В. Голобородько. «З дитинства: Дощ», українська література

В. Голобородько. «З дитинства: Дощ», українська література

Хід заняття В. Голобородько. «З дитинства: Дощ», українська література

III. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання вірша В. Голобородька «Ми йдемо».
2) Висловлення свого ставлення до головної думки твору, до форми її вираження.
3) Заслуховування повідомлень про видатних українців.

2. Поєднайте слова з вірша В. Голобородька «Ми йдемо» з епітетами до них:

шляхитихомрійні
землязолотоверхі
містамертві
селавишивані
церквибагатолюдні
джерелавіковічна
рушникипрадавні

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Прослуховування аудіозаписів.
Учитель дає учням прослухати аудіозаписи пісень про дитинство; дитячих віршиків, замовлянь, віршів В. Голобородька, назва яких починається «З дитинства: …» («З дитинства: Замовляння дощику», «З дитинства: Політ на журавлі» та ін.)

2. Колективна робота.
Учні висловлюють міркування про роль дитинства у житті людини, про фольклорні та народознавчі джерела поезіИ В. Голобородька.

3. Виразне читання вірша «З дитинства: дощ» («Я вплетений весь до нитки…»)

4. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, спостереження над текстом:

— Яка картина уявляється вам за словами:

Я вплетений весь до нитки
у зелене волосся дощу…

(Ллє дощ як з відра, все промокло, переплелося — земля і небо, вода, віття дерев, трави, людина.)

— Чому «волосся дощу» зелене? (Бо літо, зелено навкруги.)

— Яке слово «недомовлене» у рядку: «Вплетена хата моя, що на горб, як птах»? (Злетіла, всілася.)

— Чому поет говорить про дерева — «прямокутники»? (Мабуть, дощ прямовисний і потоки води біля гілок роблять силует дерева прямокутним.)

— Які рядки найбільше вказують на любов автора до рідного краю, отчого дому, батьків? («У хату, яка наповнена теплом, як гніздо».)

— «Домалюйте» картину:
Хто
напасеться —
набігається —
нахитається —
насидиться —
належиться —
прийде —

— Схарактеризуйте ліричного героя вірша. (Любить природу, пустотливий, життєрадісний, спостережливий, мрійник та фантазер, патріот, шанує батьків, батьківський дім.)

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Завдання:
визначити ідею вірша.

Очікувана відповідь
Утверджується любов до життя; радість життя в єднанні з природою; любов до рідного дому, рідного краю, батьків.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Поєднайте художні засоби з їх визначенням

86

В. Голобородько. «З дитинства: Дощ», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *