П. Глазовий. «Заморські гості», «Похвала», українська література

П. Глазовий. «Заморські гості», «Похвала», українська література

Перебіг заняття П. Глазовий. «Заморські гості», «Похвала», українська література

І. Мотивація навчальної діяльності

Відомий вислів «Скільки ти знаєш мов, скільки разів ти людина». І справді, лише для людини властива свідома мова. На жаль, у нас досить гостро стоїть питання знання рідної мови, бо часто ті, хто послуговується іншою мовою, не знають до пуття ні одної, ні іншої. Гуморески П. Глазового гостро підмічають усі недоліки й дотепно їх висміюють. Це стосується й таких рис характеру, як марнословство, лестощі, простодушність та довірливість. Посміємося ж разом і зробимо висновки!

II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.

(Розповідь про письменника-гумориста, виразне читання гуморесок П. Глазового, висловлення своїх міркувань та вражень.)

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

2. Виразне читання гуморески «Заморські гості».

3. Словникова робота.

4. Евристична бесіда.

 • Що ви знаєте про Канаду? Чи живуть там українці? Чому вони туди виїхали?
 • Поясніть, чому канадці так уболівають за стан української мови в Києві? (Тому що в Канаді живе багато вихідців з України,
 • які, незважаючи ні на що, зберегли українські традиції й мову, любов до своєї далекої батьківщини.)
 • Що автор критикує в гуморесці? (Формальне ставлення державних службовців до державної мови.)
 • Це гумористичний чи сатиричний твір? Свою думку обґрунтуйте.
 • Чому, на вашу думку, так гостро постають питання щодо користування та вдосконалення української мови?
 • Визначте головну думку цієї гуморески. (Мова — духовна скарбниця кожного українця; доки живе мова, доти існує нація.)
 • Чи актуальна на сьогодні гумореска П. Глазового «Заморські гості»? Свого думку обґрунтуйте.

5. Виразне читання байки «Похвала».

6. Словникова робота.

7. Евристична бесіда.

 • Про кого йде мова в цій байці? (Про муху й павука.)
 • Яким постає перед нами павук? Підтвердіть свою відповідь рядками з тексту.
 • Якою показано муху? Знайдіть і зачитайте ці рядки в байці.
 • З якою метою павук так нахвалює муху?
 • Знайдіть і зачитайте мораль цієї байки.
 • Які риси людської вдачі засуджує автор в образах мухи й павука?
 • Який алегоричний зміст приховують у собі ці образи?
 • Визначте головну думку цього твору.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Гра «Логічні пари».

Поєднайте поняття з гуморесок П. Глазового зі словами, до яких вони відносяться.

1 рольА бездоганна
2 розбиратисяБ славетний
3 Тарас БульбаВ дужі
4 моваГ у людях
5 плечіД найважча

Відповіді: 1Д, 2Г, 3Б, 4А, 5В.

2. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

3. Розгадування кросворда.

П. Глазовий. «Заморські гості», «Похвала», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *