Контрольна робота «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література

Контрольна робота «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література

Хід заняття Контрольна робота «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література

Варіант I
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».
А Українським кріпакам;
Б ліберальному панству;
В царському уряду;
Г літераторам різних напрямків.

2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:
А засудження загарбницької політики царського уряду;
Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;
В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;
Г засудження агресії горців.

3. Допишіть речення. Елегія — це…

4. Що символізує «великий льох»?

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

Високий рівень
(Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.
А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».
Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.

Варіант II

Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:
А утвердження сили знань, навчання;
Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;
В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;
Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

2. Хто є головними героями містерії Т. Шевченка «Великий льох»?
А Три пташки, три ворони, три лірники;
Б троє козаків, Б. Хмельницький, Катерина II;
В покріпачений український народ;
Г наймити.

3. Допишіть речення. Гротеск — це…

4. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

Високий рівень
(Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)

Виконайте одне із завдань.
А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».
Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).

Контрольна робота «Творчість Т. Г. Шевченка», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *