М. Вороний. Поезії «Блакитна панна», «Інфанта». Зміст і художні особливості творів поета, українська література

М. Вороний. Поезії «Блакитна панна», «Інфанта». Зміст і художні особливості творів поета, українська література

Хід заняття М. Вороний. Поезії «Блакитна панна», «Інфанта». Зміст і художні особливості творів поета, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Один із найвидатніших українських літературознавців С. Єфремов писав: «Поетичні твори Вороного справді часто бездоганні: легкий, чистий, музикальний вірш служить окрасою навіть іноді банальному змістові. Автор — співець ідеалізмів, тих недосяжних високостей, яких прагне душа людська, і разом співець серця, розбитого коханням, у якому він бачить теж один із ідеалів людини; він живе здебільшого мріями і справді може проказати, що не журиться тим, коли життя розбиває їх.
Більшість поезій Вороного присвячено коханню, і в розробці мотивів кохання поет справді виявляє тонке розуміння гарного, художній смак і багато щирого безпосереднього почуття.»
Але М. Вороний — ще й «ідеолог» модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму. Ось про це ви й дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Завдання
• Розкажіть про основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного (можна скласти опорний конспект).

145

Тематика, мотиви й проблематика творів М. Вороного

Тематика Твори
Роль поета і поезії«Іванові Франкові»
«На Тарасовій горі»
«Пам’яті Миколи Лисенка»
«До моря»
Кохання«На скелі»
«Нічого, нічого…»
«Ні, не забув»
Любов до України«За Україну»
«Край мій рідний»
«Євшан-зілля»
Уславлення мужніх борців за свободу«Молодий патріот»
«Старим патріотам»
Оптимізм, віра у свій народ, у його світле майбутнє«Дівчині»
«Гей, хто має міць!»
«Коли ти любиш рідний край»
Природа«Блакитна панна»

М. Вороний вводить у лірику теми міста; протиставляє поетичну одухотвореність і буденність, утверджує прагнення людини до краси, світла, осягнення космосу, розкриває трагізм духовної самотності.

2. Виразне читання й аналіз віршів.
1) Виразно прочитайте вірш «Іванові Франкові», зробіть короткий ідейно-художній аналіз, висловіть власну думку про нього.
2) Виразно прочитайте напам’ять вірш М. Вороного «Блакитна панна», розкажіть про свої враження від цієї поезії.

IV. Формування вмінь та навичок

1. Слово вчителя.
Поезія М. Вороного — зразок високої естетики, заклик до формування «цілого чоловіка» (цілісної особистості), який відповідатиме критеріям Краси і Правди, буде аристократом духу. І. Франко називав цей стиль символізмом, стверджуючи: «Символізмом в поезії може бути все, не йдеться про алегорію, про підганяння дійсності до якихось заздалегідь прийнятих ідей. Йдеться лише про те, щоб поет, зображуючи певне явище, умів порушувати при цьому в нашій душі цілі акорди почуттів і уявлень, які б поривали нашу фантазію у якийсь далекий, безмежний простір, відкривали перед нами далекі горизонти думки і мрії, щоб. кожний вірш був неначе тісним віконцем в безкінечність».
Багато знавців доходять думки, що символізм — це не тільки поетична школа, якій притаманна певна сума виражальних засобів, а світобачення. Традиційно символізм у світовій поезії асоціюється з іменами Рембо, Малларме, Верхарна, Рільке, Блока, Бєлого, а в українській літературі — з іменами М. Вороного, О. Олеся, Г. Чупринки, П. Карманського, В. Пачовського. На відміну від європейського і російського символізму, в українському можна знайти менше містицизму, більше відгуків на життя, небайдужість до ідей національного визволення.
Крім рис символізму, в поезії М. Вороного відчутні риси неоромантизму і реалізму.
Переконаємося щодо цього на конкретних прикладах.

2. Аналіз поезії «Блакитна панна».
(Аналізується з точки зору стильових течій.)

Символізм Неоромантизм Реалізм
Весна — символ пробудження, молодості, кохання. Легкість, витонченість форми. Не зовсім зрозумілі, туманні асоціації«Емблематичність» весна — панна (дівчина красна). Зв’язок із фольклором (постійні епітети, поетичний паралелізм). ПісенністьКраса весни як явища природи; піднесення душі під впливом краси природи. Єдність краси природи і мистецтва

3. «Усне малювання».
(Учні «малюють» картини, навіяні поезією «Блакитна панна».)

4. Виразне читання.
(Учитель виразно читає вірш М. Вороного «Інфанта»; демонструє репродукцію картини «Інфанта» Дієго Веласкеса.)

5. Словникова робота, історична довідка, обмін першими враженнями про вірш.
(Інфанта — дитина, принцеса в Іспанії та Португалії.)

6. Коментар, евристична бесіда.
У центрі вірша — узагальнено-ідеалізований жіночий образ. Він є сюжетним стрижнем. Згадка про революцію в цьому випадку — данина естетиці доби соціальних перетворень, ускладнена метафора.
— Знайдіть у поезії авторські новотвори, неологізми. Яка їхня роль?
— Назвіть образи поезії «Інфанта», що, на ваш погляд, є символічними. Які асоціації вони викликають?
— Асоціативні зв’язки з якими творами можна знайти у вірші М. Вороного «Інфанта»? (О. Блока «Дванадцять» та ін.)

М. Вороний. Поезії «Блакитна панна», «Інфанта». Зміст і художні особливості творів поета, українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *