УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

Мета: актуалізувати й узагальнити вивчене, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх, аналізувати художні твори; виховувати любов до літератури, повагу до митців, загальнолюдських цінностей.

Очікувані результати: учні знають навчальний матеріал, що вивчався, вміють аналізувати тематику та проблематику творів, характеризувати образи, розкривати у письмових висловлюваннях проблемні питання із залученням літературного матеріалу та власних спостережень.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант I
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. У якому вірші В. Стус закликає: «не спиняйся, йди. То — шлях правдивий. Ти — його предтеча»?
А «Господи, гніву пречистого…»;
Б «О земле втрачена, явися…»;
В «Мені зоря сіяла нині вранці…»;
Г «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».

2. Дім на горі з однойменного роману-балади В. Шевчука — це символ:
А фортеці духовності;
Б сімейного щастя;
В недосяжної вершини;
Г основи світобудови.

3. У стильовій манері О. Гончара визначальними є риси:
А бароко;
Б романтизму;
В символізму;
Г постмодернізму.

4. Продовжіть речення. Бароко — це…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Розкрийте образ «миті щастя» (на основі новели О. Гончара «За мить щастя»).

6. Як по-новітньому трактує тему «любовного трикутника» Гр. Тютюнник у новелі «Три зозулі з поклоном»?

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці…».
Б Напишіть твір-роздум на тему «Високий сенс почуття любові в житті людини» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Варіант II
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. «Де я не стоятиму — вистою»,— говорить ліричний герой поезії В. Стуса:
А «Мені зоря сіяла нині вранці…»;
Б «Господи, гніву пречистого…»;
В «О земле втрачена, явися…»;
Г «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

2. Танець героїв новели О. Гончара «Залізний острів» на розпеченій палубі покинутого крейсера несе в собі символіку:
А естетичних чарів мистецтва;
Б відчаю від самотності в сучасному світі;
В відчуття того, що гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів;
Г краси й сили кохання.

3. У стильовій манері В. Шевчука значною мірою відчуваються риси:
А бароко;
Б романтизму;
В символізму;
Г постмодернізму.

4. Продовжіть речення. Притчевість — це…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Розкрийте узагальнений образ любові в новелах Гр. Тютюнника.

6. Визначте провідну думку новели О. Гончара «Залізний острів» та засоби, за допомогою яких вона розкривається.

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Як добре те, що смерті не боюсь я…».
Б Напишіть твір-роздум на тему «Значення духовності для повноцінного розвитку й утвердження особистості» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні найскладнішим для мене було.

ІV. Домашнє завдання
Підготувати повідомлення.

УРОК № 60. Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, і О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування, українська література 11 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 11 клас

Комментарии закрыты.