Тарас Шевченко і Біблія, українська література

Тарас Шевченко і Біблія, українська література

Хід заняття Тарас Шевченко і Біблія, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Від перших досліджень творчості Шевченка й донині точиться суперечка про ставлення поета до Бога. У деяких віршах він сперечається з Богом, навіть заперечує його, в інших — широко користується біблійними образами та мотивами, творчо переосмислює, переспівує Книгу книг, а в багатьох дає зразки віри як джерела поетичного натхнення, як запоруки праведного життя на землі. Отже, про віру Шевченка, роль у його житті та творчості Біблії ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Заслуховування усних творів «Жінки в житті Шевченка».

2. Виразне читання напам’ять вірша «Доля».

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція з елементами бесіди.
Тарас Шевченко виріс у патріархальній українській родині, де віра в Бога була неодмінною складовою життя. Потреба молитви стала такою ж необхідною, як повітря і їжа, а кріпаччина була перепоною навіть у цьому:

Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.

Учився Тарас у школі за церковними книгами, добре знав Псалтир. У його «Щоденнику» є запис про те, що велике полегшення йому приносили сповідь та причастя.
Ось таблиця про християнські поняття та уявлення у творах Шевченка, яку М. Гнатишак склав ще в 1936 році.

Християнські поняття та уявлення у творах Т. Шевченка

Спостереження Статистичні підрахунки
Усіх віршованих творів у «Кобзарі»218
Кількість поем, в основі яких лежить біблійний сюжет7
Кількість творів, у яких наявні довгі поетичні молитви (в деяких творах кілька молитов)17 + 10 псалмів та кілька подражаній пророкам
Кількість творів, у яких є вислови «молитися», «Бога благати»150
Кількість творів, у яких є вислови «Господа благати», «Бога благати»Кілька десятків
Кількість творів, у яких є вислів «перехрестився» (автор-оповідач або персонаж)20
Кількість творів, у яких мовиться про Святе причастя6
Кількість разів уживання в «Кобзарі» слова Бог, у тому числі й Ісус Христос600
Кількість віршів, у яких не згадано Бога (це переважно побутова лірика)75
Кількість творів, де згадано Бога143
Скільки разів у «Кобзарі» згадується Матір Божа?25

Чому ж радянське літературознавство, шкільні підручники говорили про Шевченка як про атеїста (того, хто не вірить у Бога)? У посланні «І мертвим, і живим…» сам поет іронічно заперечує безвір’я:

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Нема й Бога, тільки я!»
Та куций німець узловатий…

Разом із тим у деяких творах Шевченка ми знайдемо нарікання на Господа, викликані соціальною несправедливістю, нестерпно тяжким становищем українського народу:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?
(Поема «Сон»)

А Бог куняє. Бо се було б диво,
Щоб чути і бачить — і не покарать.
Або вже аж надто довготерпеливий.
(Поема «Княжна»)

Біблія на це відповідає: Господь не може повсякчас карати й нищити злочинців, тому що разом із ними гинутимуть і невинні. І влучно порівнює кару Божу з рукою хлібороба, який, вириваючи бур’ян із лану, неодмінно вирве й кілька колосків.
Як же тоді розуміти рядки Шевченкового «Заповіту»?

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани, і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.

Відповідь можна знайти у його ж поезії «Сон» («Гори мої високії…»):

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю.

Отже, таке ставлення Шевченка, продиктоване гарячою любов’ю до своєї України, пригнобленого народу. Він, як і Мойсей, заради людей ризикує не лише життям, а й безсмертям душі.

— Пригадайте епіграфи поем Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…»), «Великий льох», «Кавказ», «І мертвим, і живим…». Зачитайте їх і зробіть висновок.
(Шевченко широко використовує рядки з Біблії, ідеї, співзвучні з його власними.)

2. Завдання
У 1847 році Шевченко зробив переспіви біблійних текстів — цикл «Давидові псалми». Прочитайте за Біблією Псалом 1 і переспів Шевченка, порівняйте їх. (Можна також і 149-й.)

Псалми — церковні пісні для богослужінь.

Гімн — хвалебна пісня.

Псалтир — збірник псалмів зі Старого Заповіту, «книга хвали». (Учні роблять запис до літературознавчих словничків.)

Головний автор псалмів — ізраїльско-іудейський цар Давид (йому приписують авторство 73-х псалмів).

3. Прослуховування аудіозаписів псалмів.

4. Виразне читання вірша «ісаія. Глава 35. (Подражаніє)».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.

— Якій темі присвячена ця поезія? (Темі щастя народу, який здобув волю.)

— У чому виявляється національний колорит твору, тобто, що йдеться саме про український народ? (Згадка про гаї, озера, степи, сарни.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання
• Запишіть 7 висновків про те, що саме Т. Шевченко брав із Біблії для своїх творів.

1Біблійні вислови, афоризми, цитати для епіграфів
2Сюжети («Марія»)
3Символи (хреста, Голгофи та ін.)
4Образи-персонажі (Іосиф, Іісус, Марія)
5Жанри (псалми, послання, подражанія, переспіви)
6Церковну лексику (старослов’янізми, біблеїзми)
7Біблійні заповіді, ідеї

Тарас Шевченко і Біблія, українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *