УРОК № 5. Тема. Об’ємна форма у відкритому просторі. «Камінь, що оживає». (Ескізи садово-паркової скульптури.), образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

УРОК № 5. Тема. Об’ємна форма у відкритому просторі. «Камінь, що оживає». (Ескізи садово-паркової скульптури.), образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Мета: створити оригінальний ескіз скульптурного образу на основі узагальнення, стилізації й трансформації реальних об’єктів з урахуванням розташування скульптури в місцях відпочинку та розваг дітей; закріпити знання про скульптуру, її мову; учити розпізнавати форми (реалістичні, абстрактні, декоративні), їх специфіку, порівнювати реалістичну, декоративну, абстрактну скульптуру; розвивати творче мислення; виховувати естетичний смак, любов до прекрасного та ідеального в житті.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: для вчителя — відеоряд садово-паркової скульптури (реалістичної, декоративної, абстрактної), приклади камерної скульптури з різних матеріалів, плакати «Птахи», «Тварини», «Риби» (реалістичні та декоративні зображення); для учнів — альбом, графічні матеріали.

Вузлики на пам’ять

Скульптура — 1) Вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну та рельєфну форму, виконуються способом витісування, виливання, різьблення, ліплення з твердих або пластичних матеріалів (каменю, металу, глини). 2) Твір цього виду мистецтва (статуя, погруддя, барельєф); сукупність таких творів. Роди: станкова (портрети, статуї), монументальна (пам’ятники, меморіальні ансамблі).

Статуя — різновид круглої скульптури, скульптурне зображення людини, тварини, міфологічного персонажа на повний зріст.

Монумент — пам’ятник значних розмірів, який установлюють на честь важливих історичних подій або видатних діячів.

Декоративно-прикладне мистецтво — вид мистецтва, суть якого полягає у виготовленні предметів, що мають художні якості й призначені для задоволення практичних потреб (посуд, тканина, меблі), а також прикрашення житла, парків, архітектурних споруд.

Абстрактне мистецтво — напрям в образотворчому мистецтві XX ст., основою якого є відмова від реалістичного зображення явищ і предметів.

Декоративний (оздоблений) — той, що прикрашає або служить для оздоблення чого-небудь.

ХІД УРОКУ № 5. Тема. Об’ємна форма у відкритому просторі. «Камінь, що оживає». (Ескізи садово-паркової скульптури.), образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Колективна робота за завданням.
Учитель пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з теми «Скульптура», застосувавши метод побудови асоціативного куща (мал. 33).

59Мал. 33

Фронтальне опитування.
Що таке скульптура? (Скульптура — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну форму і виконуються з твердих або пластичних матеріалів.)
Які роди скульптури ви знаєте? (Кругла скульптура, рельєф.)
Які види скульптури ви знаєте? (Монументально-пам’ятникова — монументи, меморіальні споруди, пам’ятники та інші твори; монументально декоративна — скульптура для прикрашення будинків, садів, інтер’єрів; камерна — невеличкі статуетки, бюсти, фігурки тварин; прикладна — орнаменти або деталі, які прикрашають предмети побуту.)
Які жанри має скульптура? (Портретний, анімалістичний, побутовий, історичний, орнаментальний.)

III. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.
Скульптура — мистецтво, чутливе до… процвітання держави! Скульптура завжди потрібна, коли створюються нові міста, великі й маленькі, коли будуються суспільні будівлі, парки, оформлюються вулиці й площі. Не тільки монументальна скульптура несе в собі суспільний зміст, його має і станкова пластика, тим паче що вона здатна вийти у відкритий простір. Багате суспільство полюбляє будувати, архітектура споконвіку товаришує зі скульптурою, тому що Процвітання та Краса — єдині. Краса — це Творення, а скульптура — найвишуканіше з образотворчих мистецтв. Якщо Творення переможе руйнування, Краса дійсно врятує світ, як стверджував визначний російський письменних XIX сторіччя Федір Михайлович Достоєвський: «Красою світ врятується». Отже, живописці, графіки, скульптори, які зображують красу навколишнього світу, перебувають у постійній турботі про його процвітання. Вони свято бережуть Красу, Мудрість і Справедливість.

Організація сприймання творів мистецтва.
Учитель звертає увагу учнів на відеоряд робіт:
Тутмес «Голова цариці Нефертіті».
Мірон «Діскобол».
Поліклет «Списоносець».
Мікеланджело «Статуя Давіда», «Моісей».
Донателло «Святий Георгій».
Огюст Роден «Поцілунок», «Громадяни Кале».
Генрі Мур «Лежача постать», «Сімейна група».
Ернст Нєізвєстний «Дафна», «Атомний вибух».

IV. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя.
У кожній місцевості існує два архітектурні плани. Один з них, великомасштабний, визначає вигляд усього міста або селища. Другий, камерний, у порівнянні з першим планує розробку малих територій, так званих мікроансамблів, подвір’я, куточків вулиць, ізольованих від проїжджої частини гучних проспектів, скверів, невеличких майданчиків. Садово-паркова скульптура покликана зробити їх затишними і близькими кожному мешканцю. Вона несе в собі різноманітні емоційні відтінки, ліричність, м’якість, поетичність. Митцю вона відкриває простір для імпровізації, уяви, фантазії, винахідливості.

Організація сприймання творів мистецтва.
Учитель звертає увагу учнів на відеоряд садово-паркової скульптури — реалістичної, декоративної, абстрактної (мал. 33—44).

60Мал. 34

61Мал. 35

62Мал. 36

63Мал. 37

64Мал. 38

65Мал. 39

70Мал. 40

72Мал. 41

67Мал. 42

68Мал. 43

69Мал. 44

Під час перегляду учні аналізують скульптури, звертаючи увагу на їхні вид, колір, форму, матеріал, із якого вони виконані, як вони вписуються в навколишнє середовище; визначають характерні особливості скульптурного образу.
Учитель зосереджує увагу на те, що відображати можна не тільки на площині, але й в об’ємі. Маса, фактура, колір, силует, висота, ширина створюють зоровий образ скульптури.

 

Слово вчителя.
Скульптура є мистецтво просторове і живе в реальному просторі (тобто під відкритим небом) серед дерев, будинків, нагорбів. Вона може підпорядковувати собі навколишній простір.
Мистецтво скульптури повинно так увійти в систему міста, архітектури, щоб стати «повітрям», яким би природно дихала людина. І в цьому велике значення має жанр декоративної паркової скульптури, яка здатна брати активну участь у формуванні художнього образу міста, даючи йому своєрідність та індивідуальність.
Прагнення митця прикрасити місто скульптурними витворами — явище не нове. Коріння його відходять далеко в історію, до садів Семіраміди й Навуходоносора, часів Стародавніх Афін. Кількість статуй у містах подекуди перевищувала кількість мешканців, і « кам’яний народ» заповнював вулиці, площі, берег моря.
Садово-паркова скульптура призначена для відкритого простору і встановлюється в парках, садах, скверах.
Сьогодні на уроці нам потрібно зробити ескізи скульптури для парку, дитячого майданчика, зоопарку, аквапарку. Це можуть бути фігури людей, тварин, птахів тощо. Скульптура може бути реалістичною, абстрактною або декоративною.

V. Практична діяльність учнів
Учні виконують ескізи садово-паркової скульптури різними графічними матеріалами. Учитель контролює роботу учнів.

Порядок виконання практичної роботи.
1. Вирішити місце розташування скульптури (парк, дитячий майданчик, зоопарк, аквапарк тощо).
2. Вибрати тип скульптури (реалістична, декоративна, абстрактна). Визначити характерні особливості скульптурного образу (зооморфного, антропоморфного, фантастичного, фольклорного тощо).
3. Почати виконувати ескіз із загальної форми (враховуючи виразність силуету, лаконічність).
4. Звернути увагу на співвідношення деталей, характер форм.
5. Проробити ескіз з урахуванням законів композиції (ритм, рівновага, пропорції, масштабність тощо).
6. Продумати кольорове вирішення.
7. Зробити самоаналіз ескізу з виявленням недоліків та доопрацюванням.

VI. Завершення уроку
Учитель підводить підсумки та ставить запитання перед класом: «Чи є у садово-паркової скульптури перспективи?». Учні разом з учителем приходять до висновку: поки буде жити людина, їй буде необхідна садово-паркова скульптура; саме вона в наші бурхливі дні може допомогти людині відокремитися від метушні, має спонукати людину прислухатися до музики, яка звучить у її душі.
Учитель оцінює діяльність учнів на уроці, демонструє кращі роботи.

VII. Домашнє завдання
Спостереження за садово-парковою скульптурою рідного міста. Принести: пластилін, дощечку для ліплення, стеки, серветку, склянку для води, ескіз садово-паркової скульптури.

УРОК № 5. Тема. Об’ємна форма у відкритому просторі. «Камінь, що оживає». (Ескізи садово-паркової скульптури.), образотворче мистецтво, уроки малювання, 7 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків малювання, образотворче мистецтво 7 клас

Комментарии закрыты.