Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка, українська література

Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка, українська література

Хід заняття Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка, українська література

I. Актуалізація опорних знань

1. Розповідь про сучасну візуальну (зорову) поезію, її кращих представників.

2. Аналіз твору зорової поезії.

3. Презентація власних літературних спроб.

II. Мотивація навчальної діяльності

У вісімдесятих роках XX століття з’явилося покоління поетів-«вісімдесятників», які започаткували метафоричну стильову течію в українській ліриці. Вони відкинули декларативну поезію й проголосили самостійність мистецтва слова. Митці модернізували образність, застосували ускладнену, асоціативність, умовність образів, які сягають первісних понять та уявлень українців, вибудовуючи власне поняття життя. У їхніх текстах кожен художній образ, «образ-атом» вирує енергією, вибухає почуттями, рухається в неочікуваних напрямах, зіставляється одне з одним, утворюючи нові смисли, часто дуже несподівані й парадоксальні.
І сьогодні ми познайомимося з одним із найвідоміших поетів цієї стильової течії, Лауреатом Державної премії імені Тараса Шевченка 2003 року Василем Герасим’юком.

ІV. Cприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Василь Дмитрович Герасим’юк народився в 1956 році в місті Караганда (в Казахстані) у гуцульській родині, репресованій і вивезеній сюди в криваві 40-ві роки на «вічне поселення». У кінці 50-х батькам вдалося повернутися в рідне село Прокураву, де й пройшло дитинство майбутнього поета. Юнак закінчив Коломийську середню школу, потім факультет журналістики Київського університету. Працював редактором видавництва «Молодь», на українському радіо, пробував себе як кіносценарист. Видав поетичні збірки «Смереки», «Потоки», «Космацький узір», «Діти трепети», «Осінні пси Карпат», «Серпень за старим стилем», «Була така земля».
Лірика Герасим’юка спирається на одвічну стихію фольклору, міфів Карпат, вірувань і звичаїв гуцулів, відбирає первинні, архаїчні площини людського світовідчуття і сучасні проблеми духовного буття людини. Саме через метафоричне мислення поет вибудовує власну картину світу. Ліричний герой вбирає в себе життєвий досвід і розуміння добра горянином, мешканцем Карпат, характеризується життєстверджуючою енергією, пристрасною позицією у боротьбі зі злом.

2. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Чоловічий танець».

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— Яка картина уявляється вам при читанні цієї поезії? (Міцне чоловіче товариство, дружба, чоловіки, що беруть на свої плечі найважче, відповідальність за добробут і мир у світі.)

— Які мотиви є у творі? (Християнські, біблійні — син людський — Син Божий.)

— Яким розміром написаний вірш? (Це білий вірш.)

— Назвіть виразний художній прийом, що його використовує автор. (Рефрен «хоч раз», який переростає в «тільки раз».)

— Де в цій поезії метафора і яке її значення? («Змішай із ближніми // піт і кров. // Сину людський». Це можна розуміти як звернення до того, хто хоче стати справжнім чоловіком; вбери в себе увесь віковічний досвід предків. Оскільки метафори багатозначні, то можна це розуміти й по-іншому.)

5. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Перший сніг».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

— Які несподівані порівняння уживає автор? («Йде перший сніг, немов пророк, в якого хворе серце». Пророк — ангел, безтілесна особа.)

— Який незвичний епітет уживається у творі? (Нога різьблена = сніг, сніжинки різьблені.)

— Що означає «холод родовий»? (Можливо, предків; їх віковий досвід, мудрість, від яких «серцю легше».)

— Якою є метафора у вірші? (Розгорнутою; сніг — персоніфікований, нагадує живу істоту.)

— Як розуміти останні два рядки твору? (Ліричному героєві здавалося, що сніг іде за його бажанням, відповідає його настроям та відчуттям, і таке почуття тішить його; він ніби доторкається до вічності, відкриває самого себе в собі.)

8. Виразне читання вірша В. Герасим’юка «Жива ватра».

9. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

10. Самостійний асоціативний аналіз вірша. Коментарі вчителя.
(Учитель звертає увагу на національний колорит твору.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Визначте, які з наведених тверджень підходять для характеристики поезії В. Герасим’юка.
— Сповідь душі у віршах сучасного поета;
— поєднання глибинного історичного бачення світу з відчуттям сучасної присутності в ньому;
— філософські роздуми крізь призму художньої деталі про повноцінне буття людини, її духовне наповнення;
— модерністські шукання для самоутвердження у світі поезії;
— розгубленість, незахищеність душі перед глибокими протиріччями світу;
— формалістичні вправи для вибраних, естетів. (Перші три.)

Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка, українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *