Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

  Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

  Мета: актуалізувати й узагальнити навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти, висловлювати власні міркування; виховувати кращі людські якості на прикладі утверджувальних письменниками загальнолюдських цінностей.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, медитація, псалом, гімн, історичний роман, романтичний характер у творі.

  ХІД УРОКУ № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

  I. Оголошення теми й мети уроку

  II. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант I

  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Чому Максим Гримач з однойменного оповідання Марка Вовчка заборонив дочці Катрі одружуватися із Семеном?
  А Бо той був злочинцем, займався контрабандою;
  Б бо той був старий і некрасивий;
  В бо той уже був одружений;
  Г бо той був бідний і підневільний.

  2. Встановіть відповідність між типамии втілення Шевченком жіночої долі і назвами творів.

  А романтичний1) «Наймичка»
  Б реалістично-побутовий2) «Марія»
  В символічно-узагальнений3) «Катерина»

   

  3. Закінчіть речення.
  Леся і Петро Шраменко у творі П. Куліша «Чорна рада» — уособлення…

  4. Допишіть речення. Ліричний герой — це…

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  1. Порівняйте образи героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка і Брюховецького; знайдіть у них спільне та відмінне.

  2. Зробіть короткий аналіз вірша Шевченка, який ви вважаєте вершинним зразком його лірики.

  Високий рівень
  (Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

  А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».
  Б Напишіть твір «Марко Вовчок — жінка-легенда».

   

  Варіант II

  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Чому героїня оповідання Марка Вовчка «Максим Тримач» Катря скінчила життя самогубством?
  А Вона глибоко романтична натура, яка не змогла пережити розлуку з коханим;
  Б бо Семен її покинув, зрадив;
  В бо батько змушував її йти в монастир;
  Г бо її коханий Семен загинув на війні.

  2. Підкресліть слова, що характеризують таланти Т. Г. Шевченка.
  Шевченко — видатний…
  художник
  актор
  співак
  гравер
  поет
  скульптор

  3. Закінчіть речення.
  Хутір у романі П. Куліша «Чорна рада» — це символ…

  4. Допишіть речення.
  Романтичним називають такий характер, коли…

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  1. Порівняйте й проаналізуйте почуття героїв роману П. Куліша «Чорна рада» Сомка, Кирила Тура й Петра Шраменка до Лесі Череванівни.

  2. Визначте, яким чином і в яких творах Т. Шевченка реалізується духовна присутність Біблії.

  Високий рівень
  (Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

  Виконайте одне із завдань.
  А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення творчості Марка Вовчка для відродження, культурного, духовного збагачення української нації».
  Б Напишіть твір «Жінка — уособлення краси на землі, джерело добра, яке змінює світ». (За творами Шевченка та іншими, вивченими у 9 класі.)

  Урок № 59. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка», українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.