Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література

Хід заняття Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Із жанром послання ми знайомилися під час вивчення творчості Івана Вишенського. Цей вид поетичної творчості — один із найемоційніших. У Шевченка ж він — ще й найширший за аудиторією, призначенням: «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє». Що ж це за послання, яке дійсно пройшло через століття, дійшло до далеких нащадків, зовсім не втративши своєї актуальності,— дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання

• Запишіть три тези, які визначають значення поеми Шевченка «Сон».
1) Поет показав реальну картину сучасного йому життя в царській імперії;
2) висміяв систему керування державою, несправедливий лад;
3) змалював морально звироднілих «землячків», котрі готові на будь-які компроміси з душею, совістю, рідною мовою заради власної користі, звеличення над іншими.

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання послання «І мертвим, і живим…».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Що є спільним у посланні і поемі «Сон»? (Продовжується тема «земляків».)

— До кого із сучасників звертається автор? (Конформованої частини української еліти.)
(Довідка. Конформізм — пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безмовне схиляння перед авторитетами.)

— Що згадує поет? (Комплекс меншовартості українців.)

— Для чого він критично переглядає національну історію? (Задля перспективи її кращого майбутнього.)

— Чим, на думку поета, загрожує довга відсутність змін у суспільстві? (Кровопролиттям.)

— Запишіть назви настроєвих інтонацій твору, зробіть висновок. (Суперечка, пересторога, погроза, заклик; висновок: за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями, любити народ не на словах, а на ділі.)

4. Завдання

• Випишіть із твору слова, які стали афоризмами, крилатими висловами, прокоментуйте їх.

(Кайданами міняються,
Правдою торгують.

***
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся!

***
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.

***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра.

***
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались.

***
Схаменіться! будьте люде,
Бо лихо вам буде.

***
Одцурається брат брата
І дитини мати.

***
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать…

***
Та й засудять, і премудрих
Немудрі одурять!

***
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.

***
Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть… та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.

***
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!

***
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
та ін.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Робота в парах.
— Обговоріть, як епіграф послання «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» пов’язаний з ідеєю твору; висловіть свою думку.

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *