І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПОВІСТЬ «КАЙДАШЕВА СІМ’Я». РЕАЛІЗМ ТВОРУ, СУЧАСНА (ВІЧНА) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. С. Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я». Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей, українська література

Хід заняття І. С. Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я». Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

«Яка прекрасна мова! Читав — наче погожу воду у спеку пив. Яке знання народних звичаїв, народного життя!» — так захоплено відгукувався про повість І. Нечуя-Левицького Михайло Коцюбинський. Яке ж враження справив твір на вас, чому його називають «сміхом крізь сльози» — про це поговоримо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Обмін враженнями щодо прочитаного.

— Що привернуло вашу увагу, що розсмішило, а що засмутило?

2. Складання «сюжетного ланцюжка».

(Учні продовжують складати «сюжетний ланцюжок» твору за прочитаними вдома розділами.)

ukrainska_literatura_10_klass_7

3. Коментар

У першій редакції повісті розв’язка була іншою: груша все розросталася і все призводила до сварок між сім’ями братів Кайдашів.

IV. Формування вмінь та навичок

1. Міні-диспут.

«Чи вірить читач, що разом із засохлою грушею припинилися сварки між Кайдашами?»

2. Міні-дослідження. Складання таблиці.

«Що дає підстави визначати твір «Кайдашева сім’я» як соціально-побутову повість, реалістичний твір?»

Соціальне Побутове
Бідність селянства, темнота, забобонність, відсутність культурного впливу; пияцтво. Роз’єднаність, байдужість до громадських справ (історія з горбом). Малоземелля. Довірливість і зрадливість у громадському житті (історія з викупом шинка.) Високі податки, наймитуванняРозподіл і виконання домашньої роботи. Патріархальний уклад родини, натуральне господарство. Вірування, звичаї, обряди українців (ходіння на прощу, оглядини, національний одяг, знахарство) тощо

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Орієнтовні відповіді

— Твір цілком реалістичний, тому що правдиво, об’єктивно й усебічно відображає дійсність, типові характери в типових обставинах; відтворює життя «у формах самого життя».

— Показуються соціальні процеси та явища в пореформеному селі другої половини XIX ст., їх вплив на свідомість селян.

— Змальовуються деталі життя, побуту, звичаїв українського села. Це дає підстави для визначення твору як соціально-побутової повісті.

4. Пошуково-дослідницьке завдання.

• Визначте, які проблеми, порушені у творі І. Нечуя-Левицького, є тогочасними, а які — вічними.

Тогочасні проблемиВічні проблеми
Злиденне життя селян; непомірні податки; руйнування патріархального укладу села; темнота і забобонність селян; недосвідченість у громадських справахБатьків і дітей; добра і зла; кохання; сімейних стосунків; людської гідності

5. Проблемні запитання

— У чому криється проблема стосунків батьків та дітей часів І. Нечуя-Левицького і подібна в наш час? (У другій половині ХІХ ст. (у селі) — проживання дорослих дітей з батьками, вимога повного підкорення старшому; малоземелля, бідність; малий життєвий простір (тісні хати), дві-три господині в домі і т. ін.; егоїзм.

У наші часи — відсутність окремого житла, безробіття, залежність від матеріальної допомоги батьків, лінощі, егоїзм.)

— Які шляхи подолання цієї проблеми в наш час ви бачите? (Реальна й систематична підтримка молодих сімей з боку держави; працелюбність, прагнення до фінансової незалежності, повага до старших, розуміння того, що батьки свій обов’язок виконали, настала черга дітей виконувати свої щодо батьків.)

VІ. Домашнє завдання

Підготуватися до характеристики образів (зробити виписки), розмови про художню майстерність автора «Кайдашевої сім’ї». Індивідуальне завдання: підготувати виступи-інсценівки.

І. С. Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я». Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *