УРОК № 58. Тема. Олександр Олесь. Поезії «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», українська література 10 клас

  УРОК № 58. Тема. Олександр Олесь. Поезії «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», українська література 10 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст, красу поезій письменника, модерністські тенденції в них; розвивати навички виразного, вдумливого читання поезій, їх аналізу, висловлення власних вражень і думок про них; виховувати любов до мови, поезії, природи, естетичний смак.

  Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них, аудіозаписи.

  Теорія літератури: неоромантизм, символізм, засоби виразності в поезії.

  ХІД УРОКУ № 58. Тема. Олександр Олесь. Поезії «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», українська література 10 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.

  Хтось ударив без жалю
  по серці моїм,—
  І забилося серце в вогні золотім…
  І посипались іскри ясні,
  І в дзвінкі обернулись пісні,…
  І посипались іскри ясні,
  І в дзвінкі обернулись пісні,—

  так у першій поетичній збірці писав про свою «іскру Божу» поет Олександр Олесь.
  Романтичне світосприйняття, щедро напоєне народнопоетичною образністю, музикальністю, динамічно визрівало до вершин поетичної майстерності. Читачів буквально зачаровували алітерації та асонанси поезій Олеся, а його щире, проникнуте співчуттям до знедолених слово викликало співпереживання й довіру.
  Спробуймо й ми перейнятися чаром поетичного слова Олександра Олеся.

  II. Оголошення теми й мети уроку

  III. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Робота в парах.
  — Розкажіть про О. Олеся, уточніть і доповніть свої знання.

  2. Завдання учням.
  1) Виділіть у вигляді тез основні віхи життя і риси творчості О. Олеся.
  2) Висловіть власні думки та враження про поета і його творчість.

  IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Слово вчителя.
  Перша поетична збірка О. Олеся «З журбою радість обнялась…» вийшла у Петербурзі 1907 року. Те видання відразу помітила Леся Українка і належним чином оцінила талант поета. Климентій Квітка, чоловік поетеси, згадує про це так: «По виході першого тому віршів Олеся вона сказала, що він випередив її яко ліричний поет, і при тім не зажурилася і сказала тільки, що їй вже писати ліричні вірші не варто».
  Поет вніс в українську літературу нові образи й ритми. Відсутність повчального тону в його поезіях сприймалася сучасниками як розрив із попередньою народницькою традицією. Поряд з романтичними мотивами поет уживав символічну систему образів, прагнучи за допомогою символів та алегорій досягнути приховану сутність життя («Айстри», «Лебідь» та ін.). Провідне місце в першій збірці Олеся посідали також твори, пов’язані з революцією 1905 року, що стали яскравим зразком громадянської поезії («Ой не квітни, весно,— мій народ в кайданах», «Капітану Шмідту», «З військом за волю боролися ми…» та ін.).
  О. Олесь вважається одним із зачинателів українського модернізму. Модерністська основа світовідчування поета виявилася в трагічному протиставленні мрій і реальності, минущого й вічного.
  Усього Олесь написав одинадцять поетичних збірок, більше двадцяти драм, а також численні опоетизовані народні казки, поеми, фейлетони, мистецькі переклади з інших мов, що є великою творчою натхненною працею.

  2. Виразне читання поезії «З журбою радість обнялась…».

  3. Словникова робота, обмін враженнями про поезію.

  4. Евристична бесіда.

  — Про що йдеться в поезії «З журбою радість обнялась…»? (Про життя, в якому постійно присутні світлі й темні сторони.)

  — Яким настроєм перейнятий вірш?

  — Назвіть контрасти, поняття, що протиставляються в поезії. (Журба — радість, сльози — сміх, ранок — ніч, летить — спиня, одна — друга.)

  — Які ще художні прийоми, засоби використано в поезії? (Порівняння «як в жемчугах», ускладнена метафора «З журбою радість обнялась…», риторичні запитання.)

  — Про що свідчить «економність» у використанні художніх засобів? (Про майстерність автора.)

  — Визначте віршовий розмір поезії, рими. (Чотиристопний ямб, перехресна чоловіча рима.)

  5. Слово вчителя.
  О. Олесь — співець кохання, радості життя. І переконати нас у цьому може романс на його слова у виконанні неперевершеної Ніни Матвієнко «Чари ночі». (Прослуховування аудіозапису.)
  Літературознавець В. Яременко так пише про цей вірш: «Сміються, плачуть солов’ї — це поезія, красу якої можна порівняти з красою квітів: є квіти, до яких не можна доторкнутись навіть люблячою рукою. Від дотику вони в’януть. Такі інтимні поезії О. Олеся. Настрій більшості з них просто неможливо передати. При спробі перекласти його на мову прози він в’яне і зникає.»

  6. Виразне читання поезії О. Олеся «Чари ночі».

  7. Словникова робота, обмін враження, виконання завдань.
  1) Визначте асоціації.

  146
  2) Випишіть афористичні вислови. Чи згодні ви з автором? Свою думку обґрунтуйте.

  8. Слово вчителя.

  Громадська лірика — це особиста позиція поета в суспільстві, його переконання, ідеали, ставлення до рідної мови, національної культури, історії, іншими словами — сила, привабливість, правдивість і цінність його поетичного слова для сучасних і наступних поколінь.

  До громадської лірики належить вірш О. Олеся «О слово рідне! Орле скутий!..».

  9. Виразне читання вірша «О слово рідне! Орле скутий!..».

  10. Словникова робота, обмін враженнями, евристична бесіда.

  — Чому автор називає мову «орлом скутим»? (Бо вона могутня, горда, але їй перешкоджають у розвиткові.)

  — Чому «слово рідне» кинуте чужинцям «на сміх» і хто в цьому винен? (Деякі українці самі забувають мову батьків, нехтують нею, навіть зневажають.)

  — Із чим поет порівнює мову і чому? (Мова уособлює красу, силу батьківщини й народу, звеличується нею.)

  — До чого закликає слово поета і чому? (Бути зброєю, сонцем у боротьбі за краще майбутнє рідного краю.)

  — Які художні засоби у вірші найбільш виразні? (Риторичні звертання, окличні речення; епітети й метафори «співочий грім», «Дніпра. левій рев», інверсія та ін.)

  — Поясніть вираз «розлетися Дощами судними над ним». (Це метафора, що натякає на покарання за знехтування мови, на очищення, відновлення любові народу до своїх духовних цінностей.)

  V. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення.
  «Мене зачарував …»
  «Мене вразила (здивувала) думка …»
  «Поезія О. Олеся, на мій погляд, …»

  VІ. Домашнє завдання
  Вміти виразно читати й аналізувати вірші О. Олеся, один із них вивчити напам’ять.

  УРОК № 58. Тема. Олександр Олесь. Поезії «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.