Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література

Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література

Варіант І

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. «Покутська трійця» — це:
А І. Франко, О. Кобилянська, В. Стефаник;
Б Леся Українка, О. Кобилянська, Н. Кобринська;
В В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович;
Г М. Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Головацький.

2. До громадянської лірики належить вірш Лесі Українки:
А «І все-таки до тебе думка лине…»;
Б «Все покинуть, До тебе полинуть…»;
В «Contra spem spero!»;
Г «Хвиля».

3. Яку основу має драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»?

4. Продовжіть речення. «Неоромантизм — це …»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте образи Мавки й Килини з «Лісової пісні» Лесі Українки.

6. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М. Вороного «Блакитна панна» (або напишіть про власні враження від неї).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Зробіть невелике дослідження на тему «Багатозначність символів у новелі В. Стефаника «Камінний хрест» та в інших творах модерністів».
Б Висловіть власне судження про те, у чому Леся Українка вбачає переваги високої духовності над буденністю, і що про це думаєте ви.

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Виразні риси експресіонізму має творчість:
А М. Вороного;
Б Лесі Українки;
В О. Кобилянської;
  Г В. Стефаника.

2. Світоглядна декларація сильної вольової особистості є у вірші Лесі Українки:
А «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»;
Б «Уста говорять: «Він навіки згинув!..»»;
В «Contra spem spero!»;
Г «І все-таки до тебе думка лине…».

3. Яке соціально-історичне явище лягло в основу новели В. Стефаника «Камінний хрест»?

4. Продовжіть речення. «Символізм — це…»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Порівняйте образи Лукаша і Мавки з драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».

6. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М. Вороного «Інфанта» (або напишіть власні враження про неї).

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Зробіть невелике дослідження поетики вивчених творів модерністів.
Б Висловіть власне судження про те, чи є кохання, як вважає Леся Українка, життєствердним почуттям, творчою силою, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

Контрольна робота. «Творчість В. Стефаника, Лесі Українки, М. Вороного», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *