Вірш «Чайка на крижині» (Ліна Костенко). Притчевість поезії, українська література

Вірш «Чайка на крижині» (Ліна Костенко). Притчевість поезії, українська література

Перебіг заняття Вірш «Чайка на крижині» (Ліна Костенко). Притчевість поезії, українська література

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Бесіда

 1. Стисло розкажіть про життя та творчість Л. Костенко.
 2. Назвіть основні збірки письменниці. Як ви гадаєте, чому авторка обрала саме такі назви?
 3. Чим запам’яталися вам твори майстрині художнього слова?
 4. Які проблеми порушує Л. Костенко в поезіях?
 5. Які риси характеру цінує поетеса?

2. Кросворд

Складіть питання до кросворда та заповніть його словами з відповіді. Прочитайте ключове слово.

Прямота, гідність, патріотизм, безкомпромісність, нестандартність, мрійливість, принциповість, неповторність, талановитість, людяність, критичність, інтелектуальність.

3. Виразне читання поезії «Чайка на крижині»

4. Бесіда за змістом прочитаного

 • Яка тема твору?
 • Які образи наявні в поезії?
 • Пригадайте, що таке притча. Які її особливості? Які притчі вам відомі?
 • У чому полягає притчевість поезії «Чайка на крижині»?
 • Яка ідея твору?
 • Якою у вашій уяві постала лірична героїня твору? Чому?
 • Які риси властиві чайці?
 • Чи можна вважати головну героїню дивачкою? Свою точку зору аргументуйте. Пригадайте міф про Дедала та Ікара. Як він співвідноситься зі змістом поезії «Чайка на крижині»?

5. Робота з текстом поезії

Випишіть із твору кілька висловів, які, на вашу думку, є ключовими для розуміння ідеї. Свій вибір обґрунтуйте.

6. Цитатна характеристика

 1. Як у поемі описано морський порт?
 2. Чому кораблі зображено, наче живі істоти? Як це описує л. Костенко?
 3. Яким зображено Щецін?
 4. Якою зображено зиму під час перебування героїні в Щеціні?
 5. Чому героїня звертає увагу на самотню чайку? Як поводиться птаха?
 6. Що потрібно в житті для птаха, а що — для людини?
 7. За що лірична героїня любить Польщу?

7. Робота з картками

Картка № 1

 1. Дослідіть, який настрій у л. Костенко, коли вона описує надбережжя Щеціна. Свої спостереження обґрунтуйте, посилаючись на тексти твору.
 2. З якою метою, на ваш погляд, поетеса, описуючи порт Щеціна, застосовує метафори? Які загальні враження виникають від цього в читача?
 3. У прощальному гудінні корабля поетеса відчуває:
  А ясну печаль;
  Б піднесеність і радість;
  В горе і страждання.

Картка № 2

 1. Відтворіть словесний малюнок «Весна на Одрі». Порівняйте пейзаж з тим, який ви вже бачили навесні.
 2. Що мала на увазі л. Костенко, зазначаючи: «Нащо крилатим ґрунт під ногами?» Кого воно стосується? Свої міркування прокоментуйте.
 3. Для матроса з рідного корабля екзотикою є:
  А дівчата й чайки в далекому плаванні;
  Б безліч морських крижинок, які переливаються на сонці;
  В краса морського порту Щеціна.

Картка № 3

 1. Прокоментуйте, чому Л. Костенко вважає, що людина не літає, а крила має. Яке символічне значення мають крила для людей?
 2. Чому, на ваш погляд, для героїні твору той край найкращий, де «виросли крила» її? Що мала на увазі поетеса, зазначаючи про це?
 3. За жанровою спрямованістю «Чайка на крижині»:
  А поезія у прозі;
  Б поема;
  В ліричний вірш.

8. «Мікрофон»

Чи поділяєте ви точку зору чайки, що «крилатим ґрунт під ногами не потрібен»?

Вірш «Чайка на крижині» (Ліна Костенко). Притчевість поезії, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *