Контрольна робота «Історичне минуле нашого народу». Літописні оповіді. Творчість Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Зірки Мензатюк». Тестові завдання, українська література

Контрольна робота «Історичне минуле нашого народу». Літописні оповіді. Творчість Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Зірки Мензатюк». Тестові завдання, українська література

Перебіг заняття Контрольна робота «Історичне минуле нашого народу». Літописні оповіді. Творчість Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Зірки Мензатюк». Тестові завдання, українська література

1-й варіант

І (правильна відповідь — 1 бал)

1. Твори, що описують важливі історичні події, розташовані в хронологічному порядку, називаються…
А мемуарами;
Б нарисами;
В літописами;
Г оповіданням.

2. Найвідомішим літописцем був…
А князь Олег;
Б монах Нестор;
В князь Ярослав Мудрий;
Г Володимир.

3. За віросповідуванням до 988 року русичі були…
А язичниками;
Б мусульманами;
В християнами;
Г невіруючими.

4. З руських князів заповідав перед смертю синам, щоб вони жили в мирі…
А Ігор;
Б Володимир;
В Святослав;
Г Ярослав.

5. Київ став другим Царгородом при…
А Ігореві;
Б Ярославові;
В Володимирові;
Г Святославові.

II (правильна відповідь — 1 бал)

1. Драматичний твір — це.

2. Упізнайте за описом історичну особу Князь, який хрестив Русь. Він повалив ідолів, а на місцях, де вони стояли, звелів будувати церкви.

III (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

Установіть послідовність подій казки-драми «Микита Кожум’яка».

А Нарада князя з воєводами2
Б Микита перемагає Змія4
В До князя приходить посланець від Змія1
Г Змій краде князівну3

ІV (повна відповідь — 3 бали)

Складіть твір-мініатюру на тему «Мій улюблений герой повісті «Таємниця козацької шаблі» Зірки Мензатюк».

2-й варіант

І (правильна відповідь — 1 бал)

1. Найдавнішою з рукописних книг є…
А «Повість минулих літ»;
Б «Київський літопис»;
В «Літопис Самовидця»;
Г «Буквар».

2. Прибив щит на воротах Царгорода…
А Олег;
Б Ігор;
В Святослав;
Г Ярослав Мудрий.

3. Боричевим узвозом до Почайни волочили ідола…
А Сварога;
Б Перуна;
В Дажбога;
Г Велеса.

4. Охрестив Русь 988 року…
А Олег;
Б Святослав;
В Ярослав Мудрий;
Г Володимир.

5. Твір Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» належить до жанру…
А поезії;
Б легенди;
В казки-драми;
Г оповідання.

II (правильна відповідь — 1 бал)

1. Літопис — це…

2. Упізнайте за описом історичну особу.

Князь, який усі роки свого правління провів у походах та битвах. Завжди попереджав ворогів: «Іду на Ви».

III (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А Загибель князя Святослава2
Б Хрещення Русі князем Володимиром3
В Розгром князем Ярославом печенігів4
Г Заснування Києва1

IV (повна відповідь — 3 бали)

Схарактеризуйте образ Микити Кожум’яки з однойменної казки- драми Олександра Олеся.

Контрольна робота «Історичне минуле нашого народу». Літописні оповіді. Творчість Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Зірки Мензатюк». Тестові завдання, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *