Т. Г. Шевченко. Поема «Сон», українська література

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон», українська література

Хід заняття Т. Г. Шевченко. Поема «Сон», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Та дійсність, яку спостерігав Шевченко, здавалася йому жахливим сном, жорстокою комедією, насмішкою над людськими правами, гідністю, врешті-решт, справедливістю, адже всі — «і царята, і старчата — Адамові діти». І хоча, за твердженням дослідників, поет був глибоко релігійною людиною, він закидав навіть Богові, що той допускає подібне неподобство. Шевченко пише поему «Сон», політичну сатиру, вдаючись до популярного умовного прийому «сну» ліричного героя. Дехто намагався пояснити це як спробу приховати справжній зміст твору, перевести на жарт, фантазію, спосіб уникнути цензурних утисків. Але це не так. Сатиричне, гнівно-викривальне спрямування твору настільке очевидне, що не могло пройти непоміченим, не набути розголосу. Тому Шевченко, скоріш за все, й не думав його опубліковувати. Саме поема «Сон» стала найтяжчим звинуваченням митця при його арешті та вирокові. Про цей твір, його ідейно-художні особливості та роль у житті поета й розвиткові української культури ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань
Заповнення таблички-схеми. лірико-романтичний, алегорично-сатиричний та реалістичний плани поеми-містерії «Великий льох»

Лірико-романтичнийАлегорично-сатиричнийРеалістичний
Стосунки Прісі з гетьманом та його синомРозмова трьох ворон — польської, московської та української; розповідь про сліпого, глухого та німого лірників як уособлення покірного, рабського існування народуКартини спалення Батурина, розруха, жорстокість; опис Сибіру; загибель козаків на царських будовах; археологічні розкопки

 ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання фрагментів поеми «Сон».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
— Яке спрямування має вступ до поеми «Сон»? (Філософське, критично-сатиричне.)
— Який умовний прийом використовує автор? (Сну, перетворення на невидимого, політ-мандрівника.)
— Які засоби комічного використовує автор найчастіше? (Сатири, сарказму, гротеску.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання

• Поясніть епіграф до поеми — слова з Біблії: «Дух истины, его же мир, не может прияти, яко не видит его, ниже знает его». (Завдання поета — відкрити очі на правду, несправедливість,
яка існує в суспільстві.)

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *