ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ НАПАМ’ЯТЬ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Виразне читання народних пісень напам’ять, українська література

Хід заняття Виразне читання народних пісень напам’ять, українська література

III. Закріплення знань, умінь та навичок

ukrainska_literatura_7_klass_1

2. Повторення відомостей про виразне читання.

1) «Мозкова атака» «Яким має бути виразне читання».

Орієнтовний перелік

Вдумливим, розбірливим, емоційним, з вираженням почуттів, із відповідною мімікою та жестами, з паузами, правильними логічними наголосами, відповідними інтонацією, темпом.

2) Опрацювання відомостей із планшетів, таблиць (або записаних на дошці, у словнику).

Темп читання — це швидкість читання. Буває повільний, середній, пришвидшений та швидкий. Найчастіше твори читаються у середньому темпі.

Інтонація відповідно до мети висловлювання буває розповідною, питальною, спонукальною, окличною, здивування, захоплення, задушевності, протиставлення, зіставлення, пояснення і т. ін. За допомогою інтонації виражаються почуття, емоції.

Пауза — це коротка зупинка голосу. Коротка пауза використовується найчастіше, коли в реченні стоїть кома, середня — при двокрапці, довга — при тире, крапці, трикрапці, у кінці віршового рядка.

Логічний наголос — це виділення голосом слова, особливо важливого для розуміння змісту висловлювання.

Кожен жанр усної народної творчості має свої особливості читання. Народні пісні, зокрема, читаються відповідно до змісту: жартівливі — весело, бадьоро, бойові — бадьоро, з чітким маршовим ритмом; сумні, трагічні — протяжно, із сумом.

3. Виразне читання.

Учні виразно читають козацькі та чумацькі пісні, обґрунтувавши свій вибір. (Можна провести у вигляді конкурсу із журі.)

V. Домашнє завдання

Записати улюблені пісні своєї родини (скласти альбом або зробити аудіозаписи); підготувати усну розповідь про ситуації, коли вони виконуються, про родинні традиції, пов’язані з піснями.

Виразне читання народних пісень напам’ять, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *