Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові», українська література

Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові», українська література

Хід заняття Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Т. Шевченко, геніальний виразник сподівань і прагнень свого народу, захисник його інтересів, писав:

Возвеличу малих отих
Рабів німих.
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово!

Народ і Україна — його найбільші святині й водночас — найбільша мука. Звертаючись до минулого українського народу, він бачить у ньому і славні, і безславні сторінки. Історія, за його трактуванням,— це не лише «поема вольного народу», а й таке, про що хотілося б сказати: «Слава Богу, що минуло», «Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись».
Особливо суворим був Шевченко у своїх оцінках тих діячів України, які значною мірою вплинули на подальшу долю народу, призвели до його фактичного рабства. Чому спочатку художник Шевченко малював Б. Хмельницького у своїх творах живопису як позитивного героя, а згодом поет Шевченко його нещадно картав, засуджував? Про це ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Заповнення таблички-анкети за твором Т. Шевченка «Кавказ».

Назва «Кавказ»
АвторТ. Шевченко
Жанрсатирична поема з елементами лірики та героїки
Темапоказ та викриття загарбницької політики царату
Ідеяспівчуття поневоленим, схвалення мужньої боротьби горців за свою незалежність
Присвятадругові Якову де Бальмену
Історична основавійна на Кавказі 1840-1845 рр., у результаті якої до Росії були приєднані Дагестан, Чечня
Образиліричний герой, горці, Прометей, колонізатори)
Художні прийомимонолог колонізатора, іронія, сарказм, інвектива; ліричні відступи, символи, антитеза (Прометей — орел; горці — колонізатори)

2. Проблемне запитання
— Яким є значення багаторазового повторення займенника «наша» в поемі «Кавказ»? (Це символізує, підкреслює солідарність з поневоленими народами, спільність їхньої долі з долею українців.)

3. Колективна робота.
— Використовуючи коментарі до «Кобзаря», знайдіть в поемі «Кавказ» алюзії. (Наприклад, рядки «Ми не гішпани» натякають на те, що цар Микола I підписав трактат, у якому засуджувалися іспанці за работоргівлю неграми, тоді як у його країні дозволялося торгувати мільйонами кріпаків.)

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання вірша Т. Шевченка «Чигрине, Чигрине…»

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
— Який основний мотив твору? (Забулася давня слава України, її боротьба проти різних поневолювачів, і від того дуже сумно поетові; але він все ж сподівається, що його поетичне слово, дії справжніх патріотів відновлять «правду на сім світі».)

4. Слово вчителя.
Замислюючись над минулим України, аналізуючи діяльність тих, хто визначав долю народу, Шевченко звернувся до жанру містерії, переосмисливши його відповідно до свого задуму.

Містерія — масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.) Шевченківська містерія — це поєднання реальності з наявністю у творі містичних образів передчасно померлих людей. Поштовхом до написання поеми стало проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських.

5. Виразне читання поеми-містерії «Великий льох».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.
— Що уособлює образ «великого льоху»? (Україну, яка згадає про свою свободу, національну незалежність.)
— Які ознаки драми є у творі? (Три дії, по три дійові особи, діалоги, монологи, конфлікти, трагічні злами.)
— Чому раніше цей твір не друкувався? (Він мав яскраве політичне спрямування, закликав до незалежності.)

8. Завдання

• Прокоментуйте думку відомого шевченкознавця з діаспори Ореста Павліва.
«Поет з трагічним болем в душі спостерігав, як Москва руйнувала і жорстоко викорінювала залишки свідомості історичного буття серед українського народу і як дедалі затягнувся зашморг російського великодержавного ланцюга на шиї приборканої України. Тому в поемі «Великий льох» поет свідомо зробив ретроспекцію в історичне минуле України, щоб чітко вказати на головні хиби, злочини, навіть на свідомі провини, які привели козацьку державу до тотального поневолення. Мабуть, щоб струсонути сумління своїх земляків і збудити їх з летаргічного сну національної несвідомості та байдужості, поет, компонуючи поему, поставив у вступі до неї слова псалмоспівця, сповнені болю і трагічної розлуки, щоб були вони для тих, хто читатиме сю по-ему-містерію, пересторогою і наукою».

9. Самостійна робота.
— Прочитайте вірш Шевченка «Стоїть в селі Суботові…» і дайте відповідь на питання: «Як цей твір пов’язаний із попереднім, з містерією «Великий льох»?»
(Продовження теми та ідеї, художня оцінка діяльності Б. Хмельницького у зв’язку з Переяславською угодою.)

Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *