Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки», українська література

Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки», українська література

Хід заняття Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки», українська література

I. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово
Людині завжди потрібні рідна земля без насильства й наруги, віра, хтось близький поруч. У сироти Яреми, героя поеми Шевченка «Гайдамаки», було лише одно багатство, одне щастя — його кохана дівчина Оксана. Але коли вороги зазіхнули й на це, то з тихого, покірного, несміливого служника-попихача постав одчайдушний козак, у якого «виросли крила». І відкрилися йому очі, і став він битися за весь свій народ, за свою землю й віру. Саме тому, мабуть, однією з провідних ідей і є «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу. Чи не вперше в українській літературі виступає і колективний герой — повсталий народ. Думаю, що нам необхідно перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле, а ще зрозуміти ту мужність і сміливість, любов до рідного народу, які виявив Шевченко, створюючи своїх «Гайдамаків».

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Колективна, індивідуальна робота або робота в групах. (За вибором учителя.)

• Визначте дві сюжетні лінії поеми «Гайдамаки».
1) Історична сюжетна лінія (Гайдамаччина, повсталий народ)

94
2) Особистісна сюжетна лінія (Ярема та Оксана)

95

2. Розповідь вивчених напам’ять уривків із поеми «Гайдамаки».

3. Переказ самостійно прочитаних розділів.

ІV. Формування вмінь та навичок

1. Робота в групах над характеристикою героїв.

І група. Учні характеризують образ повсталого народу, підбирають цитати з твору.

ІІ група. Учні характеризують Ярему.

2. Презентація роботи в групах.

3. Коментар

I група. Має звернути увагу на всенародність повстання («Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки»), на його масовість (у селах зостались «діти та собаки»), мужність, сміливість гайдамаків (з косами, вилами проти озброєної шляхти), вірність присязі (вчинок Гонти, Ярема одразу після одруження іде до повстанців і т. ін.)

II група. Має звернути увагу на те, що образ Яреми поданий у розвитку — від затурканого попихача до воїна, месника. Разом із тим він залишається ніжним і вірним, турботливим коханим своєї дівчини, потім дружини. Громадське в ньому переважає над особистим, почуття обов’язку, вірність присязі над почуттям кохання.

4. Завдання проблемного характеру.

• Пригадайте сцену страти Гонтою своїх синів. Як її можна розуміти? У якому стилі вона написана, чому?

Орієнтовні відповіді
— Сцена дуже жорстка і вражаюча;
— письменник у дусі романтизму змальовує гіперболізовану вірність ватажка присязі, і сини тут — уособлення ворожої віри, майбутніх ворогів;
— сцена надзвичайно трагічна, бо в кінці ми бачимо люблячого батька, який терпить люту муку від власного злочину.
(В історії подібний факт не зафіксований, у Гонти був один дорослий син, православний.)

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

• Визначте головну думку поеми, підтвердіть її текстуально.

Орієнтовні відповіді
— Звеличення подвигу гайдамаків у боротьбі з ворогами України;
— заклик до єднання всіх слов’янських народів;
— заклик згадати минулу славу козаків;
— утвердження невідворотності боротьби, коли народ терпить потрійний гніт — економічний, національний та релігійний.

(…А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти,—
Жити б та брататься.

***
Згадайте праведних гетьманів.
Згадайте Богдана.

***
Нехай житом-пшеницею, як золотом,
Покрита, нерозмежованою останеться
Навіки од моря і до моря — слав’янська земля
Ото гайдамаки. На волі України
Орли налетіли…
За кров і пожари
Пеклом гайдамаки ляхам оддадуть.)

6. Порівняльна робота.
• Порівняйте два уривки з рецензій на поему «Гайдамаки», зробіть висновки.

П. КулішМ. Добролюбов
«…это торжество мясников, а драма Ваша — кровавая бойня, от которой поневоле отварочиваешься»«Історична доля України навіяла йому цілу поему «Гайдамаки», напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили і цілком вірну народному характерові або, принаймі, характерові малоросійських історичних дум. Поет цілком проймається настроєм епохи, і тільки в ліричних відступах видно сучасного оповідача»

 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки», українська література

Повернутися на сторінку Українська література, шкільна програма

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *