Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала…», «У нашім раї на землі…», в поемі «Марія», українська література

Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала…», «У нашім раї на землі…», в поемі «Марія», українська література

Хід заняття Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала…», «У нашім раї на землі…», в поемі «Марія», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Шевченко добре знав становище жінок в кріпацькій Україні, глибоко співчував їм, намагався підтримати своїм словом, або, принаймні, викликати до них почуття милосердя в інших. Тому на сторінках його книжок вперше в літературі з’явилися ті, про кого в товаристві не прийнято було говорити — жебрачки, покритки, каліки, котрих називали совами, відьмами, від яких з огидою відверталися. Але ж і під драною свитиною може битися чисте, благородне серце, здатні кипіти гарячі почуття й пристрасті, розігруватися драми шекспірівської сили.
Однак для Шевченка жінка не лише поневолена кріпачка. Це й щаслива мати, і привітна сестра, і щира кохана. Врешті-решт, жінка — уособлення краси на землі, а Свята Мати, Богородиця — джерело добра, яке змінює світ. Це питання ми й будемо досліджувати на сьогоднішньому уроці.

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання вірша Т. Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала…»); прослуховування аудіозаписів.

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, частковий аналіз твору.

— Що у вірші належить минулому часові, а що можна віднести до вічних понять? (Минуле — кріпаччина, дітей-немовлят брали у жнива на роботу в поле; ручна робота; вічне — любов матері до дитини, мрія про її щасливу долю.)

— Порівняйте два твори Шевченка з назвою «Сон» («У всякого своя доля.» та «На панщині пшеницю жала…»), знайдіть щось спільне (крім назви) та відмінне (крім жанру та обсягу).
(Спільне: є образи матерів-кріпачок, критика тогочасного суспільного ладу; картини тяжкої праці, становища дітей кріпаків; реалістичний стиль письма. Відмінне: елементи романтики у вірші; «сон» — уявний та реальний тощо.)

4. Виразне читання вірша Т. Шевченка «у нашім раї на землі.».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.

— На які частини можна умовно поділити вірш? (На чотири: гордість щасливої матері-селянки своєю малою дитиною — доля в майбутньому, коли діти-кріпаки виростуть; сором жінки-покритки  — доля її та дитини в майбутньому.) (Можна записати у вигляді плану, таблички.)

— Які слова з вірша стали афоризмом?
(У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.)

7. Виразне читання поеми Шевченка «Марія».

8. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

9. Евристична бесіда.

— В якій новій іпостасі постає Шевченкова жінка-мати? (Богородиці, яка вела земне життя, стала матір’ю Сина Божого і після його загибелі продовжила святу справу — сіяти по світу любов, правду.)

— Порівняйте новозавітний переказ про Богородицю Марію з твором Шевченка. Висловіть свою думку щодо поеми: це поетичний переказ чи творча інтерпретація? (Творча інтерпретація; у біблійному переказі не йдеться про те, що Свята Мати продовжила справу сина; вона не була найкращою та ін.)

10. Виконання завдання проблемно-пошукового характеру.

• Випишіть біблеїзми, поясніть їхню стильову функцію. (Упованіє, возлагаю, пренепорочна, благая, пречиста, достойнопітая, вонми, псалом, лепта, ветхая, местя, апостол, порфіра та ін.; стильова функція — наблизити твір до стилю новозавітного переказу, надати йому символічно-узагальненого звучання.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Поєднайте художні засоби з їх визначенням.

105

Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала…», «У нашім раї на землі…», в поемі «Марія», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *