УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

  УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

  Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору та його моральних настанов; удосконалювати навички виразного читання, коментування, аналізу ліро-епічних творів; розвивати вміння висловлювати власні думки, проводити аналогії з реальним життям; виховувати патріотизм, формувати переконання, що за будь-яких обставин необхідно розділяти цінності свого народу.

  Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до послання, аудіозаписи.

  Теорія літератури: послання, композиція, провідна думка, афоризми.

  ХІД УРОКУ № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

  I. Мотивація навчальної діяльності школярів

  Вступне слово вчителя.
  Із жанром послання ми знайомилися під час вивчення творчості Івана Вишенського. Цей вид поетичної творчості — один із найемоційніших. У Шевченка ж він — ще й найширший за аудиторією, призначенням: «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє». Що ж це за послання, яке дійсно пройшло через століття, дійшло до далеких нащадків, зовсім не втративши своєї актуальності,— дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

  II. Оголошення теми й мети уроку
  «Хвилинка мудрості».

  ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  Завдання учням.

  • Запишіть три тези, які визначають значення поеми Шевченка «Сон».
  1) Поет показав реальну картину сучасного йому життя в царській імперії;
  2) висміяв систему керування державою, несправедливий лад;
  3) змалював морально звироднілих «землячків», котрі готові на будь-які компроміси з душею, совістю, рідною мовою заради власної користі, звеличення над іншими.

  ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. Виразне читання послання «І мертвим, і живим…».

  2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

  3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

  — Що є спільним у посланні і поемі «Сон»? (Продовжується тема «земляків».)

  — До кого із сучасників звертається автор? (Конформованої частини української еліти.)
  (Довідка. Конформізм — пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безмовне схиляння перед авторитетами.)

  — Що згадує поет? (Комплекс меншовартості українців.)

  — Для чого він критично переглядає національну історію? (Задля перспективи її кращого майбутнього.)

  — Чим, на думку поета, загрожує довга відсутність змін у суспільстві? (Кровопролиттям.)

  — Запишіть назви настроєвих інтонацій твору, зробіть висновок. (Суперечка, пересторога, погроза, заклик; висновок: за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями, любити народ не на словах, а на ділі.)

  4. Завдання учням.

  • Випишіть із твору слова, які стали афоризмами, крилатими висловами, прокоментуйте їх.

  (Кайданами міняються,
  Правдою торгують.

  ***
  Подивіться на рай тихий,
  На свою країну,
  Полюбіте щирим серцем
  Велику руїну,
  Розкуйтеся, братайтеся!

  ***
  В своїй хаті своя й правда,
  І сила, і воля.

  ***
  Нема на світі України,
  Немає другого Дніпра,
  А ви претеся на чужину
  Шукати доброго добра.

  ***
  Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались.

  ***
  Схаменіться! будьте люде,
  Бо лихо вам буде.

  ***
  Одцурається брат брата
  І дитини мати.

  ***
  Не дуріте дітей ваших,
  Що вони на світі
  На те тілько, щоб панувать…

  ***
  Та й засудять, і премудрих
  Немудрі одурять!

  ***
  Якби ви вчились так, як треба,
  То й мудрість би була своя.

  ***
  Та читайте
  Од слова до слова,
  Не минайте ані титли,
  Ніже тії коми,
  Все розберіть… та й спитайте
  Тоді себе: що ми?..
  Чиї сини? яких батьків?
  Ким? за що закуті?.

  ***
  Учітесь, читайте,
  І чужому научайтесь,
  Й свого не цурайтесь!

  ***
  Обніміться ж, брати мої,
  Молю вас, благаю!
  та ін.)

  V. Закріплення знань, умінь та навичок

  Робота в парах.
  — Обговоріть, як епіграф послання «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» пов’язаний з ідеєю твору; висловіть свою думку.

  VI. Підбиття підсумків уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон».

  • Продовжіть речення:
  «З усіх уривків із послання мені найближче до душі…»
  «Мене вразило…»
  «Мені запам’яталося…»

  VII. Домашнє завдання
  Навчитися виразно читати, аналізувати послання; опрацювати матеріал за підручником; вивчити уривок напам’ять (або кілька коротких уривків-афоризмів).

  УРОК № 44. Тема. Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…», українська література 9 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури 9 клас

  Комментарии закрыты.