Урок № 47. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література 9 клас

  Урок № 47. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література 9 клас

  Мета: актуалізувати й узагальнити знання школярів про життя і творчість геніального письменника; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати теми, проблеми й образи, висловлювати власні думки; виховувати активну громадянську позицію, національну самосвідомість, толерантність, почуття поваги до славного минулого нашого народу і його кращих представників.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: елегія, лірика, ліро-епіка, містерія, алегорія, гротеск, контраст, умовність.

  Хід уроку № 47. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література 9 клас

  I. Оголошення теми й мети уроку

  II. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант I
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».
  А Українським кріпакам;
  Б ліберальному панству;
  В царському уряду;
  Г літераторам різних напрямків.

  2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:
  А засудження загарбницької політики царського уряду;
  Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;
  В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;
  Г засудження агресії горців.

  3. Допишіть речення. Елегія — це…

  4. Що символізує «великий льох»?

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

  2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

  Високий рівень
  (Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

  Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».
  Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.

  Варіант II

  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:
  А утвердження сили знань, навчання;
  Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;
  В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;
  Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

  2. Хто є головними героями містерії Т. Шевченка «Великий льох»?
  А Три пташки, три ворони, три лірники;
  Б троє козаків, Б. Хмельницький, Катерина II;
  В покріпачений український народ;
  Г наймити.

  3. Допишіть речення. Гротеск — це…

  4. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

  2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

  Високий рівень
  (Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

  Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».
  Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).

  Урок № 47. Тема. Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.