УРОК № 56. Тема. Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література 10 клас

УРОК № 56. Тема. Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література 10 клас

Мета: актуалізувати й узагальнити знання учнів; виявити рівень знань, умінь з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати художні твори, образи, висловлювати власні думки про них; на основі вивченого виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, любов до художньої літератури.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Теорія літератури: експресіонізм, неоромантизм, символізм, драма-феєрія.

ХІД УРОКУ № 56. Тема. Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література 10 клас

I. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

ІІІ. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант І

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. «Покутська трійця» — це:
А І. Франко, О. Кобилянська, В. Стефаник;
Б Леся Українка, О. Кобилянська, Н. Кобринська;
В В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович;
Г М. Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Головацький.

2. До громадянської лірики належить вірш Лесі Українки:
А «І все-таки до тебе думка лине…»;
Б «Все покинуть, До тебе полинуть…»;
В «Contra spem spero!»;
Г «Хвиля».

3. Яку основу має драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»?

4. Продовжіть речення. «Неоромантизм — це …»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте образи Мавки й Килини з «Лісової пісні» Лесі Українки.

6. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М. Вороного «Блакитна панна» (або напишіть про власні враження від неї).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Зробіть невелике дослідження на тему «Багатозначність символів у новелі В. Стефаника «Камінний хрест» та в інших творах модерністів».
Б Висловіть власне судження про те, у чому Леся Українка вбачає переваги високої духовності над буденністю, і що про це думаєте ви.

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Виразні риси експресіонізму має творчість:
А М. Вороного;
Б Лесі Українки;
В О. Кобилянської;
  Г В. Стефаника.

2. Світоглядна декларація сильної вольової особистості є у вірші Лесі Українки:
А «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»;
Б «Уста говорять: «Він навіки згинув!..»»;
В «Contra spem spero!»;
Г «І все-таки до тебе думка лине…».

3. Яке соціально-історичне явище лягло в основу новели В. Стефаника «Камінний хрест»?

4. Продовжіть речення. «Символізм — це…»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте образи Лукаша і Мавки з драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».

6. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М. Вороного «Інфанта» (або напишіть власні враження про неї).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Зробіть невелике дослідження поетики вивчених творів модерністів.
Б Висловіть власне судження про те, чи є кохання, як вважає Леся Українка, життєствердним почуттям, творчою силою, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

ІV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання
Підготуватися до уроку за творчістю Олександра Олеся.

УРОК № 56. Тема. Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література 10 клас

Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

Комментарии закрыты.