УРОК № 60. Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в Казку», українська література 10 клас

  УРОК № 60. Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в Казку», українська література 10 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, його жанрові та стильові особливості; розвивати навички аналізу драматичних творів, висловлення власних думок і вражень щодо прочитаного; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — це природне прагнення людини жити краще, спонукання до активної діяльності; сприяти розумінню благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей.

  Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього.

  Теорія літератури: драматичний етюд, символізм.

  ХІД УРОКУ № 60. Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в Казку», українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.
  Олександр Олесь, із творчістю якого ми продовжуємо знайомитись, настільки лірик, що залишається ним і в драматичних творах, осяяних високою мрією. Мрія для письменника — це природне прагнення людини до кращого життя, спонукання до активної діяльності. Його герої здатні до благородних вчинків заради щастя людей готові йти вперед і вести за собою. На жаль як і в давні часи, так, мабуть, і нині, не всі розуміють і цінують їхні високі поривання. Але будемо оптимістами й подивимося, що думає з цього приводу сам Олександр Олесь.

  ІІ. Оголошення теми й мети уроку

  ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Слово вчителя.
  У 1914 році О. Олесь видає «Драматичні етюди», до яких входять твори «По дорозі в Казку», «Золота нитка», «Осінь», «Танець життя», «На свій шлях» тощо.
  Що ж таке драматичний етюд? Слово «драматичний» зрозуміло. Етюд — зарисовка з натури. Терміном, запозиченим з малярства, називають невеликі пейзажні або психологічні літературні зарисовки. Етюдом також вважають невеликий драматичний чи музичний твір або розіграну сцену.

  2. Складання «сюжетного ланцюжка».
  (Учні з допомогою вчителя складають «сюжетний ланцюжок» драматичного етюда «По дорозі в Казку».)

  І картина

  148

  II картина

  149

  III картина

  150

  3. Евристична бесіда, виконання завдань проблемно-пошукового характеру.

  — Про що цей твір? (Про шлях до мрії; взаємні сумніви, зневіра зупиняють вождя і народ за крок до досягнення мети.)

  — Чому в героїв немає власних імен? (Вони узагальнені, символічні.)

  — Проведіть мистецькі аналогії.

  1) Що єднає «Лісову пісню» Лесі Українки та драматичний етюд Олександра Олеся? (Вибір дівчини — любить шевця, а не «орла» і вибір Лукаша (практична Килина, а не Мавка). Він, як і Лукаш, грає на сопілці; трагічна суперечність між дійсністю і мрією.)
  2) Що спільного є в «Мойсеї» І. Франка і драматичному етюді О. Олеся? (Проблема вождя і народної маси; зневіра вождя навіть на мить призводить до краху.)

  — Визначте образи-символи твору.

  Образи Символи
  Дорога в КазкуДуховні поривання людини до кращого життя
  КазкаМрія
  Темний ліс, хижі звіріЖиттєві труднощі, трагедії, перешкоди
  Сонячне промінняСвітло, щастя

   

  4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

  • Визначте проблеми твору.

  Орієнтовні відповіді
  — Вождя і народної маси;
  — лідерства;
  — кохання;
  — мрії та дійсності;
  — шляхів досягнення мети.

  5. Робота над характеристикою героя.
  • Схарактеризуйте головного героя твору.

  6. Міні-диспут.
  «Казка життя людства: вимисел чи реальність?»

  151

  IV. Закріплення знань, умінь та навичок

  Завдання учням.

  • Висловіть свою думку про новаторство, реформаторство О. Олеся в поезії за уривком зі статті В. Петрова.
  «Ми могли б закинути Олесеві творчу інертність, безініція-тивність, небажання працювати над індивідуалізацією образового матеріялу, яким він користується для своїх поезій, але ми зігнорували б головне: піднести рідне слово як поетичне слово було сміливим кроком з боку Олеся, і цей зроблений ним крок забезпечив йому творчий успіх і визнання.
  Значення Олеся в українській літературі можна порівняти зі значенням Котляревського. Що зробив Котляревський? Іван Котляревський запровадив до літератури семінарську поезію в усій її характерній жанровій і мовній відмінності. Олесь запровадив альбомну, романсову, революційну, студентську, взагалі інтелігентську, ту поезію й таку, що доти в українському письменстві лишалась поза межами громадського визнання.
  Народництво з властивим йому доктринерським ригоризмом усувало з літератури специфічно інтелігентські жанри, хоч в побуті їм належало почесне місце. Наприклад, романс. З народницької літератури його виключено. Олесь вводить його. Романсова стихія панує в його творчості. Досі право на літературу належало тільки народові, модернізм 1900-х років намагається право на літературу передати інтелігенції. Інтелігенція претендує репрезентувати народ. Тим-то в літературі початку ХХ віку типово інтелігентські жанри висуваються на перший плян.
  У цьому реформаторське значення поезії Олеся».

  V. Підбиття підсумків уроку
  Складання сенкану.
  • Складіть сенкан за темою уроку.

  Наприклад:
  Казка.
  приваблива, запашна
  вабить, кличе, спонукає.
  Хто знає дорогу до неї?
  Мрія.
  (або: Мета.)

  VІ. Домашнє завдання
  Вміти аналізувати драматичний етюд О. Олеся, скласти усний твір «Хто такий лідер і добре це чи погано?» або «Які шляхи можливі для успішного досягнення мети?».
  Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Винниченко — художник».

  УРОК № 60. Тема. Олександр Олесь. Драматичний етюд «По дорозі в Казку», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.