С. Руданський. Співомовки «Добре торгувалось», «Гуменний», українська література

С. Руданський. Співомовки «Добре торгувалось», «Гуменний», українська література

Перебіг заняття С. Руданський. Співомовки «Добре торгувалось», «Гуменний», українська література

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

(Виразне читання та аналіз байок.)

2. Проблемне завдання.

— Наведіть приклади алегорії у відомих байках.

(Муха — набридлива людина, яка не соромиться ходити туди, куди її не запрошують, і користуватися плодами чужої праці;
Щука — нечесна, корислива людина, яка уникає відповідальності за свої злочини завдяки хабарам.)

II. Мотивація навчальної діяльності

Степана Руданського, із творчістю якого ми познайомимося, називали «найвеселішою людиною в найсумнішому місці». Він працював лікарем, бачив багато людських страждань. Не тільки допомагав хворим, причому часто безкоштовно, а й підтримував їх веселим, підбадьорливим словом, своїми вигаданими співомовками.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Розповідь про С. Руданського.

2. Робота з підручником.

Опрацювання статей та рубрик підручника.

3. Робота з літературознавчим словничком.

Співомовка — короткий віршований ліро-епічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мотиві.

Інверсія — одна зі стилістичних фігур мови, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні, щоб найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них увагу.

4. Виразне читання співомовки «Добре торгувалось».

5. Словникова робота.

6. Обмін враженнями щодо прочитаного.

  • Чи сподобалася вам ця співомовка? Чим саме?
  • Який вид усної народної творчості ліг в основу співомовки? (Народний анекдот.)
  • Кого висміяв С. Руданський утворі?
  • Яка головна думка співомовки? (На мудрого й хитрого завжди знайдеться ще хитріший та мудріший.)

7. Виразне читання співомовки «Гуменний».

8. Словникова робота.

9. Обмін враженнями щодо прочитаного.

  • Що смішне, а що сумне у творі?
  • Кого та за що висміює автор у співомовці «Гуменний»?

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Завдання пошуково-дослідницького характеру.

Складіть порівняльну характеристику різних жанрів комічного.

АнекдотБайкаСпівомовка
Коротка формаКоротка формаКоротка форма
ГумористичнийКомічнийГумористичний
ПрозовийЧастіше віршованийВіршований
Несподіваний кінецьМоральНесподіваний кінець

2. Розгадування кросворда.

С. Руданський. Співомовки «Добре торгувалось», «Гуменний», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *