УРОК № 49. Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Конспекти уроків математики, 2 клас

УРОК № 49. Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Конспекти уроків математики, 2 клас

Мета: формувати поняття квадрат; навчати порівнювати різні способи знаходження суми, розвивати логічне мислення, удосконалювати навички розв’язання задач.

Обладнання: геометричні фігури, предметні малюнки, таблиці, набір квадратів.

Хід уроку № 49. Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Конспекти уроків математики, 2 клас

I. Актуалізація знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання
1) Один учень називає приклади, в яких відповіді більше, ніж 50 (№ 373).
2) Другий учень зачитує розв’язання задачі № 374.

2. Завдання для опитування

1) Дібрати таке число, щоб рівність була правильною.

129

2) Обчислити.
81 + 2
16 + 23
30 + 24
45 + 4

3. Усні обчислення

1) Розташуй числа в порядку збільшення і прочитай приказку.

130

— Яка вийшла приказка?
— Назвіть геометричні фігури, в яких розташовані склади.
— Назвіть фігури, в яких немає кутів.
— Назвіть фігури, які не є прямокутниками.

2) До нас у гості завітав справжній робот. Але щоб його побачити, треба спочатку скласти його з геометричних фігур. Фігури ці можна використовувати лише тоді, коли розв’яжете приклади.

131

— Які фігури зайві? (Трикутники)
— Чому? (У всіх інших фігур чотири кути, а у трикутників — по три кути.)
— Як називаються фігури, в яких чотири кути? (Прямокутник, квадрат).

II. Робота над новим матеріалом

1. Підготовча робота
— Що ще спільного між прямокутником і квадратом? (У них чотири сторони, усі кути прямі).
— Чим вони відрізняються між собою? (У прямокутника рівні лише протилежні сторони, а у квадрата всі сторони рівні.)

2. Виконання завдання № 357

3. Читання правила

Квадрат — це прямокутник,
В якого всі сторони рівні.
Отже, у прямокутника є брат,
А звуть його усі… (квадрат).

4. Практична робота
У кожного учня на столі лежить квадрат.
Діти вимірюють сторони квадрата, а потім знаходять його периметр, знаходячи суму всіх сторін.

5. Самостійна робота Виконання завдання № 376.

6. Перевірка роботи

7. Фізкультхвилинка

III. Розвиток математичних умінь

1. Виконання завдання № 377
Діти порівнюють різні способи розв’язання прикладів.

2. Обчислення прикладів з коментуванням (№ 378)

3. Самостійна робота Виконання завдання № 379.

4. Перевірка роботи

5. Робота над задачами
Розв’язання задачі № 380.
Діти самостійно розв’язують задачу.
Взаємоперевірка роботи.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

УРОК № 49. Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Конспекти уроків математики, 2 клас

Повернутись на сторінку Конспекти уроків математики 2 клас