Контрольна робота «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література

Контрольна робота «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література

Хід заняття Контрольна робота «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література

Варіант I

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Чому Максим Гримач з однойменного оповідання Марка Вовчка заборонив дочці Катрі одружуватися із Семеном?
А Бо той був злочинцем, займався контрабандою;
Б бо той був старий і некрасивий;
В бо той уже був одружений;
Г бо той був бідний і підневільний.

2. Встановіть відповідність між типамии втілення Шевченком жіночої долі і назвами творів.

А романтичний1) «Наймичка»
Б реалістично-побутовий2) «Марія»
В символічно-узагальнений3) «Катерина»

3. Закінчіть речення.
Леся і Петро Шраменко у творі П. Куліша «Чорна рада» — уособлення…

4. Допишіть речення. Ліричний герой — це…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Порівняйте образи героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка і Брюховецького; знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Зробіть короткий аналіз вірша Шевченка, який ви вважаєте вершинним зразком його лірики.

Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».
Б Напишіть твір «Марко Вовчок — жінка-легенда».

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Чому героїня оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач» Катря скінчила життя самогубством?
А Вона глибоко романтична натура, яка не змогла пережити розлуку з коханим;
Б бо Семен її покинув, зрадив;
В бо батько змушував її йти в монастир;
Г бо її коханий Семен загинув на війні.

2. Підкресліть слова, що характеризують таланти Т. Г. Шевченка.
Шевченко — видатний…
художник
актор
співак
гравер
поет
скульптор

3. Закінчіть речення.
Хутір у романі П. Куліша «Чорна рада» — це символ…

4. Допишіть речення.
Романтичним називають такий характер, коли…

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Порівняйте й проаналізуйте почуття героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка, Кирила Тура й Петра Шраменка до Лесі Череванівни.

2. Визначте, яким чином і в яких творах Т. Шевченка реалізується духовна присутність Біблії.

Високий рівень
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.
А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення творчості Марка Вовчка для відродження, культурного, духовного збагачення української нації».
Б Напишіть твір «Жінка — уособлення краси на землі, джерело добра, яке змінює світ». (За творами Шевченка та іншими, вивченими у 9 класі.)

Контрольна робота «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *