УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору та його моральних настанов; удосконалювати навички виразного читання, коментування, аналізу ліро-епічних творів; розвивати вміння висловлювати власні думки, проводити аналогії з реальним життям; виховувати патріотизм, формувати переконання, що за будь-яких обставин необхідно розділяти цінності свого народу.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до послання, аудіозаписи.

Теорія літератури: послання, композиція, провідна думка, афоризми.

ХІД УРОКУ № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Із жанром послання ми знайомилися під час вивчення творчості Івана Вишенського. Цей вид поетичної творчості — один із найемоційніших. У Шевченка ж він — ще й найширший за аудиторією, призначенням: «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє». Що ж це за послання, яке дійсно пройшло через століття, дійшло до далеких нащадків, зовсім не втративши своєї актуальності,— дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку
«Хвилинка мудрості».

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Завдання учням.

• Запишіть три тези, які визначають значення поеми Шевченка «Сон».
1) Поет показав реальну картину сучасного йому життя в царській імперії;
2) висміяв систему керування державою, несправедливий лад;
3) змалював морально звироднілих «землячків», котрі готові на будь-які компроміси з душею, совістю, рідною мовою заради власної користі, звеличення над іншими.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання послання «І мертвим, і живим…».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Що є спільним у посланні і поемі «Сон»? (Продовжується тема «земляків».)

— До кого із сучасників звертається автор? (Конформованої частини української еліти.)
(Довідка. Конформізм — пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безмовне схиляння перед авторитетами.)

— Що згадує поет? (Комплекс меншовартості українців.)

— Для чого він критично переглядає національну історію? (Задля перспективи її кращого майбутнього.)

— Чим, на думку поета, загрожує довга відсутність змін у суспільстві? (Кровопролиттям.)

— Запишіть назви настроєвих інтонацій твору, зробіть висновок. (Суперечка, пересторога, погроза, заклик; висновок: за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями, любити народ не на словах, а на ділі.)

4. Завдання учням.

• Випишіть із твору слова, які стали афоризмами, крилатими висловами, прокоментуйте їх.

(Кайданами міняються,
Правдою торгують.

***
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся!

***
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.

***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра.

***
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались.

***
Схаменіться! будьте люде,
Бо лихо вам буде.

***
Одцурається брат брата
І дитини мати.

***
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать…

***
Та й засудять, і премудрих
Немудрі одурять!

***
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.

***
Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть… та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.

***
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!

***
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
та ін.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Робота в парах.
— Обговоріть, як епіграф послання «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» пов’язаний з ідеєю твору; висловіть свою думку.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення:
«З усіх уривків із послання мені найближче до душі…»
«Мене вразило…»
«Мені запам’яталося…»

VII. Домашнє завдання
Навчитися виразно читати, аналізувати послання; опрацювати матеріал за підручником; вивчити уривок напам’ять (або кілька коротких уривків-афоризмів).

УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.