
А «Сіроманець» М. Вінграновського;
Б «Дивак» Г. Тютюнника;
В «Дощ» М. Рильського;
Г «Лось» Є. Гуцала.

3. У вислові «лід гнеться…, мов ковдра на сіні» використано художній засіб…
А метафора;
Б епітет;
В порівняння;
Г повтори.

4. Перша збірка новел Г. Тютюнника має назву…
А «Деревій»;
Б «Степова казка»;
В «Зав’язь»;
Г «Ранок».

5. Сашкову вчительку звали…
А Надія Григорівна;
Б Ніна Іванівна;
В Матильда Петрівна;
Г Олена Степанівна.

6. Твір «Сіроманець» за жанром…
А легенда;
Б казка;
В оповідання;
Г повість.

II (правильна відповідь — 1 б.).

1. Назвіть героїв оповідання Г. Тютюнника «Дивак».

2. Ліричний герой — це…

3. Доберіть епітети до слів «річечка», «дитина».

III (правильна відповідь — 1,5 б.).

1. Назвіть художні засоби…
А «святі глибини», «живим поетом»;
Б «осінь — маляр кружляє», «тумани розливає», «ліс одягає у шати барвисті».

2. Хто автор цих рядків? Поясніть їх.

І я вірю, неодмінно ще розквітне Україна,
ще повернуться до неї слава, гордість і краса,
бо горить вогонь Свободи, в кожнім серці — Берегиня,
бо життями заплатили, щоб вогонь той не згасав…

IV (правильна відповідь — 3 б.)

Чи можна повість М. Вінграновського «Сіроманець» назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

2-й варіант

I (правильна відповідь — 0,5 б.)

1. Оповідання «Дивак» написав…
А М. Вінграновський;
Б М. Рильський;
В Г. Тютюнник;
Г В. Друзяка.

2. Дід Прокіп лаяв («Дивак»)…
А коней;
Б дочку;
В онуку;
Г усіх.

3. «Маленька донечка без імені іще» — це рядки з поезії М. Вінграновського…
А «Перша колискова»;
Б «Сама собою річка ця тече…»;
В «Бабунин дощ».

4. Вовк Сіроманець урятував…
А Сашка;
Б Андрійка;
В Галю;
Г вовченят.

5. Твір «Сіроманець» за жанром…
А легенда;
Б казка;
В оповідання;
Г повість.

6. «У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками…» Цей пейзаж зображений у творі…
А «Дощ»;
Б «Дивак»;
В «Сіроманець».

II (правильна відповідь — 1 б.)

1. Назвіть героїв повісті М. Вінграновського «Сіроманець».

2. Віршована мова — це…

3. Доберіть епітети до слів «роси», «пісні».

III (правильна відповідь — 1,5 б.)

1. Назвіть художні засоби:
А «тривога кароока», «сонна яворина»;
Б «капле сон», «тіні сплять», «ідуть в поля жита».

2. Хто автор цих рядків? Поясніть їх.

Я козак від берегів Дніпра,
де могутня велич плине в море.
Всю красу і силу я ввібрав
тих морських та степових просторів.

IV (правильна відповідь — 3 б.).

Чи можна повість М. Вінграновського назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи» (творчість Максима Рильського, Григора Тютюника, Миколи Вінграновського, література рідного краю). Тестові завдання, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *