Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

Мета: актуалізувати й узагальнити навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти, висловлювати власні міркування; виховувати кращі людські якості на прикладі утверджувальних письменниками загальнолюдських цінностей.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, медитація, псалом, гімн, історичний роман, романтичний характер у творі.

ХІД УРОКУ № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант I

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Чому Максим Гримач з однойменного оповідання Марка Вовчка заборонив дочці Катрі одружуватися із Семеном?
А Бо той був злочинцем, займався контрабандою;
Б бо той був старий і некрасивий;
В бо той уже був одружений;
Г бо той був бідний і підневільний.

2. Встановіть відповідність між типамии втілення Шевченком жіночої долі і назвами творів.

А романтичний1) «Наймичка»
Б реалістично-побутовий2) «Марія»
В символічно-узагальнений3) «Катерина»

 

3. Закінчіть речення.
Леся і Петро Шраменко у творі П. Куліша «Чорна рада» — уособлення…

4. Допишіть речення. Ліричний герой — це…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Порівняйте образи героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка і Брюховецького; знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Зробіть короткий аналіз вірша Шевченка, який ви вважаєте вершинним зразком його лірики.

Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».
Б Напишіть твір «Марко Вовчок — жінка-легенда».

 

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Чому героїня оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач» Катря скінчила життя самогубством?
А Вона глибоко романтична натура, яка не змогла пережити розлуку з коханим;
Б бо Семен її покинув, зрадив;
В бо батько змушував її йти в монастир;
Г бо її коханий Семен загинув на війні.

2. Підкресліть слова, що характеризують таланти Т. Г. Шевченка.
Шевченко — видатний…
художник
актор
співак
гравер
поет
скульптор

3. Закінчіть речення.
Хутір у романі П. Куліша «Чорна рада» — це символ…

4. Допишіть речення.
Романтичним називають такий характер, коли…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Порівняйте й проаналізуйте почуття героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка, Кирила Тура й Петра Шраменка до Лесі Череванівни.

2. Визначте, яким чином і в яких творах Т. Шевченка реалізується духовна присутність Біблії.

Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.
А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення творчості Марка Вовчка для відродження, культурного, духовного збагачення української нації».
Б Напишіть твір «Жінка — уособлення краси на землі, джерело добра, яке змінює світ». (За творами Шевченка та іншими, вивченими у 9 класі.)

Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.