Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка», українська література

Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка», українська література

Хід заняття Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Шевченко завжди захоплювався красою жінки, уболівав за її долю, мріяв бачити щасливою. А це бажання було за тих часів майже нездійсненним! Поет згадує свою матір, яку дуже рано «нужда та праця» поклали в могилу, свою няньку — сестру Катерину, яка практично довіку залишалася в кріпачках, сусідку Оксану, що підтримувала його у важкі хвилини (згадайте вірш «Мені тринадцятий минало…»), але сама стала жертвою розпусника. Тому так багато в Шевченка творів про жінок, і зображує він їх і в романтичному стилі, і в реалістичному, і в символічно-узагальненому. Ось про це ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.
(Учні зачитують вибрані уривки із творів Шевченка й визначають їх віршовий розмір та види рим.)

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання поеми Т. Шевченка «Катерина» з короткими коментарями вчителя.

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, виконання завдань проблемного характеру.

— Як побудована поема? (Розповідь перемежовується з ліричними відступами.)

— До кого звертається автор у своїх ліричних відступах? (До своєї героїні Катерини, до читачів, переважно молодих дівчат; окремі відступи присвячені роздумам про суспільні причини, що породили горе Катерини, про антигуманність тогочасного ладу, неправду на світі.)

— Як ви ставитеся до Катерини? Запишіть ланцюжок почуттів, що виникали протягом читання твору.

— Які емоції виникають у вас, коли ви думаєте про вчинок батьків Катерини? (Осуд, жаль, співчуття тощо.)

— Чому те, що офіцер недотримався свого слова стосовно сільської дівчини не осуджувалося? (Бо кріпаки вважались людьми нижчого стану.)

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

• Визначте провідні думки поеми.

Орієнтовні відповіді
— Засудження розпусних панів-офіцерів;
— застереження дівчат від нерозважливих учинків;
— висловлення співчуття до зваблених дівчат-кріпачок.

4. Інтерактивна вправа «дерево рішень».

104

5. Виразне читання або самостійне опрацювання  поеми «Наймичка».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

— Яка з поем про жіночу долю справила на вас сильніше враження, чому?

7. Колективна робота.

— Визначте, в якому літературному стилі написана поема «Катерина», а в якому — «Наймичка». Своє твердження обґрунтуйте.

8. Огляд ілюстративних матеріалів.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Згадайте, звідки ці поетичні рядки, хто є їх автором.

Доки буде жити Україна
В теплім хлібі, в барвних снах дітей —
Йтиме білим полем Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.
Освятивши невимовним болем
Все прийдешнє, кожну нашу мить,
Йде вона, і мов велике коло,
Біле небо навздогін летить.
Про дівочу цноту, про калину
Не співай, поете, не квили,
Бо йде сьогодні Катерина
Тим шляхом, що наші кревні йшли…
(Л. Кисельов. «Катерина».)

Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *