УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

  УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

  Мета: актуалізувати й узагальнити вивчене, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх, аналізувати художні твори; виховувати любов до літератури, повагу до митців, загальнолюдських цінностей.

  Очікувані результати: учні знають навчальний матеріал, що вивчався, вміють аналізувати тематику та проблематику творів, характеризувати образи, розкривати у письмових висловлюваннях проблемні питання із залученням літературного матеріалу та власних спостережень.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

  Хід уроку № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

  II. Основний зміст роботи

  Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант I
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. У якому вірші В. Стус закликає: «не спиняйся, йди. То — шлях правдивий. Ти — його предтеча»?
  А «Господи, гніву пречистого…»;
  Б «О земле втрачена, явися…»;
  В «Мені зоря сіяла нині вранці…»;
  Г «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».

  2. Дім на горі з однойменного роману-балади В. Шевчука — це символ:
  А фортеці духовності;
  Б сімейного щастя;
  В недосяжної вершини;
  Г основи світобудови.

  3. У стильовій манері О. Гончара визначальними є риси:
  А бароко;
  Б романтизму;
  В символізму;
  Г постмодернізму.

  4. Продовжіть речення. Бароко — це…

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Розкрийте образ «миті щастя» (на основі новели О. Гончара «За мить щастя»).

  6. Як по-новітньому трактує тему «любовного трикутника» Гр. Тютюнник у новелі «Три зозулі з поклоном»?

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці…».
  Б Напишіть твір-роздум на тему «Високий сенс почуття любові в житті людини» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

  Варіант II
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

  1. «Де я не стоятиму — вистою»,— говорить ліричний герой поезії В. Стуса:
  А «Мені зоря сіяла нині вранці…»;
  Б «Господи, гніву пречистого…»;
  В «О земле втрачена, явися…»;
  Г «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

  2. Танець героїв новели О. Гончара «Залізний острів» на розпеченій палубі покинутого крейсера несе в собі символіку:
  А естетичних чарів мистецтва;
  Б відчаю від самотності в сучасному світі;
  В відчуття того, що гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів;
  Г краси й сили кохання.

  3. У стильовій манері В. Шевчука значною мірою відчуваються риси:
  А бароко;
  Б романтизму;
  В символізму;
  Г постмодернізму.

  4. Продовжіть речення. Притчевість — це…

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

  5. Розкрийте узагальнений образ любові в новелах Гр. Тютюнника.

  6. Визначте провідну думку новели О. Гончара «Залізний острів» та засоби, за допомогою яких вона розкривається.

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Як добре те, що смерті не боюсь я…».
  Б Напишіть твір-роздум на тему «Значення духовності для повноцінного розвитку й утвердження особистості» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

  ІІІ. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
  — Сьогодні найскладнішим для мене було.

  ІV. Домашнє завдання
  Підготувати повідомлення.

  УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

  Комментарии закрыты.