УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

Мета: допомогти учням усвідомити проблеми твору та способи їх розкриття через конкретні образи; розвивати й удосконалювати навички аналізу літературного твору, вміння обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту; виховувати любов до літератури, інтерес до читання, повагу до митців і мистецтва, естетичний смак.

Очікувані результати: учні вміють визначати у творі проблематику, особливості сюжету й композиції, характеризувати образи, висловлювати свою позицію з актуальних питань, що порушуються в романі.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фото краєвидів із храмом та його інтер’єром.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.
Літературознавці до цього часу сперечаються, хто чи що стоїть у центрі художньо-історичної оповіді П. Загребельного — романі «Диво». Одні вважають, що це — сама Софія Київська, диво з див. «Але за цим дивом,— як відзначають інші дослідники,— у тісному зв’язку з ним, поступово виростає інше диво — диво людського духу. Дивовижна людина, яка зуміла створити цей храм, дивовижно сильні духом і ті, хто зберіг красу. Ось ця естафета людського духу і є тим композиційним центром, що забезпечує якість роману.» Літературознавець Юрій Бондаренко об’єднує ці думки й пропонує розглядати проблему під кутом зору історичності, як її розуміє сам письменник, включаючи поняття не-історичності, агресивної історичності, творчої історичності (пригадайте у Шевченка: «Той мудрує, той руйнує…»).
Про складну часово-просторову структуру, багатовимірні історичні явища, втілені в конкретні художні образи, ми й подискутуємо сьогодні на уроці.

II. Формування вмінь та навичок

Колективна робота над характеристикою героя. Евристична бесіда.
(Учні характеризують Сивоока — зодчого Софії Київської.)
— Хто першим спрямував Сивоока у світ мистецтва? (Дід Родим, який був для хлопчика батьком і матір’ю, наставником і духівником.)
— Яким чином дід Родим впливав на хлопця? (Виховував доброзичливе ставлення до природи — язичницького божества, вчив цінувати красу людських почуттів, розкривав перед ним таємницю гончарного ремесла.)
— Чи знадобився дідів талант при будівництві Софії? (Дідів досвід допоміг йому створити самобутній шедевр, а не копію храму в Константинополі.)
— Яку роль у житті Сивоока зіграла зустріч з Ярославом? (Зустріч допомогла відкрити глибину християнського світогляду, мудрість державної людини, здатність до самопожертви в ім’я нації, мистецтва.)
— Чи можна назвати його другим вчителем? (Безумовно, адже це він надихнув на створення Храму в Київській Русі та допоміг реалізувати задум.)
— Як у душі молодого чоловіка язичництво поєднувалося з християнством? (Язичництво пов’язувало його з дідом Родимом і його філософією, асоціювалося з прекрасною квіткою, яку можна було знайти в диких хащах, навіювало спогади про хвилини, проведені з Ягодою. Християнство ж мало для Сивоока два протилежних полюси: смерть діда і велич самопожертви Христа, загибель Лучука і глибина віри Ярослава та Іларіона, покаяння болгарських ченців і жорстокість візантійських (християнських) правителів.)
— Прийнявши християнство, чи зрікся Сивоок дідового вчення? (Релігійного — так, мистецького — ні.)
— Наскільки багатою на переживання була зустріч із Ягодою? (Почуття до жінки завжди надихали на створення шедеврів, найвідчайдушніші вчинки, допомагали самоутверджуватися. Розум Ягоди допоміг побачити Сивоокові в собі чоловіка.)
— Чи мала вона вплив на формування мистецьких смаків хлопця? (Враження від побаченого святилища не покидали його все життя, гармонія стосунків між мешканцями Радогості залишилася для Сивоока вічною таємницею.)
— Своєрідний відбиток у молодій душі залишило спілкування із ченцями. Яку частку вони внесли до скарбниці Сивоокової душі? (Мудрість попередників було зібрано в книгах, що їх молодий чоловік мав можливість перечитати.)
— Що найбільше знадобилося Сивоокові з побаченого в Агапіта? (Майстерність виконання, техніка і досвід.)
— Ким є Сивоок — своєрідним дзеркалом, у якому відбилися мудрість і знання, вміння і навички його попередників, чи самобутнім митцем?
— Які проблеми та ідеї втілює автор в образі Сивоока? (Проблему творчого першоджерела в людині, свободолюбства, людської гідності.)

Робота над характеристикою героя.

1. Схарактеризуйте образ князя Ярослава Мудрого, порівняйте його з історичною постаттю. Підтвердіть свої міркування прикладами з тексту.

170

2. Визначте, яку основну ідею, проблему втілює автор в образі князя. Орієнтовна відповідь. Проблему влади і людини.

ІІІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
— Які наскрізні ідеї, проблеми проходять через увесь роман «Диво»?

Орієнтовна відповідь
— Людина перед вибором;
— людина в процесі самопізнання та самоствердження;
— людина-творець;
— збереження історичної пам’яті;
— моральна відповідальність;
— добро і зло;

Інтерактивна вправа «Передай естафету».
Зробіть відгук про героя «другого плану» з роману «Диво», який найбільше вам запам’ятався.

Проблемне запитання.
— Чим роман П. Загребельного «Диво» актуальний у наші дні? (Закликом берегти мистецько-історичні цінності, митців — творців прекрасного та доброго тощо.)

ІV. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Проблема в романі «Диво», яка мене найбільше зацікавила, — …
— Я вважаю, що історична проза в наш час…

V. Домашнє завдання

1. Написати твір за романом П. Загребельного «Диво».

Орієнтовні теми твору за романом П. Загребельного «Диво»
1) Національна та світова історія в художньому відображенні роману П. Загребельного «Диво»
2) Творча історичність як вияв величного
3) Проблема митця і його творчої свободи
4) Минуле і сьогодення крізь призму світобачення сучасних героїв роману П. Загребельного «Диво»
5) Мої враження від роману П. Загребельного «Диво» та думки з приводу прочитаного
6) Образ жінки в історичній романістиці П. Загребельного. Актуальність образу в наш час
7) Новаторство й сила історичної романистики П. Загребельного: соцреалістичний міф чи реальність

2. Продовжити підготовку до презентації проекту (див. урок № 65).

УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Комментарии закрыты.