В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Сюжетно-композиційні особливості твору, образи-персонажі та образи-символи, українська література

В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Сюжетно-композиційні особливості твору, образи-персонажі та образи-символи, українська література

Хід заняття В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Сюжетно-композиційні особливості твору, образи-персонажі та образи-символи, українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Ви, напевне, чули такий вислів: «Короткість — сестра таланту». Це своєрідне гасло В. Стефаника, його новел, а серед них і тієї, яку ми будемо аналізувати на уроці — «Камінний хрест». «Стефаник ніде не скаже зайвого слова; з делікатністю, гідною всякої похвали, він знає, де зупинитися, яку деталь висунути на ясне сонячне світло, а яку лишити в тіні. В малюванні він уміє бути реалістом, і чистим ліриком»,— писав І. Франко. Чи це так — переконаємося на уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Колективна робота.
• Переказування змісту новели, складання «сюжетно-композиційного ланцюжка».

138

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Евристична бесіда, проблемні питання та завдання.
— Перший розділ новели «Камінний хрест» — це живописний психологічний портрет Івана Дідуха у зіставленні з описом його коня. Навіщо автор це робить? (Учні дають відповіді.)

Коментар
В експозиційному першому розділі відразу ж показано, як людське життя (Івана) плине одним потоком із худоб’ячим. Бо ж обидва — і господар, і його єдиний кінь,— одягали шлеї, на обох набухали жили, коли вони возили гній на той «горб щонайвищий і щонайгірший над усе сільське поле». Ця каторжна робота виглядала покаранням «за якусь провину». Такою згадкою, а ще художньою подробицею — будяком, забитим у порепану Іванову п’яту, нагадано: виконується Божа покара («В поті лиця твого їстимеш хліб свій, доки не вернешся в землю. Терня й будяки буде вона тобі родити»,— казав Адамові Господь при вигнанні з раю.) Вже у цій частині введена магістральна тема єдності людини й довкілля, світу. Спочатку через експресію спільного руху коліс воза, кінських копит «і широчезних п’ят Іванових», що викликає гойдання придорожнього бадилля. А далі через проекцію тіні Іванової «як велетня, схиленого в поясі», далеко на ниви у світлі призахідного сонця. Іван і справді у труді був велетнем, що своєю працею оживляв світ — той же горб, на якому так тяжко працював.
— Наступні шість розділів — розкриття складних почуттів головного персонажа. Низка картин фіксує зміни душевного стану Івана Дідуха, наростання болю, туги, розпачу аж до кульмінації — божевільного танцю, що передає всю глибину трагедії — розлуки з рідною землею.

• Складіть «ланцюжок» зміни настроїв, почуттів та переживань головного героя за розділами.

139

— Як ви думаєте, чи вірить Іван, що на чужині він знайде щастя?
— Заради чого він іде на такий крок?
— Про що просить Іван односельців? Як селяни характеризують Дідуха? Знайдіть ці рядки в тексті, прочитайте й прокоментуйте їх.

2. Робота над характеристикою героя.
— Схарактеризуйте образ головного героя новели Івана Дідуха в цілому. Зверніть увагу на те, як у новелі показана народна мораль та етика (кого в селі поважають і за що).

3. Робота з таблицею.
— У новелі, крім образів-персонажів, є ще й образи-символи. Вони багатозначні. Спробуйте пояснити їхні значення.

Камінний хрестГорб Прізвище головного героя
1. Пам’ять
2. Печаль
3. Частка героя
4. Відчай та ін.
1. Тяжка праця
2. Безвихідь
3. Рідна земля та ін.
1. Хліб, сніп
2. Основа життя
3. Українство та ін.

4. Рольова гра.
Група «ентузіастів» пише кіносценарій до новели В. Стефани-ка «Камінний хрест».
(Слід пояснити завдання «кіносценаристам», «декораторам-ілюстраторам», «звукорежисерам», «візажистам», «костюмерам» та ін.)

Орієнтовний кіносценарій

Епізод 1
«Кіносценарист»«Декоратор-ілюстратор»«Звукорежисер»«Візажисти» «Костюмери»
Голос за кадром.   Авторський текст — історична довідка про причини першої хвилі української еміграціїРепродукція з картини художника  В. Кастяна «На Краківському вокзалі, 1899» (1971)Пісня на слова Б. Лепкого «Чуєш, брате мій…»Опис облич людей на вокзалі — чоловіків, жінок, дітей, залізничників, жандармів (за листами В. Стефаника)Опис одягу галичан кінця ХІХ ст.  за етнографічними довідниками, наприклад, «Українська минувшина»

(І так далі за епізодами. Обов’язково слід показати фото Камінного хреста, поставленого С. Дідухом у с. Русові («Дивослово», 2000, № 5, с. 46). Закінчити сценарій можна такими «кадрами»: одяг, у якому селяни приїхали, вони зберігали й передавали з покоління в покоління, особливо вишивані сорочки, рушники.)

5. Міні-диспут.
«Що я думаю про сучасну еміграцію українців, як я до неї ставлюся?»

В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Сюжетно-композиційні особливості твору, образи-персонажі та образи-символи, українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *