УРОК № 43. Тема. Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література 10 клас

  УРОК № 43. Тема. Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література 10 клас

  Мета: актуалізувати й узагальнити навчальний матеріал, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, логічне й творче мислення, вміння висловлювати власні думки, давати оцінку літературним явищам у порівнянні із життєвими; виховувати кращі людські якості.

  Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

  Теорія літератури: новела, імпресіонізм, модернізм.

  ХІД УРОКУ № 43. Тема. Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література 10 клас

  I. Оголошення теми та мети уроку

  II. Мотивація навчальної діяльності школярів

  III. Основний зміст роботи

  1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

  2. Виконання учнями контрольної роботи.

  Варіант І
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. У новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» порушуються такі основні проблеми:
  А екології природи, єднання людини й природи;
  Б душевної рівноваги, повноцінного життя, мистецтва й митця;
  В сільського життя, згубного впливу на нього міста;
  Г стосунків народу і влади, захисту селянами своїх людських прав.

  2. У повісті «Земля» О. Кобилянської символічним є образ:
  А лісу;
  Б сонця;
  В землі;
  Г рушниці.

  3. Який громадсько-просвітницький рух підтримувала О. Кобилянська?

  4. Доповніть речення. «Модернізм — це …»

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Коротко схарактеризуйте фольклорні фантастичні та напівфантастичні образи, що є у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

  6. Порівняйте як різні психологічні типи образи Михайла та Сави з повісті О. Кобилянської «Земля».

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Напишіть твір-роздум «Злочин — шлях до духовної деградації особистості й перепона до щастя» (за прочитаними творами та власними спостереженнями).
  Б Складіть тези до теми «Зв’язок людини й природи у творах М. Коцюбинського та О. Кобилянської».

  Варіант II
  Початковий та середній рівні
  (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

  1. Яку основу має новела М. Коцюбинського «Intermezzo»?
  А Фольклорну;
  Б автобіографічну;
  В історичну;
  Г міфологічну.

  2. Що є містичними у повісті О. Кобилянської «Земля»?
  А Поведінка собаки Сойки;
  Б сон Івоніки про Михайла;
  В видіння «сусіднього» лісу;
  Г розповіді вояків про перебування в караулі.

  3. Якими новаторськими, модерністськими рисами вирізняється повість О. Кобилянської «Земля»?

  4. Доповніть речення. «Імпресіонізм — це .»

  Достатній рівень
  (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

  5. Розкрийте образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

  6. Змалюйте символічний образ землі, поданий в однойменному творі О. Кобилянської.

  Високий рівень
  (Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)

  7. Виконайте одне із завдань.
  А Складіть тези до теми «Звичаї, традиції, народна мораль у творах М. Коцюбинського та О. Кобилянської».
  Б Виходячи з логіки характерів, напишіть закінчення твору «Якби Михайло залишився живий після важкого поранення.» (за повістю О. Кобилянської «Земля»).

  IV. Підбиття підсумків уроку

  V. Домашнє завдання
  Підготуватися до уроку за творчістю В. Стефаника.

  УРОК № 43. Тема. Контрольна робота. «Творчість М. Коцюбинського та О. Кобилянської», українська література 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти української літератури. 10 клас

  Комментарии закрыты.