Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичина, Є. Гуцала». Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой», українська література

Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичина, Є. Гуцала». Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой», українська література

Перебіг заняття Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичина, Є. Гуцала». Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой», українська література

Тестові завдання

1. Установіть відповідність між художніми засобами і прикладами.

А Співаючи, кохаючи, / Під тихий шепіт трав голублячий1 Метафора
Б І ждеш його, того світу, / Як матері діти2 Повтори
В Серце б’ється, б’ється в грудях. / Не бував ти у наших краях3 Епітет
Г І сонце спатоньки зове,
І синє море покриває
4 Порівняння

Відповідь: А — 3; Б — 4; В — 2; Г — 1.

2. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами.

А Т. Шевченко1 «Гаї шумлять»
Б П. Тичина2 «Лось»
В С. Васильченко3 «Садок вишневий коло хати»
Г Є. Гуцало4 «В бур’янах»

Відповідь: А — 3; Б — 1; В — 4; Г — 2.

3. Визначте відповідність між рядками твору і назвою.

А Сім’я вечеря біля хати, /
Вечірня зіронька встає
1 «В бур’янах»
Б Колись ми з батьком піймали були сома. Півтора пуда заважив.2 «Не бував ти у наших краях»
В Розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі3 «Садок вишневий коло хати»
Г Там же небо — блакитні простори.4 «Сім’я дикої качки»

Відповідь: А — 3; Б — 4; В — 1; Г — 2.

4. Твір Є. Гуцала «Лось» належить до жанру…
А оповідання;
Б літературної казки;
В повісті;
Г легенди.

5. Твір «В бур’янах» належить до жанру…
А оповідання;
Б літературної казки;
В повісті;
Г легенди.

6. Рядки «Огонь пішов по жилах у хлопця, і він ясно одчув у собі, ніби од сну пробудившись, одчув творця. Аж руки заворушились. Здалося йому, оддав би все на світі, не хотів би ні слави, ні багатства, аби тільки навчитись так творити. Хоч був би босий, голий» з твору…
А Є. Гуцала «Лось»;
Б П. Тичини «Блакить мою душу обвіяла»;
В С. Васильченка «В бур’янах»;
Г Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе».

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви познайомились із творчістю Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичини, Є. Гуцала, читали їхні твори, захоплювались героями. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої роботи. Проявіть творчість, покажіть свої знання та любов до літератури рідної землі. Бажаю успіху!

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ

V. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Інструктаж до виконання роботи

Опрацювання пам’ятки «Як писати твір».

 1. Обери героя, який тобі найбільше сподобався, збентежив тебе своїми вчинками.
 2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює.
 3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час роботи над твором.
 4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку кожного пункту.
 5. Напиши вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору вислови головну думку, потім обґрунтуй її, доповни фактами із твору, у разі потреби наведи цитати.
 6. Стеж за послідовністю викладу думок.
 7. Дотримуй пропорційності частин твору і стеж за зв’язком між ними.
 8. Висловлюй власне ставлення до всього, про що пишеш, роби власні висновки, узагальнення.
 9. Наприкінці твору зроби загальний висновок, зумовлений змістом роботи.
 10. Правильно і грамотно висловлюй свою думку.
 11. Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення.

2. Написання твору

Контрольна робота «Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичина, Є. Гуцала». Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой», українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *