Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди, українська література

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди, українська література

Перебіг заняття Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди, українська література

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант.

 1. Місто народження Михайла Коцюбинського. (Вінниця.)
 2. Хто прищепив майбутньому письменникові любов до природи? (Мати.)
 3. Хто першим побачив в учневі Коцюбинському літературний талант? (Учитель Шаргородської духовної школи.)
 4. Коли й чому Коцюбинському довелося взяти відповідальність за свою родину на себе? (У 16 років через смерть батька та хворобу матері.)
 5. Ким працював Коцюбинський? (Учителем, чиновником земської управи.)
 6. Скільки мов знав письменник? (Дев’ять — українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку та циганську.)
 7. У якому дусі Михайло Михайлович виховував своїх дітей? (Патріотичному, у дусі любові до народу.)
 8. Де працював Михайло Михайлович, перебуваючи в Бессарабії та в Криму? (У філоксерній комісії, яка боролася з виноградними шкідниками.)
 9. Які літературні заходи влаштовував Коцюбинський для молоді? (Літературні «суботи».)
 10. Про які часи йдеться в повісті «Дорогою ціною»? (30-ті роки XIX століття.)
 11. Ким за соціальним станом були головні герої твору Коцюбинського «Дорогою ціною»? (Кріпаки.)
 12. Кому належить фраза: «Коцюбинський розширив обрій української повісті»? (І. Франку.)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Вступне слово

Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш болото.

Так писав видатний український філософ, просвітитель і письменник Г. С. Сковорода у вірші «De Libertate». Свобода варта того, щоб за неї боротися. Це добре розуміли герої одного з найромантичніших творів М. Коцюбинського — повісті «Дорогою ціною». За свободу свого народу, справедливість та краще життя боровся й сам письменник.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання І умовної частини твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною».

2. Словникова робота, обмін враженнями про прочитане.

3. Евристична бесіда.

 • Хто сприяв вільнолюбним настроям Остапа?
 • Чому Остапові довелося тікати від пана?
 • Чому Соломія, заміжня жінка, пішла з Остапом?
 • Чим довелося пожертвувати Соломії заради коханого?
 • З ким познайомилися втікачі на переправі?
 • Чим закінчилася перша спроба втечі?
 • Чому козаки так жорстоко переслідували кріпаків?
 • Хто допоміг Остапу та Соломії переправитися через річку?
 • Якої фатальної помилки припустився Остап, коли вони із Соломією нарешті опинилися за кордоном?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Коментування уривків із тексту.

Прокоментуйте епізоди, визначте, які риси характеру героїв найповніше виявляються в них.

«На згадку про діда Остап почув щось тепле у грудях. Ті билиці-казки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав, затаївши дух й не зводячи розжеврілого ока з уст дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал».

«Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його з Соломією та силою оддати її за свого хурмана, не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями… не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово».

«Воля, воля і воля! Се чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі, з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи. І коли Остап, викоханий дідом у давніх традиціях, здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма, люди спочували йому, але далі спочуття діло не йшло».

«Дивне почуття обхопило Остапові груди: замість радості — сильне обурення стрепенуло його істоту. В один мент відчув він усі кривди й знущання, які зазнав у покинутому краї, і, твердо упираючись ногами в нову, не панщизняну землю, він затис кулак і погрозив на той бік річки.

— Бодай ти запалася, треклята країно, з твоїми порядками!..— закляв він наголос».

2. Інтерактивна вправа «Сонечко».

Визначте риси характеру героїв, які виявилися у їхніх діях та вчинках.
(Остап — вільнолюбний, сміливий, рішучий, винахідливий, дещо необачний. Соломія — щира, любляча, розсудлива, сильна, рішуча, відважна.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст І умовної частини твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною», уміти переказувати, коментувати, висловлювати свої думки та враження.

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *