УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

  УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити проблеми твору та способи їх розкриття через конкретні образи; розвивати й удосконалювати навички аналізу літературного твору, вміння обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту; виховувати любов до літератури, інтерес до читання, повагу до митців і мистецтва, естетичний смак.

  Очікувані результати: учні вміють визначати у творі проблематику, особливості сюжету й композиції, характеризувати образи, висловлювати свою позицію з актуальних питань, що порушуються в романі.

  Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фото краєвидів із храмом та його інтер’єром.

  Тип уроку: формування вмінь та навичок.

  Хід уроку № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

  Вступне слово вчителя.
  Літературознавці до цього часу сперечаються, хто чи що стоїть у центрі художньо-історичної оповіді П. Загребельного — романі «Диво». Одні вважають, що це — сама Софія Київська, диво з див. «Але за цим дивом,— як відзначають інші дослідники,— у тісному зв’язку з ним, поступово виростає інше диво — диво людського духу. Дивовижна людина, яка зуміла створити цей храм, дивовижно сильні духом і ті, хто зберіг красу. Ось ця естафета людського духу і є тим композиційним центром, що забезпечує якість роману.» Літературознавець Юрій Бондаренко об’єднує ці думки й пропонує розглядати проблему під кутом зору історичності, як її розуміє сам письменник, включаючи поняття не-історичності, агресивної історичності, творчої історичності (пригадайте у Шевченка: «Той мудрує, той руйнує…»).
  Про складну часово-просторову структуру, багатовимірні історичні явища, втілені в конкретні художні образи, ми й подискутуємо сьогодні на уроці.

  II. Формування вмінь та навичок

  Колективна робота над характеристикою героя. Евристична бесіда.
  (Учні характеризують Сивоока — зодчого Софії Київської.)
  — Хто першим спрямував Сивоока у світ мистецтва? (Дід Родим, який був для хлопчика батьком і матір’ю, наставником і духівником.)
  — Яким чином дід Родим впливав на хлопця? (Виховував доброзичливе ставлення до природи — язичницького божества, вчив цінувати красу людських почуттів, розкривав перед ним таємницю гончарного ремесла.)
  — Чи знадобився дідів талант при будівництві Софії? (Дідів досвід допоміг йому створити самобутній шедевр, а не копію храму в Константинополі.)
  — Яку роль у житті Сивоока зіграла зустріч з Ярославом? (Зустріч допомогла відкрити глибину християнського світогляду, мудрість державної людини, здатність до самопожертви в ім’я нації, мистецтва.)
  — Чи можна назвати його другим вчителем? (Безумовно, адже це він надихнув на створення Храму в Київській Русі та допоміг реалізувати задум.)
  — Як у душі молодого чоловіка язичництво поєднувалося з християнством? (Язичництво пов’язувало його з дідом Родимом і його філософією, асоціювалося з прекрасною квіткою, яку можна було знайти в диких хащах, навіювало спогади про хвилини, проведені з Ягодою. Християнство ж мало для Сивоока два протилежних полюси: смерть діда і велич самопожертви Христа, загибель Лучука і глибина віри Ярослава та Іларіона, покаяння болгарських ченців і жорстокість візантійських (християнських) правителів.)
  — Прийнявши християнство, чи зрікся Сивоок дідового вчення? (Релігійного — так, мистецького — ні.)
  — Наскільки багатою на переживання була зустріч із Ягодою? (Почуття до жінки завжди надихали на створення шедеврів, найвідчайдушніші вчинки, допомагали самоутверджуватися. Розум Ягоди допоміг побачити Сивоокові в собі чоловіка.)
  — Чи мала вона вплив на формування мистецьких смаків хлопця? (Враження від побаченого святилища не покидали його все життя, гармонія стосунків між мешканцями Радогості залишилася для Сивоока вічною таємницею.)
  — Своєрідний відбиток у молодій душі залишило спілкування із ченцями. Яку частку вони внесли до скарбниці Сивоокової душі? (Мудрість попередників було зібрано в книгах, що їх молодий чоловік мав можливість перечитати.)
  — Що найбільше знадобилося Сивоокові з побаченого в Агапіта? (Майстерність виконання, техніка і досвід.)
  — Ким є Сивоок — своєрідним дзеркалом, у якому відбилися мудрість і знання, вміння і навички його попередників, чи самобутнім митцем?
  — Які проблеми та ідеї втілює автор в образі Сивоока? (Проблему творчого першоджерела в людині, свободолюбства, людської гідності.)

  Робота над характеристикою героя.

  1. Схарактеризуйте образ князя Ярослава Мудрого, порівняйте його з історичною постаттю. Підтвердіть свої міркування прикладами з тексту.

  170

  2. Визначте, яку основну ідею, проблему втілює автор в образі князя. Орієнтовна відповідь. Проблему влади і людини.

  ІІІ. Закріплення знань, умінь та навичок

  Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
  — Які наскрізні ідеї, проблеми проходять через увесь роман «Диво»?

  Орієнтовна відповідь
  — Людина перед вибором;
  — людина в процесі самопізнання та самоствердження;
  — людина-творець;
  — збереження історичної пам’яті;
  — моральна відповідальність;
  — добро і зло;

  Інтерактивна вправа «Передай естафету».
  Зробіть відгук про героя «другого плану» з роману «Диво», який найбільше вам запам’ятався.

  Проблемне запитання.
  — Чим роман П. Загребельного «Диво» актуальний у наші дні? (Закликом берегти мистецько-історичні цінності, митців — творців прекрасного та доброго тощо.)

  ІV. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
  — Проблема в романі «Диво», яка мене найбільше зацікавила, — …
  — Я вважаю, що історична проза в наш час…

  V. Домашнє завдання

  1. Написати твір за романом П. Загребельного «Диво».

  Орієнтовні теми твору за романом П. Загребельного «Диво»
  1) Національна та світова історія в художньому відображенні роману П. Загребельного «Диво»
  2) Творча історичність як вияв величного
  3) Проблема митця і його творчої свободи
  4) Минуле і сьогодення крізь призму світобачення сучасних героїв роману П. Загребельного «Диво»
  5) Мої враження від роману П. Загребельного «Диво» та думки з приводу прочитаного
  6) Образ жінки в історичній романістиці П. Загребельного. Актуальність образу в наш час
  7) Новаторство й сила історичної романистики П. Загребельного: соцреалістичний міф чи реальність

  2. Продовжити підготовку до презентації проекту (див. урок № 65).

  УРОК № 63. Тема. П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  Комментарии закрыты.