УРОК № 38. Тема. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 2 клас

УРОК № 38. Тема. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 2 клас

Мета: вправляти учнів у знаходженні значень виразів; розвивати вміння творчо працювати над задачею; розвивати логічне мислення, кмітливість.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, схеми задач, предметні малюнки.

Хід уроку № 38. Тема. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 2 клас

I. Актуалізація знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

1) № 288.
— Зачитайте вирази, в яких ви поставили знак «менше».
— Зачитайте вирази, в яких поставили знак «більше».
— Чи довелось вам використати знак «дорівнює»?

2) № 289.
Один учень зачитує питання, яке додав до задачі, а інший учень зачитує розв’язання задачі.
Змініть питання, щоб задача розв’язувалася дією додавання.

2. Індивідуальна робота з картками

Картка 1
1) Розв’язати приклади.
45 + 1
62 – 1
18 + 1
40 – 1
53 + 1
76 – 1
2) Скласти задачу за коротким записом і розв’язати її.

98

Картка 2

1) Розв’язати приклади.
33 – 1
66 – 1
48 + 1
79 + 1
27 + 1
64 + 1

2) Розв’язати задачу за скороченим записом.

I. — 5 грн.
II. — ? грн, на 8 грн більше

3. Усна лічба

1) Гра «Допоможи дракончикові розв’язати приклади»

99

2) Назви «сусідів».

100

3) Яких чисел не вистачає?

101

4. Перевірка роботи за картками

II. Вивчення нового матеріалу

1. Підготовча робота

Розв’язати приклади.
10 + 3
10 + 7
15 – 5
13 – 3
17 – 10
12 – 10

2. Пояснення нового матеріалу

— Коли ми з вами розв’язували приклад 10 + 3, то міркували так: 10 — це 1 дес., 1 дес. та 3 од. становлять 13.
Розв’яжемо приклад 20 + 4.

— Скільки десятків у числі 20? (2 десятки)
20 = 2 дес., отже, 2 дес. і 4 од. — це 24, 20 + 4 = 24.

— Розглянемо приклад 24 – 20.
Якщо від 24 віднімемо 20, то отримаємо 4, бо 24 без 20 (тобто без 2 десятків) — це 4 одиниці або просто 4.

3. Первинне закріплення

4. Фізкультхвилинка

III. Розвиток математичних умінь

1. Робота з геометричним матеріалом
Діти розглядають кути у № 297. Оперують поняттями: вершина, сторона.
— Як називається багатокутник, в якому 5 сторін? 6 сторін? Діти креслять кути в зошитах. Позначають вершини кутів.

2. Креслення відрізків
Виконання завдання 296.
— Накреслити відрізок, довжина якого на 8 см менша за перший.

3. Робота над задачами

1) Розв’язання задачі № 290.
30 + 2
57 – 7
76 – 70
20 + 8
40 + 2
65 – 60

На дошці — скорочений запис задачі.

Було — 10 н. і 3 н.
Подарував — 3 н.
Залишилось — ? н.

Після аналізу діти записують задачу самостійно. — Як по-іншому можна розв’язати цю задачу? 10 – 3 + 3
10 + (3 – 3)

2) Творча робота над задачею № 293.
Учні уважно читають задачу. Роздивляються записані вирази, пояснюють, про що можна дізнатися, обчисливши кожний з виразів.

3) Розв’язання задачі № 294 самостійно. На дошці скорочений запис задачі.

102

4) Задача з логічним навантаженням.
Посадили 7 берізок, між ними поставили по лавочці. Скільки було лавочок?

4. Самостійна робота № 291, № 292.

5. Перевірка роботи

6. Скільки трикутників у фігурі?

103

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

УРОК № 38. Тема. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею. Конспекти уроків математики, 2 клас

Повернутись на сторінку Конспекти уроків математики 2 клас