Л. Кисельов. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча», українська література

Л. Кисельов. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча», українська література

Хід заняття Л. Кисельов. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча», українська література

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.
Виразне читання уривків з поеми «Лелека» В. Голобородька, коментування змісту, обґрунтування свого вибору.

2. Міні-дискусія «Який вірш кращий за формою для сприйняття — традиційний чи вільний?»

3. Проблемне запитання
— Чи може вибір (підбір) символів характеризувати народ, націю?

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Усього 22 роки життя доля відвела синові російського письменника Володимира Кисельова Леоніду. Але наділила непересічним літературним талантом, творами його пишається і російська, й українська літератури.
Леонід Кисельов (1946—1968) навчався на факультеті іноземних мов Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Почав писати вірші ще в десятому класі, їх друкували у відомих літературних журналах. Але після «скандальної сенсації» вірша «Царі», в якому поет засудив політику царя Петра І щодо України, його перестали друкувати.
Хоч родина Кисельових була російськомовною, у ній дуже шанували Т. Г. Шевченка, українську культуру й мову. В останній рік життя Л. Кисельов почав писати українською мовою, його поезії з’явилися в газеті «Літературна Україна», журналах «Дніпро», «Ранок», «Вітчизна». Кілька двомовних збірок поета побачили світ, коли його вже не стало: «Стихи. Вірші» (1979), «Последняя песня. Остання пісня» (1979), «Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади про поета» (1991).
Відомий літературознавець І. Дзюба писав про Л. Кисельова: «…Громадянське почуття, яке завжди пульсувало в його поезії, тепер набрало «наступального» току боротьби, і то боротьби, позначеної кревною особистою причетністю, в якій він ставив на карту всього себе, свою душу й долю. Ідеал свободи, завжди дорогий Леонідові, тепер співвіднесений з історичною долею України, а тому політично й емоційно наснажений. …Повнота прилучення до образу України вивела поезію Леоніда Кисельова на нові обрії, збагатила її зміст і стилістику… Вона стала емоційно відкритішою і, не втрачаючи на інтелектуалізмові, сполучила його з народно-пісенною ментальністю, з фольклорно-міфологічним та космологічним підґрунтям національної поетики».

2. Виразне читання вірша Л. кисельова «Стати хоч на менти лічені…»
(Вірш читає вчитель або підготовлений учень.)

3. Пояснення незнайомих та малознайомих слів.

Менти (просторічне) — моменти, хвилини;
характерник — чарівник, ворожбит;
най — хай
та за питаннями учнів.

4. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, спостереження над текстом.

— Для чого ліричниИ героИ вірша Л. Кисельова бажає хоч на короткий час стати чарівником? (Щоб подарувати щастя, зробити всіх щасливими, втішити тих, хто страждає.)

— Про що мріє ліричний герой? (Щоб люди не були самотніми, знаИшли рідну душу, розраду.)

— Які мотиви присутні у вірші? (Фольклорні — з казки, легенди, пісні.)

— Яким настроєм проИнятиИ вірш? (Трохи сумним, мріИливим.)

— Які художні засоби є в ціИ поезії? (Зменшувально-пестливі слова, епітети.)

— Яка головна думка твору? (Усі люди заслуговують (мають право) на щастя, на підтримку та допомогу.)

5. Виразне читання вірша Л. кисельова «Земля така гаряча…»

6. Словникова робота. Притне — наблизить, обніме; панцерники — літаки.

7. Обмін враженнями, спостереження над текстом, з’ясування проблемних питань.

— Що означає епіграф до вірша? (Мабуть, виражається бажання завоювати світ, підкорити його собі, повністю заволодіти ним.)

— Прокоментуйте зміст перших двох строф вірша. (Діти добрі, співчутливі до чужого болю, не зіпсовані світом, люблять усе живе, стають на його захист.)

— З’ясуйте підтекст третьої строфи. (У світі багато зла, несправедливості, які існують не лише з чиєїсь вини, а й за чиєюсь мовчазною згодою (день — без’язикий!); страждають не лише люди, а й навколишня природа, яку часто бездумно нищать.)

— Ким же виявляється для ліричного героя той журавель? (Самим світом, якиИ героИ хоче захистити.)

— Які мотиви переважають у вірші? (Космічні, вселенські.)

— Яке бажання викликає поезія? (Крикнути, сказати, попросити разом із хлопчиком — «Не бийте журавля!»)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Відповівши на запитання, кому що хотів би подарувати ліричний герой вірша «Стати б хоч на менти лічені…», поєднайте поняття.

88Визначте, символом чого міг би бути журавель за поезією Л. Кисельова

89

Л. Кисельов. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *