Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення, українська мова

Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення, українська мова

Хід заняття Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення, українська мова

ІІІ. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1. Визначення теми та основної думки тексту

Чи не вперше в житті я встав рано, вийшов на подвір’я і побачив досі не бачене мною диво — ранкову заграву сонця. В левадах перекликалися горлиці, щебетали на різні голоси птахи. Десь вистукував своїм дзьобом дятел. Закувала зозуля. Прилетів із затоки лелека і приніс на сніданок якусь поживу. Я стояв заворожений. Потім схаменувся і побрів по ранковій росі, що густо впала на зелений спориш, яким заросло наше подвір’я. Роса блищала сріблом різнобарвних, немовби скляних, намистинок, і змочувала мені ноги.
(За І. Цюпою)

Словникова робота

Левада — луки; горлиці — дикі голуби; схаменувся — отямився, опам’ятався.

Аналіз тексту

Тема: «Краса сільського ранку у сприйнятті хлопчика».

Основна думка: «Треба частіше спілкуватися з природою, помічати красу та берегти її».

2. Складання висловлювання (твору-мініатюри) за запропонованими темою та основною думкою

Тема: «Вересневий вечір».

Основна думка: «Природа красива в усі пори року, у різний час. Треба лише вміти бачити й цінувати цю красу».

3. Виконання вправ для запобігання мовленнєвих помилок

Якщо у реченні нагромаджено підряд багато іменників, воно важко читається та сприймається. Це стосується і невиправданих повторів одних і тих самих слів.

 • Замініть виділені у реченнях словосполучення, щоб висловлювання стало простішим, виразнішим.
 1. У дні свят люди вибираються з шуму міста на лоно природи.
 2. Ось красується ліс у вбранні осені.
 3. Маринка милується різнобарв’ям листочків вересня.
 4. Вона любить дивитися на мерехтіння марева над обрієм.
 5. Тиша, тільки чути монотонне гудіння джмеля: джміль діловито оглядає пізні осінні квіти.
 • Прикметники роблять мову точнішою й образнішою. Поширте подані речення наведеними нижче прикметниками. Прикметники поставте у відповідному відмінку.

Після дня настав вечір. Подув вітерець. Морем побігли хвилі, хлюпнули в берег. Заметушилися чайки. Гойднулося вітрило навпроти обрію.

Слова для довідок: білий, червоний, потемнілий, прохолодний, свіжий, спекотливий, прудкий, дрібний, літній, призахідний, скелястий.

 • Складіть текст із поданих речень, розташувавши їх у логічній послідовності.
 1. А кущі мовчать — до низу вітерець не досягає.
 2. Ми мовчки лежимо горілиць у високій траві, на самому березі озера.
 3. Трава теж не поворухнеться.
 4. Над нами глибоке, неозоре небо, на якому не видно ні хмаринки.
 5. І вода в озері ніби застигла.
 6. Тихо шепотять угорі верхів’я дерев.
 7. Тільки дрібні рибки снують туди-сюди.

Відповідь: 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7.

 • Знайдіть у тексті мовні засоби зв’язку (слова, які пов’язують речення в логічний ланцюжок і створюють текст, — сполучники, прислівники, займенники, спільнокореневі слова, синоніми тощо (тут виділені — авт.)).

4. Робота з текстом

 • Прочитайте текст, визначте тему та мікротеми, виділіть абзаци, зробіть висновки.

Вночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий листок ожини, хмукнув і сказав: «Ого-го!» Тоді він підняв лапу і лапою вмився. Промив очі, пострушував з себе листя, послухав свист синиці і знову ліг.
— Далеко! — сказав він собі. — А навіщо?
Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом, і така дорога лежала за ним, що аж за Одесою і за Єгиптом виднілася кожна бадилина. Вовк лежав між грибами, очима у поле, і над ним по листочку опадав ліс.
Звали його Сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі. Все своє сіроманче життя він водив зграю. Молоді вовки з лісів і яруг мріяли пройти у нього бойову вовчу стратегію і тактику. Він снився молодим вовчицям.
(М. Вінграновський)

Тема: «Роздуми старого вовка в осінньому лісі»

Мікротеми: «Прихід осені»; «Спів вовка»; «Спогади Сіроманця».

Висновки. Тема — це те, про що йдеться у тексті. Відповідно до мікротеми виділяють абзаци, складають план.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти невеликий текст «Улюблений куточок природи», відзначивши в ньому всі його складові.

Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення, українська мова

Повернутись на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *