Марко Вовчок. Оповідання «Максим Тримач», українська література

Марко Вовчок. Оповідання «Максим Тримач», українська література

Хід заняття Марко Вовчок. Оповідання «Максим Тримач», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Справжня людина не може бути щасливою, коли поряд страждають. Марко Вовчок мріяла про суспільство, де поважаються права людини, де відсутнє поневолення особистості. Як вона, жінка, могла за це боротися, сприяти вихованню такого суспільства? Тільки своїм високохудожнім, задушевним і разом із тим сильним словом. Вольові, романтичні характери її героїв надихали, вселяли надію на те, що загальновизнані людські цінності — розум, любов, справедливість, чесність і порядність — переможуть.
Про одвічну тему кохання й перешкоди на шляху закоханих, про проблему батьків та дітей, про чесний шлях і злочинний, хибний ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Складання «сюжетного ланцюжка» оповідання.

121

2. Переказ епізодів, які найбільше вразили

ІV. Формування вмінь та навичок

1. Слово вчителя.
За жанром «Максим Гримач», як вважають літературознавці, не просто оповідання, а оповідання-балада. В його основі лежить баладний мотив розлуки дівчини з милим, який загинув. Тому сюжет розвивається швидко й бурхливо: відбувається гостре зіткнення характерів і трагічна розв’язка. Оповідання будується не на деталях і повноті розкриття характерів, а на силі вражень та емоцій, які виникають у читачів.

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

• Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»?

Орієнтовні відповіді
— Між закостенілими патріархальними звичаями і щирим почуттям любові двох молодих людей;
— між батьком і дочкою;
— між чесною працею та нечесним промислом;
— між багатством і бідністю;
— між любов’ю до дочки та жадібністю.

3. Завдання

1) Випишіть портрет Максима Гримича, визначте, за допомогою яких художніх засобів він створений, який характер носить. (Ходив у жупанах, та в соп’янцях, та в атласах. «І хороший був: повновидий, чорноусий; а веселий, а жартівливий! …А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха; налетить, як той вихор нагальний; дощенту викорчує». Художні засоби — епітети, порівняння, метафора (дощенту викорчує). Портрет має фольклорну основу, змальований у романтичному дусі.)

2) Випишіть із твору пейзажі, визначте їх роль і функції, характер, за допомогою яких художніх засобів вони створені; проведіть паралелі з життям людей.

Природа Люди Функції Художні засоби
«Скресла крига, пройшла. Шумить Дніпро, сивіє й чорніє, і плескає в береги; розвивається верба, зеленіють комиші»«Весела наша Катря ходить собі да поглядає»Пейзаж відтінює душевні почуття Катрі, яка очікує Семенаперсоніфікація, синоніми
«Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок; вовча ступа попустила широке листя; цвіте-процвітає мак повний, і сивий, і білій, і червоний; розкинувсь по землі синій ряст; розрослась зелена рута»«Поміж тим квітом сама, як найкращий квіт, походжає Катря, походжає та з синього Дніпра ясних очей не зводить…»Гармоніює з настроєм дівчини, яка передчуває щасливу зустріч із коханимпостійні епітети, епітети, метафори
«Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші розсікав, як шаблею; Дніпро — аж пісок зо дна викидає… Ніч темна-темна, тільки блискавка блискає. А як грім гримне, то наче всі гори наддніпрянські луснуть»«Ми вже міркували, та й отаман з нами розсудив, що всі наші хлиснули дніпрової хвилі»Налаштовує на очікування нещастя, трагічної подіїпорівняння, персоніфікація, метафори, тавтологія

Пейзажі змальовані у фольклорному дусі, носять романтичний характер, особливо останній з названих.

4. Робота над характеристикою героїні.

• Доведіть, що героїня твору «Максим Тримач» має романтичний характер, який переважає над реалістичним.

122

5. Міні-диспут.
— Чому сталася трагедія, чи можна було б їй запобігти?

6. Коментар
Любов робить людину людянішою. Як тільки у світ кохання втручаються матеріальні чи станові чинники, гармонія руйнується. Гримич зруйнував щастя своєї дочки (та і своє, до речі!) через власний деспотизм, небажання збагнути її душу й через традиційне переконання, що діти повинні беззаперечно слухатися батьків, якщо навіть вони вже дорослі. У романтичній картині світу, що зображений в оповіданні, виник трагічний розрив між особою та антигуманним, жорстоким світом. Героїня самоутверджується через загибель, але це свідчить ще й про безсилля людини у боротьбі з антигуманним суспільством.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Робота над усним твором «Якби Семен не загинув…».

2. Завдання
• Доведіть справедливість слів Лесі Українки про Марка Вовчка.
«Письменниця знала такі тайни історичної душі українського народу, яких тепер уже ніхто не знає, або виповісти не вміє».

Марко Вовчок. Оповідання «Максим Тримач», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *