Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література

Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література

Хід заняття Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література

Варіант І
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. У новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» порушуються такі основні проблеми:
А екології природи, єднання людини й природи;
Б душевної рівноваги, повноцінного життя, мистецтва й митця;
В сільського життя, згубного впливу на нього міста;
Г стосунків народу і влади, захисту селянами своїх людських прав.

2. У повісті «Земля» О. Кобилянської символічним є образ:
А лісу;
Б сонця;
В землі;
Г рушниці.

3. Який громадсько-просвітницький рух підтримувала О. Кобилянська?

4. Доповніть речення. «Модернізм — це …»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Коротко схарактеризуйте фольклорні фантастичні та напівфантастичні образи, що є у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

6. Порівняйте як різні психологічні типи образи Михайла та Сави з повісті О. Кобилянської «Земля».

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Напишіть твір-роздум «Злочин — шлях до духовної деградації особистості й перепона до щастя» (за прочитаними творами та власними спостереженнями).
Б Складіть тези до теми «Зв’язок людини й природи у творах М. Коцюбинського та О. Кобилянської».

Варіант II
Початковий та середній рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1. Яку основу має новела М. Коцюбинського «Intermezzo»?
А Фольклорну;
Б автобіографічну;
В історичну;
Г міфологічну.

2. Що є містичними у повісті О. Кобилянської «Земля»?
А Поведінка собаки Сойки;
Б сон Івоніки про Михайла;
В видіння «сусіднього» лісу;
Г розповіді вояків про перебування в караулі.

3. Якими новаторськими, модерністськими рисами вирізняється повість О. Кобилянської «Земля»?

4. Доповніть речення. «Імпресіонізм — це .»

Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

5. Розкрийте образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

6. Змалюйте символічний образ землі, поданий в однойменному творі О. Кобилянської.

Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.
А Складіть тези до теми «Звичаї, традиції, народна мораль у творах М. Коцюбинського та О. Кобилянської».
Б Виходячи з логіки характерів, напишіть закінчення твору «Якби Михайло залишився живий після важкого поранення.» (за повістю О. Кобилянської «Земля»).

Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *